SDG 7 Betaalbare en duurzame energie

Het streven van SDG 7 is om toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie te verzekeren voor iedereen. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 7 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

7.1 Universele toegang tot goede energievoorziening

7.1.1 Aandeel van de bevolking met toegang tot elektriciteit

7.1.2 Aandeel van de bevolking afhankelijk van schone brandstoffen

7.2 Meer hernieuwbare energie

7.2.1 Aandeel hernieuwbare energie van de energieconsumptie

7.3 Energie-efficiëntie neemt twee keer zo snel toe

7.3.1 Energie intensiteit

7.a Meer onderzoek en investeringen in schone energie

7.a.1 Fianciële steun aan ontwikkelingslanden

7.b Meer moderne en duurzame energie in ontwikkelingslanden

7.b.1 Capaciteit hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden