Bodembeweging gasreservoir Groningen nov. 2016

Een rapport met een actualisatie van voortgezet onderzoek naar de frequentie van aardbevingen in Groningen, gerelateerd aan de gaswinning, in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen.

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen, naar de effecten van gaswinning op aardbevingen in Groningen heeft geresulteerd in een rapport. Dit beschrijft de recente trends in aardbevingen en wijzigingen daarin en legt een relatie met de hoogte van de gasproductie, met een statistische onderbouwing van de resultaten.