SDG 2 Geen honger

Het streven van SDG 2 is het beëindigen van honger, het bereiken van voedselzekerheid, betere  voeding en het bevorderen van duurzame landbouw. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 2 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

2.1 Veilig, voedzaam en voldoende voedsel voor iedereen

2.1.1 Voorkomen van ondervoeding

2.1.2 Voorkomen van voedselschaarste

2.2 Geen ondervoeding, groeiachterstand en ondergewicht bij jonge kinderen

2.2.1 Voorkomen van groeiachterstanden

2.2.2 Voorkomen van ondervoeding en overgewicht

2.2.3 Voorkomen van bloedarmoede

2.3 Verdubbeling landbouwproductiviteit en inkomsten kleine boeren

2.3.1 Volume landbouwproductie per gewerkte dag

2.3.2 Gemiddeld inkomen van kleine voedselproducenten

2.4 Duurzame en schokbestendige voedselproductiesystemen

2.4.1 Aandeel van landbouwgrond met duurzame landbouw

2.5 Instandhouding van genetische diversiteit en eerlijke kennisuitwisseling

2.5.1 Aantal dieren en planten waarvan genen geconserveerd zijn

2.5.2 Aandeel van lokale dierlijke rassen geclassificeerd als met uitsterven bedreigd

2.a Meer investeringen in ontwikkeling en infrastructuur op het platteland

2.a.1 De landbouw oriëntatie index voor overheidsuitgaven

2.a.2 Officiële uitgaven aan ontwikkelingshulp voor de landbouwsector

2.b Opheffen van handelsbeperkingen en exportsubsidies voor landbouw

2.b.1 Exportsubsidies landbouw


2.c Goed functionerende voedselmarkten en toegang tot marktinformatie

2.c.1 Indicator voor afwijkende (voedsel)prijzen