Gasdruk en gradiënten in gasdruk in Groningen

Een rapport met een statistische analyse van de relatie tussen de gasdruk, en gradiënten in gasdruk, binnen het Groningse reservoir voorafgaand aan aardbevingen, uitgevoerd in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen.
In dit onderzoek is de aandacht gericht op de relatie tussen de gasdruk in het reservoir, die in de tijd varieert vanwege de gas productie bij de diverse clusters, en de aardbevingen in Groningen.
Uit de analyse blijkt dat er een duidelijke correlatie is in de zin dat voorafgaand aan aardbevingen er op de locatie van die aardbeving een signaal is te zien in de gasdruk in het reservoir. Dit is een her-analyse uitgevoerd in verband met een datalevering met betere, dagelijkse, tijdsresolutie van de reservoir gasdruk. Ook is er gebruik gemaakt van een verbeterde localisatie na her-analyse van de seismische data van een aantal van de aardbevingen in de KNMI catalogus.