SDG 4 Kwaliteitsonderwijs

Het streven van SDG 4 is om gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs te verzekeren en levenlang leren voor iedereen te stimuleren. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 4 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

4.1 Vrij, gelijkwaardig en hoogwaardig basis- en middelbaar onderwijs

4.1.1 Kinderen met minimale vaardigheden

4.1.2 Slagingspercentage

4.2 Toegang tot hoogwaardige voorschoolse ontwikkeling en zorg

4.2.1 Kinderen waarvan de ontwikkeling op schema ligt

4.2.2 Deelname in voorschoolse onderwijsprogramma's

4.3 Gelijke toegang tot hoogwaardig beroeps- en hoger onderwijs

4.3.1 Deelname in formeel en informeel onderwijs

4.4 Substantiële toename van bevolking met relevante vaardigheden

4.4.1 Aandeel van de bevolking met ICT-vaardigheden

4.5 Opheffen van onderwijsongelijkheid voor kwetsbaren

4.5.1 Pariteitsindices

4.6 Uitbannen van analfabetisme en gebrek aan rekenvaardigheden

4.6.1 Aandeel van de bevolking met basisvaardigheden

4.7 Bevorderen van kennis en vaardigheden voor duurzame ontwikkeling

4.7.1 Duurzaamheid in het lesprogramma

4.a Goede onderwijsfaciliteiten die gelijke toegang bevorderen

4.a.1 Aandeel van de scholen met basisfaciliteiten

4.b Meer studiebeurzen voor ontwikkelingslanden

4.b.1 Officiële uitgaven aan ontwikkelingshulp voor beurzen

4.c Meer gekwalificeerde leraren

4.c.1 Aandeel van de leraren dat bevoegd is