Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:emigratie
22 resultaten voor keyword:emigratie

Tweede generatie emigreert vaker, maar komt ook vaak terug

Personen met een tweede generatie migratieachtergrond vertrekken vaker naar het buitenland dan personen met een Nederlandse achtergrond.

Artikelen

Bevolkingsontwikkeling; migratie exclusief correcties per regio

Tabel over totaal vertrek, emigratie, vestigingsoverschot (allen exclusief correcties) totaal saldo correcties en saldo overige correcties naar totaal geslacht per regio; 1960-2019

Cijfers

Meer asielzoekers en nareizigers in derde kwartaal

Het aantal mensen dat in het derde kwartaal van 2020 een eerste asielverzoek heeft ingediend, is gestegen naar iets meer dan 4 duizend.

Artikelen

Emigratie van Somaliërs naar Verenigd Koninkrijk, 2015-2019

Deze tabel bevat informatie over de emigratie van Somaliërs naar het Verenigd Koninkrijk naar geslacht en leeftijd in de periode 2015 t/m 2019

Cijfers

Emigratie van de tweede generatie

Emigratie van personen van de tweede generatie naar migratieachtergrond en andere kenmerken

Publicaties

Meer Britten naar Nederland

Het aantal Britten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuist, is in 2019 opnieuw toegenomen. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk ging, daalde verder.

Artikelen

Hoeveel inwoners hebben een herkomst buiten Nederland

Op 1 januari 2022 was bijna 15 procent van de Nederlandse bevolking in het buitenland geboren. Daarnaast had bijna 12 procent van de bevolking ten minste één ouder die in het buitenland is geboren.

Dashboards

Immigratie en emigratie, weekcijfers 2019 en 2020

Voorlopige cijfers over immigratie, emigratie en het migratiesaldo naar migratieachtergrond in 2020 in de weken voor en aan het begin van de coronacrisis. Ter vergelijking zijn ook voorlopige...

Cijfers

Hoeveel immigranten komen naar Nederland?

Cijfers over migratie: aantal immigranten en emigranten. Waarom komen migranten en uit welke landen? Hoelang blijven immigranten in Nederland?

Dashboards

Emigratie van in Nederland geboren mensen, 2015–2019

Totale emigratie van in Nederland geboren mensen, uitgesplitst naar leeftijd en de landen waar mensen het vaakst naartoe emigreerden in de periode 2015-2019.

Cijfers

Vooral minder immigranten van buiten de EU in 2020

In 2020 kwamen 171 duizend immigranten naar Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hadden, 44 duizend minder dan in 2019. Vooral het aantal immigranten van buiten de Europese Unie of...

Artikelen

Migratie Caribisch Nederland naar leeftijd, geslacht en geboorteland, 2021

Deze publicatie bevat informatie over immigratie naar en emigratie van Caribisch Nederland per eiland, naar leeftijd, geslacht en geboorteland

Cijfers

Immigratie en emigratie naar nationaliteit en geslacht, 2021

Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland. De cijfers van de emigratie zijn inclusief het saldo van de administratieve correcties

Cijfers

Bevolkingsgroei trekt weer aan

De bevolking van Nederland is in het eerste halfjaar van 2021 met 31,7 duizend inwoners gegroeid. Per saldo kwamen er bijna 29,4 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie, en bijna 2,4 duizend...

Artikelen

Prognose: meer inwoners door migratie

De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien, tot 20,7 miljoen inwoners in 2070.

Artikelen

Bevolkingsgroei in 2020 gehalveerd

Door relatief hoge sterfte en lage immigratie in 2020 is de bevolking minder hard gegroeid dan een jaar eerder.

Artikelen

Bevolking gegroeid naar 17,8 miljoen inwoners, vooral door migratie

De bevolking van Nederland is in de eerste drie kwartalen van 2022 met 191 duizend inwoners gegroeid. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Artikelen

Ook in mei minder immigratie

Net als in april was het aantal immigranten in mei bijna de helft lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Per saldo kwamen er ruim 200 inwoners bij door buitenlandse migratie.

Artikelen

Immigratie gedaald na uitbreken coronapandemie

Het aantal immigranten is in de weken na de invoering van de coronamaatregelen meer dan gehalveerd en er werden nauwelijks nog Syrische vluchtelingen ingeschreven.

Artikelen

Bevolking groeit weer in derde kwartaal

Na een lichte bevolkingskrimp in het tweede kwartaal, groeide de Nederlandse bevolking in het derde kwartaal van 2020 weer

Artikelen

Bevolkingsgroei in derde kwartaal net zo hoog als voor corona

De bevolking van Nederland is in het derde kwartaal van 2021 met 58,7 duizend inwoners gegroeid. Er werden 10,0 duizend meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden, immigranten en emigranten...

Artikelen

Buitenlandse migratie in juni toegenomen

Het aantal immigranten is in juni met ruim 3,5 duizend toegenomen ten opzichte van mei. Ook de emigratie was hoger, maar steeg minder dan de immigratie. Er vertrokken ruim 2,5 duizend mensen meer dan...

Artikelen