Reservoirdruk en aantallen aardbevingen in Groningen

Huis gestut met balken na aardbeving
© ANP
Een tussenrapportage van doorlopend onderzoek naar de frequentie van aardbevingen in Groningen, gerelateerd aan de variaties in gasdruk in het reservoir, in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen. Dit is een her-analyse uitgevoerd in verband met een datalevering met betere, dagelijkse, tijdsresolutie van de reservoir gasdruk.
Deze rapportage is een verslag van onderzoek dat is uitgevoerd in het kader een onderzoeksproject door het CBS in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) sinds 2014.
Dit onderzoek is ten behoeve van een statistische onderbouwing van het meet- en regelprotocol voor optimale gasexploitatie in de provincie Groningen, met in het bijzonder de aandacht gericht op de relatie tussen de gasdruk in het reservoir, die in de tijd varieert vanwege de gas productie bij de diverse clusters, en de aardbevingen in Groningen.
Uit de analyse blijkt dat er een duidelijke correlatie is in de zin dat voorafgaand aan aardbevingen er op de locatie van die aardbeving een signaal is te zien in de gasdruk in het reservoir. Dit is een her-analyse uitgevoerd in verband met een datalevering met betere, dagelijkse, tijdsresolutie van de reservoir gasdruk. Ook is er gebruik gemaakt van een verbeterde localisatie na her-analyse van de seismische data van een aantal van de aardbevingen in de KNMI catalogus.