Bodembeweging gasreservoir Groningen mei 2015

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen, naar de effecten van gaswinning op bodemdaling en aardbevingen in Groningen heeft geresulteerd in twee rapporten. Deze beschrijven de recente trends in bodemdaling en aardbevingen en wijzigingen daarin met een statistische onderbouwing van de resultaten.