Inkomen van gebruikers Wmo-voorzieningen Groningen 2017

© Nikki van Toorn (CBS)
Gebruik van Wmo-voorzieningen door inwoners van de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer, uitgesplitst naar inkomen en andere achtergrondkenmerken.
Sinds 1 januari 2019 is het abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen ingevoerd. Wmo-cliënten betalen hierbij een vast bedrag per 4 weken voor de voorzieningen die zij afnemen. Het bedrag dat zij betalen is, anders dan voorheen, niet afhankelijk van hun zorgomvang, gebruik, inkomen, vermogen of huishoudenssamenstelling. De gemeente Groningen vraagt zich af of deze verandering een aanzuigende werking heeft op het gebruik van Wmo-voorzieningen. De gemeente heeft daarom het Urban Data Center regio Groningen gevraagd om in kaart te brengen welke inkomensgroepen in oktober 2018 en april 2019 gebruik maakten van Wmo-voorzieningen.
Bekostigd door: UDC regio Groningen.