Bodembeweging gasreservoir Groningen mei 2018

Een rapport met een actualisatie van voortgezet onderzoek naar de frequentie van aardbevingen in Groningen, gerelateerd aan de gaswinning, in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen. In de analyses van deze actualisatie is de KNMI catalogus van aardbevingen tot eind april 2018 gebruikt.

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen, naar de effecten van gaswinning op aardbevingen in Groningen heeft geresulteerd in een rapportage. Dit beschrijft de recente trends in aardbevingen en wijzigingen daarin en legt een relatie met de hoogte van de gasproductie, met een statistische onderbouwing van de resultaten.