Verplaatsingen gemeente Groningen, 2014-2017

Tabellen over de mobiliteit en het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in, van en naar de gemeente Groningen naar de gebruikte vervoermiddelen in de periode 2014-2017.
In opdracht van de gemeente Groningen heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) maatwerktabellen samengesteld over verplaatsingen in de gemeente Groningen in de gestapelde jaren 2014-2017. In de tabellen is te zien hoe de verplaatsingen zijn verdeeld naar vervoerwijze. Bekostigd door: gemeente Groningen.