Zoekresultaten

52 resultaten voor keyword:immigratie
52 resultaten voor keyword:immigratie

Pagina 1 van 3

Bevolking groeit naar ruim 17,4 miljoen inwoners

De Nederlandse bevolking groeide in 2019 met naar schatting 132 duizend personen. De bevolking nam meer toe dan in de afgelopen drie jaar. In 2019 kwamen er 31 duizend inwoners meer bij dan een jaar...

Artikelen

Inwoners met herkomst Oekraïne en Rusland, 1 jan. 2022

Personen met een herkomst in de voormalige Sovjet-Unie, Oekraïne en Rusland op 1 januari 2022, uitgesplitst naar gemeente. De tabel bevat aantallen en aantallen per duizend inwoners.

Cijfers

Arbeidsparticipatie statushouders, 2018

Arbeidsparticipatie van Syrische statushouders naar opleidingsniveau, 2018

Cijfers

De relevantie van verblijfsduur van immigranten voor hun participatie in de samenleving

Een studie naar de relevantie van verblijfsduur bij sociale en maatschappelijke participatie.

Publicaties

Jaarrapport Integratie 2018

Stand van zaken integratie in Nederland: waarin verschillen personen met een (tweede generatie) migratieachtergrond van personen met een Nederlandse achtergrond en op welke gebieden zijn de...

Publicaties

Van opvang naar integratie. Cohortstudie asielmigranten

Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen.

Publicaties

Hoeveel asielzoekers komen naar Nederland?

Aantal asielzoekers en nareizende familieleden per maand en jaar. Nationaliteit, mannen, vrouwen en kinderen die asiel aanvragen in Nederland.

Dashboards

Jaarrapport Integratie 2014

Jaarrapport Integratie 2014

Publicaties

Methodewijziging statistiek migratiemotieven 2020

De methode waarmee de migratiemotieven worden bepaald is in 2020 herzien. De nieuwe methode wordt kort omschreven en er wordt ingegaan op de inhoudelijke verschillen tussen de nieuwe en oude methode.

Overig

Immigratie en emigratie naar nationaliteit en geslacht, 2021

Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland. De cijfers van de emigratie zijn inclusief het saldo van de administratieve correcties

Cijfers

Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne

Aantal mensen dat zich vanuit Oekraïne heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente naar datum van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving.

Cijfers

Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 23 mei 2022

Aantal mensen dat zich vanuit Oekraïne heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente naar datum van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving.

Cijfers

Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 7 juni 2022

Aantal mensen dat zich vanuit Oekraïne heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente naar datum van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving.

Cijfers

Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 10 oktober

Aantal mensen dat zich vanuit Oekraïne heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente naar datum van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving.

Cijfers

Migratie Caribisch Nederland naar leeftijd, geslacht en geboorteland, 2021

Deze publicatie bevat informatie over immigratie naar en emigratie van Caribisch Nederland per eiland, naar leeftijd, geslacht en geboorteland

Cijfers

Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne

Aantal mensen dat zich vanuit Oekraïne heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente naar datum van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving.

Cijfers

Immigratie en emigratie, weekcijfers 2019 en 2020

Voorlopige cijfers over immigratie, emigratie en het migratiesaldo naar migratieachtergrond in 2020 in de weken voor en aan het begin van de coronacrisis. Ter vergelijking zijn ook voorlopige...

Cijfers

Ingeschreven bij Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 9 mei 2022

Aantal mensen dat zich vanuit Oekraïne heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente naar datum van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving.

Cijfers

Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur

Dit artikel beschrijft de relatie tussen de verblijfsduur van immigranten en hun vertrouwen in andere mensen en in instituties. Het vertrouwen van niet-westerse immigranten neemt af naarmate ze...

Publicaties

Daling aantal asielzoekers en nareizigers begin 2022

In het eerste kwartaal van 2022 hebben bijna 6,5 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend, bijna 35 procent minder dan in het kwartaal ervoor.

Artikelen

Vooral minder immigranten van buiten de EU in 2020

In 2020 kwamen 171 duizend immigranten naar Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hadden, 44 duizend minder dan in 2019. Vooral het aantal immigranten van buiten de Europese Unie of...

Artikelen

Verkenning Bevolking 2050: meer inwoners met een migratieachtergrond

Het aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond zal tot 2050 zeer waarschijnlijk toenemen.

Artikelen

Meer Britten naar Nederland

Het aantal Britten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuist, is in 2019 opnieuw toegenomen. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk ging, daalde verder.

Artikelen

Minder mensen geweigerd aan de grens

Het aantal mensen dat aan de Nederlandse grens werd geweigerd is in 2020 vergeleken met een jaar eerder afgenomen.

Artikelen

Aantal asielzoekers en nareizigers afgenomen in tweede kwartaal 2020

Het aantal mensen dat in het tweede kwartaal van 2020 een eerste asielverzoek heeft ingediend is vergeleken met een kwartaal eerder met 72 procent afgenomen.

Artikelen