Weggevallen capaciteit Logiesaccommodaties naar veiligheidsregio

Capaciteit van Nederlandse Logiesaccommodaties en weggevallen capaciteit als gevolg van maatregelen van Veiligheidsregio's naar type Accommodatie en Veiligheidsregio, 3 april 2020*
De tabel toont het aantal accommodaties en het aantal slaapplaatsen in de verschillende typen logiesaccommodaties, evenals het percentage slaapplaatsen dat wegvalt als gevolg van de door de veiligheidsregio’s genomen maatregelen op 3 april 2020.