Weibull verdelingen aardbevingen Groningen

Een rapport met een analyse van de tijdsintervallen tussen aardbevingen in Groningen, gerelateerd aan de gaswinning, in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen. Een Weibull verdeling wordt gebruikt om te beoordelen of de aardbevingen als onafhankelijke gebeurtenissen kunnen worden beschouwd, wat blijkt niet zo te zijn.
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen, naar de effecten van gaswinning op aardbevingen in Groningen heeft geresulteerd in een rapportage. Dit beschrijft de statistiek van tijdsintervallen tussen aardbevingen en wijzigingen daarin en legt een relatie met de hoogte van de gasproductie, met een statistische onderbouwing van de resultaten.