Zoekresultaten

15 resultaten voor keyword:migratiemotief
15 resultaten voor keyword:migratiemotief

Minder immigranten in 2023, vooral minder Oekraïense vluchtelingen

In 2023 kwamen 336 duizend immigranten naar Nederland, 68 duizend minder dan een jaar eerder. De afname komt vrijwel geheel doordat er minder Oekraïense vluchtelingen naar Nederland kwamen.

Artikelen

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiedoel en sociaaleconomische categorie

Cijfers

Arbeidsmigranten niet-EU/EFTA naar jaar van immigratie

Cijfers over arbeidsmigranten naar nationaliteit, jaar van immigratie, bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Inwoners met herkomst Sub-Sahara Afrika

CBS-publicatie met cijfers over de positie van personen met een herkomst uit Sub-Sahara Afrika ten opzichte van personen met een overig Buiten-Europese herkomst en het gemiddelde van de Nederlandse...

Publicaties

Toename aantal immigranten in 2022 vooral door oorlog Oekraïne

In 2022 kwamen 403 duizend immigranten naar Nederland, 151 duizend meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Arbeidsmigrant van buiten de EU vaak een mannelijke kennismigrant

Eind 2021 woonden 87 duizend arbeidsmigranten afkomstig van buiten de Europese Unie in Nederland. Deze groep bestond voor een groot deel uit mannen en was relatief jong.

Artikelen

Hoeveel inwoners hebben een herkomst buiten Nederland

Op 1 januari 2022 was bijna 15 procent van de Nederlandse bevolking in het buitenland geboren. Daarnaast had bijna 12 procent van de bevolking ten minste één ouder die in het buitenland is geboren.

Dashboards

Hoeveel immigranten komen naar Nederland?

Cijfers over migratie: aantal immigranten en emigranten. Waarom komen migranten en uit welke landen? Hoelang blijven immigranten in Nederland?

Dashboards

Meer asiel- en kennismigranten van buiten de EU in 2021

Er kwamen in 2021 meer immigranten naar Nederland dan het jaar ervoor. Vooral het aantal immigranten van buiten de Europese Unie of EFTA-landen steeg.

Artikelen

Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA

Dashboard met cijfers op gebied van arbeidsmigratie van personen met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA. Aandacht voor migratiemotief, migratieregeling, naturalisatie, nationaliteit,...

Cijfers

Vooral minder immigranten van buiten de EU in 2020

In 2020 kwamen 171 duizend immigranten naar Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hadden, 44 duizend minder dan in 2019. Vooral het aantal immigranten van buiten de Europese Unie of...

Artikelen

CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken

Het CBS heeft de afwegingskaders m.b.t. migratie- en integratiestatistieken, in overleg met externe experts, tegen het licht gehouden. Het richt zich op de relevantie van uitsplitsing naar...

Publicaties

Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten

Voor de 110 duizend immigranten uit EU- of EFTA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) was werk het belangrijkste migratiemotief. De 81 duizend immigranten die van buiten de...

Artikelen

Van Caribisch Nederland naar Europees Nederland voor studie

Bijna de helft van jongvolwassenen die zijn geboren op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba vetrok in de periode 2013 tot en met 2017 van Caribisch naar Europees Nederland. Van de groep die...

Artikelen

Methodewijziging statistiek migratiemotieven 2020

De methode waarmee de migratiemotieven worden bepaald is in 2020 herzien. De nieuwe methode wordt kort omschreven en er wordt ingegaan op de inhoudelijke verschillen tussen de nieuwe en oude methode.

Overig