Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

Geslacht Leeftijd Migratiemotief Sociaaleconomische categorie Nationaliteit Verblijfsduur Jaar van immigratie Immigranten (exclusief EU/EFTA) (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 1 jaar 1999 55.625
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 1 jaar 2017 83.595
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 1 jaar 2018 80.545
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 1999 10.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2017 17.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2018 21.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 1999 3.485
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2017 12.435
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2018 7.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 1999 15.345
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2017 24.335
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2018 19.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Totaal Totaal 1 jaar 1999 4.885
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Totaal Totaal 1 jaar 2017 14.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Totaal Totaal 1 jaar 2018 17.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 1999 2.605
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2017 9.845
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2018 12.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 1999 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2017 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2018 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 1999 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2017 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2018 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Totaal Totaal 1 jaar 1999 23.455
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Totaal Totaal 1 jaar 2017 24.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Totaal Totaal 1 jaar 2018 26.835
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 1999 5.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2017 5.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2018 6.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 1999 1.275
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2017 950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2018 890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 1999 6.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2017 7.805
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2018 8.105
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel: totaal Totaal Totaal 1 jaar 1999 20.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel: totaal Totaal Totaal 1 jaar 2017 24.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel: totaal Totaal Totaal 1 jaar 2018 12.995
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 1999 1.195
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2017 280
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2018 310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 1999 2.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2017 11.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2018 6.185
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 1999 8.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2017 10.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2018 4.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Totaal Totaal 1 jaar 1999 3.955
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Totaal Totaal 1 jaar 2017 16.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Totaal Totaal 1 jaar 2018 17.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 1999 565
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2017 1.045
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2018 1.215
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 1999 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2017 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2018 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie (School)kind of student Totaal 1 jaar 1999 495
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie (School)kind of student Totaal 1 jaar 2017 5.595
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie (School)kind of student Totaal 1 jaar 2018 6.845
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over immigranten met een nationaliteit van een land buiten de EU of EFTA die naar Nederland zijn gekomen.
De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijdsgroep, migratiemotief, nationaliteit, sociaaleconomische categorie en verblijfsduur.
Het migratiemotief van immigranten uit niet-EU/EFTA-landen is gebaseerd op de vergunning aan de immigrant door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In deze tabel zijn alleen immigranten opgenomen die op het moment van immigratie de nationaliteit hadden van landen die op dat moment niet tot de Europese Unie (EU) of de European Free Trade Association (EFTA). Immigranten van buiten de EU/EFTA hebben een verblijfsvergunning van de IND nodig.
Immigranten uit landen die in de periode 1999-2023 tot de EU of EFTA zijn toegetreden, zijn in deze tabel opgenomen als het jaar van immigratie voor het jaar van toetreding ligt.
Hoewel het Verenigd Koninkrijk vanaf 31 januari 2020 de Europese Unie heeft verlaten, bleef door een terugtrekkingsakkoord vrij verkeer van personen mogelijk tot en met 31 december 2020. In deze tabel zijn immigranten uit het Verenigd Koninkrijk daarom pas vanaf 1 januari 2021 opgenomen.

In deze tabel wordt voor alle niet-EU/EFTA-immigranten elk jaar na hun binnenkomst in Nederland gekeken of ze nog in Nederland wonen en tot wat voor sociaaleconomische categorie zij behoren. Dit gebeurt steeds op dezelfde datum. Dus voor iemand die in Nederland is komen wonen op 12 februari 1999, wordt op 12 februari 2000 gekeken of deze persoon er nog is en wordt informatie gegeven over zijn/haar sociaaleconomische categorie. De selectie Verblijfsduur toont voor alle jaren het oorspronkelijke aantal immigranten dat in het jaar van immigratie naar Nederland kwam. Via de selectie Sociaaleconomische categorie is te zien of iemand nog aanwezig is en wat zijn/haar belangrijkste inkomensbron is.

De variabele Migratiemotief is uitgebreid met een categorie ‘Tijdelijke bescherming’. Hieronder vallen personen die na de start van de oorlog in Oekraïne op 24 februari 2022 naar Nederland zijn gevlucht en hier bescherming hebben aangevraagd. Zij hoeven niet de officiële asielprocedure van de IND te doorlopen maar vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming.
Zie ook:
IND-proces voor vluchtelingen uit Oekraïne (IND) (link beschikbaar onder paragraaf 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN)
Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne (IND) (link beschikbaar onder paragraaf 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN)

Binnen de statistiek migratiemotieven hanteert het CBS bij de immigratie van niet EU/EFTA-onderdanen een onderscheid van arbeidsmigratie in twee subcategorieën: kennis en overige arbeidsmigratie. Tot en met de update in 2021 bestempelde het CBS alleen de IND-kennismigrantenregeling als kennismigratie, alle overige regelingen op het gebied van arbeidsmigratie werden als overige arbeidsmigratie getypeerd.
Vanaf de update in 2022 worden ook de andere regelingen die met de kennismigrantenregeling samenhangen getypeerd als kennis. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de regelingen voor zelfstandigen, wetenschappelijk onderzoekers en potentiële kennismigranten. Dit betekent dat met ingang van de update in 2022 voor alle verslagjaren in deze tabel de onderverdeling van arbeidsmigranten in kennis en overige arbeidsmigranten is aangepast. Hierdoor zijn de cijfers over deze twee typen arbeidsmigranten vanaf de update in 2022 niet zonder meer vergelijkbaar met cijfers die tot en met de update in 2021 zijn gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.
In de cijfers over de voorgaande perioden is later bekend geworden informatie verwerkt. Hierdoor zijn kleine afwijkingen met eerder gepubliceerde cijfers mogelijk.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
De voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.
Aan de immigratiejaren 1999 tot en met 2022 is een extra verblijfsduur toegevoegd;
Aan de map 'Migratiemotief' zijn de categorieën 'Gezin: meegekomen met arbeid', 'Gezin: meegekomen met studie', 'Gezin: meegekomen met asiel', 'Gezin: overig', 'Asiel (exclusief nareis)' en 'Asiel: nareis' toegevoegd.
Aan de map 'Leeftijd' is de leeftijdsgroep '15 tot 75 jaar' toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2024 verschijnen in juni 2025.

Toelichting onderwerpen

Immigranten (exclusief EU/EFTA)
Immigrant:
Vestiging van een persoon vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dient deze persoon ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Europese Unie (EU):
Samenwerkingsverband van Europese staten.
De Europese Unie bestaat uit de volgende landen:
Vanaf 1-1-1958: België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
Toegetreden op 1-1-1973: Denemarken, Ierland en Verenigd Koninkrijk.
Toegetreden op 1-1-1981: Griekenland.
Toegetreden op 1-1-1986: Portugal en Spanje.
Toegetreden op 1-1-1995: Oostenrijk, Finland en Zweden.
Toegetreden op 1-5-2004: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië.
Toegetreden op 1-1-2007: Bulgarije, Roemenië.
Toegetreden op 1-7-2013: Kroatië.
Verlaten op 31-01-2020: Verenigd Koninkrijk.

EFTA:
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).
De Europese Vrijhandelsassociatie is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
De associatie is beter bekend onder de Engelstalige afkorting EFTA.