SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Het streven van SDG 12 is om duurzame consumptie- en productiepatronen te garanderen. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 12 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

12.1 Duurzame consumptie en productie

12.1.1 Landen met duurzame consumptie- en productieplannen

12.2 Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen

12.2.1 Grondstofvoetafdruk

12.2.2 Binnenlands materialenverbruik

12.3 Halvering van voedselverspilling in consumptie en productie

12.3.1 Wereldwijde voedselverspillingsindex

12.4 Minder chemische stoffen en afval in het milieu

12.4.1 Deelnemers aan internationale afspraken voor gevaarlijk afval

12.4.2 Hoeveelheid gevaarlijk afval geproduceerd en verwerkt

12.5 Minder afval

12.5.1 Nationaal recyclingspercentage

12.6 Duurzamere productie en betere duurzaamheidsrapportage

12.6.1 Aantal bedrijven met duurzaamheidsrapportages

12.7 Meer duurzame publieke aanbestedingen

12.7.1 Landen met beleid voor duurzame publieke aanbestedingen

12.8 Groter algemeen bewustzijn van duurzame ontwikkeling en leefstijlen

12.8.1 Kennis over duurzame ontwikkeling onder inwoners

12.a Wetenschappelijke en technologische capaciteitsversterking

12.a.1 Ondersteuning ontwikkelingslanden voor onderzoek naar duurzame ontwikkeling

12.b Betere monitoring van duurzame ontwikkeling toerismesector

12.b.1 Strategieën voor duurzaam toerisme met toezicht

12.c Beperken van fossielebranstofsubsidies en andere marktverstoringen

12.c.1 Subsidies voor fossiele brandstoffen