Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht; 1995-2023

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht; 1995-2023

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 september 47.081 17.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 oktober 30.322 15.226
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 november 28.462 14.113
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 december 22.028 15.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 403.108 179.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2023 januari* 25.700 16.401
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2023 februari* 28.419 13.986
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2023 maart* 26.318 14.984
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2023 april* 20.920 13.038
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2023 mei* 23.165 13.214
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2023 juni* 23.675 15.557
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2023 juli* 25.218 20.805
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2023 augustus* 42.223 19.976
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2023 september* 41.251 17.334
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 september 1.746 2.983
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 oktober 1.373 2.561
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 november 1.218 2.122
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 december 1.436 2.707
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 18.692 29.643
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2023 januari* 1.503 2.639
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2023 februari* 1.066 1.798
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2023 maart* 1.332 2.056
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2023 april* 1.226 1.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2023 mei* 1.296 1.908
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2023 juni* 1.554 2.045
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2023 juli* 2.219 2.739
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2023 augustus* 2.506 3.339
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2023 september* 1.549 2.822
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 september 45.335 14.577
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 oktober 28.949 12.665
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 november 27.244 11.991
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 december 20.592 12.983
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 384.416 149.667
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2023 januari* 24.197 13.762
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2023 februari* 27.353 12.188
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2023 maart* 24.986 12.928
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2023 april* 19.694 11.108
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2023 mei* 21.869 11.306
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2023 juni* 22.121 13.512
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2023 juli* 22.999 18.066
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2023 augustus* 39.717 16.637
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2023 september* 39.702 14.512
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 september 44.440 13.047
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 oktober 28.278 11.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 november 26.671 10.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 december 20.001 11.777
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 376.127 134.919
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2023 januari* 23.563 12.593
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2023 februari* 26.781 11.329
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2023 maart* 24.381 11.992
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2023 april* 19.162 10.236
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2023 mei* 21.302 10.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2023 juni* 21.482 12.591
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2023 juli* 22.057 16.684
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2023 augustus* 38.597 14.967
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2023 september* 38.939 13.104
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 september 895 1.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 oktober 671 1.275
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 november 573 1.181
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 december 591 1.206
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 8.289 14.748
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2023 januari* 634 1.169
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2023 februari* 572 859
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2023 maart* 605 936
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2023 april* 532 872
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2023 mei* 567 856
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2023 juni* 639 921
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2023 juli* 942 1.382
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2023 augustus* 1.120 1.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2023 september* 763 1.408
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de immi- en emigratie inclusief administratieve correcties naar geslacht, migratieachtergrond en generatie. De gegevens zijn beschikbaar per maand en per jaar.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met september 2023.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2023 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 17 november 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Immi- en emigratie; per maand, geslacht, herkomstland, geboorteland. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.