SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Het streven van SDG 3 is het verzekeren van een goede gezondheid en het bevorderen van welzijn voor iedereen, op alle leeftijden. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 3 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

3.1 Moedersterfte terugbrengen tot minder dan 70 per 100 000 geboorten

3.1.1 Hoogte moedersterfte

3.1.2 Aandeel van geboorten bijgestaan door zorgpersoneel

3.2 Geen vermijdbare kindersterfte, minder zuigelingen- en kindersterfte

3.2.1 Sterfte kinderen onder 5 jaar

3.2.2 Neonatale sterfte

3.3 Uitbannen of bestrijden van AIDS, tbc, malaria en andere tropische ziekten

3.3.1 Aantal nieuwe HIV-infecties

3.3.2 Nieuwe tbc-gevallen

3.3.3 Nieuwe malariagevallen

3.3.4 Nieuwe hepatitis B-gevallen

3.3.5 Aantal mensen met behandeling voor verwaarloosde tropische ziekten

3.4 Een derde minder sterfte door ziekten en bevorderen mentale gezondheid

3.4.1 Sterfte aan niet-overdraagbare ziekten

3.4.2 Aantal zelfdodingen

3.5 Minder drugs- en alcoholmisbruik

3.5.1 Dekking behandelingen verslaving verdovende middelen

3.5.2 Schadelijk alcoholgebruik

3.6 Helft minder doden en gewonden door verkeersongelukken

3.6.1 Aantal doden in het verkeer

3.7 Universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg

3.7.1 Vrouwen voorzien in hun behoefte voor anticonceptiemethodes

3.7.2 Tienerzwangerschappen

3.8 Goede, veilige, effectieve en betaalbare gezondheidszorg

3.8.1 Dekking essentiële gezondheidszorg

3.8.2 Aandeel van de bevolking met hoge uitgaven aan gezondheidszorg

3.9 Minder doden en zieken door chemicaliën en milieuvervuiling

3.9.1 Sterfte door luchtverontreiniging

3.9.2 Sterfte door verontreinigd water en gebrekkige hygiëne

3.9.3 Sterfte toegeschreven aan onopzettelijke vergiftiging

3.a Minder tabakgebruik

3.a.1 Tabakgebruik

3.b Betere toegang tot essentiële medicijnen en vaccins

3.b.1 Vaccinatiegraad

3.b.2 Officiële uitgaven aan ontwikkelingshulp voor de gezondheidssector

3.b.3 Zorginstellingen met essentiële medicatie

3.c Adequate bemensing van de gezondheidszorg

3.c.1 Aantal en verdeling zorgmedewerkers


3.d Betere beheersing van nationale en wereldwijde gezondheidsrisico’s

3.d.1 Prestatie-indicator gezondheidsregelgeving

3.d.2 Infecties door resistente micro-organismen