Bodembeweging gasreservoir Groningen nov. 2015

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen, naar de effecten van gaswinning op bodemdaling en aardbevingen in Groningen heeft geresulteerd in twee rapporten. Deze beschrijven de recente trends in bodemdaling en aardbevingen en wijzigingen daarin met een statistische onderbouwing van de resultaten.

Trend changes in ground subsidence in Groningen

Trend changes in tremor rates in Groningen

A phenomenological relationship between gas production variations and tremor rates in Groningen