Bodembewegingen Groningen

De winning van natuurlijk aardgas in de provincie Groningen, en de gevolgen daarvan, zijn al enkele jaren onderwerp van analyses door het CBS. Deze analyses richten zich op diverse aspecten van de problematiek.

Er zijn analyses gedaan van de geleidelijke daling van de bodem, meetbaar met behulp van GPS systemen. Er zijn ook analyses gedaan die de aardbevingsfrequentie volgen, in samenhang met de hoeveelheid gas die uit het Groningenveld wordt geproduceerd. Deze analyses worden regelmatig geactualiseerd. Er is ook onderzoek gedaan om correlaties tussen gasdrukvariatie in het reservoir en de frequentie van aardbevingen nader te kwantificeren. Al deze onderzoeken zijn uitgevoerd als maatwerk voor het Staatstoezicht op de Mijnen, als kennis-input voor het Meet- en Regel-protocol voor gaswinning.

Naast de analyses van de bodembewegingen zelf, is er ook onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de woningmarkt in de regio. Behalve rechtstreeks aantoonbare schade aan individuele panden is het mogelijk dat de woningmarkt als geheel in het getroffen gebied nadelige effecten ondervindt door de bodembewegingen. Als maatwerk voor de Nationaal Coördinator Groningen is er onderzoek gedaan naar diverse indicatoren voor de woningmarkt. Dit onderzoek wordt ook regelmatig geactualiseerd.

Nieuws


Verdieping


Maatwerk