SDG 5 Gendergelijkheid

Het streven van SDG 5 is om gendergelijkheid te bereiken en positieverbetering en mondigheid van vrouwen en meisjes te bevorderen. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 5 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

5.1 Geen discriminatie tegen vrouwen en meisjes

5.1.1 Wetten die ongelijkheid aanpakken en monitoren

5.2 Geen fysiek, mentaal en seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes

5.2.1 Vrouwelijke slachtoffers van geweld door (ex-)partner

5.2.2 Vrouwelijke slachtoffers van geweld door niet-(ex-)partner

5.3 Geen kind- en gedwongen huwelijken, geen vrouwenbesnijdenis

5.3.1 Aandeel van de vrouwen jonger dan 18 jaar dat is gehuwd

5.3.2 Aandeel van de vrouwen dat is besneden

5.4 Waardering en ondersteuning van huishoudelijk werk

5.4.1 Aandeel van de tijd dat besteed wordt aan huishoudelijke en zorgtaken

5.5 Gelijke participatie van vrouwen in politiek, economie en samenleving

5.5.1 Aandeel parlementszetels dat wordt ingenomen door vrouwen

5.5.2 Aandeel van vrouwen in managementfuncties

5.6 Goede zorg rondom seksuele gezondheid en voortplanting

5.6.1 Aandeel van de vrouwen dat hun eigen keuze maakt

5.6.2 Wetgeving voor toegang tot seksuele en voortplantingsgeneeskunde

5.a Gelijke toegang tot economische hulpbronnen

5.a.1 Aandeel van de bevolking met eigendomsrecht op landbouwgrond

5.a.2 Garandeer gelijke rechten van landbezit voor vrouwen

5.b Meer gebruik van technologie voor versterking positie van vrouwen

5.b.1 Aandeel van de bevolking dat eigenaar is van een mobiele telefoon

5.c Goed beleid en handhaving ten aanzien van gendergelijkheid

5.c.1 Voorziengingen voor gendergelijkheid