Aardgas voor bijna 80 procent op

© Hollandse Hoogte
Sinds de ontdekking van de Groningse aardgasvelden in 1959 is in Nederland ruim 3 582 miljard m3 aardgas gewonnen. De aardgasreserve bedroeg nog 940 miljard m3 in 2015, wat betekent dat bijna 80 procent van de Nederlandse aardgasreserve is verbruikt. Dat meldt CBS. Als het winningstempo niet verandert, zullen de huidige aardgasreserves nog ruim 17 jaar meegaan.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/eb9ad491381d4188bd324aa20d75dfa1]

De resterende aardgasreserve steeg in 2015 met ruim 8 miljard m3, ondanks de winning van 52 miljard m3 het afgelopen jaar. Deze toename komt grotendeels door herberekening van aangetoonde reserves en slechts in beperkte mate door nieuw ontdekte aardgasreserves. De aardgasreserve omvat alleen het technisch winbare en economisch rendabele deel van het aardgas in de Nederlandse bodem. Onder andere fluctuaties in de gasprijs en nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot herberekening van reeds aangetoonde reserves. Omdat in 2015 de opwaartse herberekening groter was dan de winning, is de aardgasreserve iets toegenomen.

Aardgas, fysieke reserves op 31 december
 Aardgasreserves
19871910
19881877
19891865
19902113
19912086
19922061
19932010
19941997
19951952
19961930
19971947
19981893
19991836
20001777
20011738
20021689
20031615
20041572
20051510
20061439
20071390
20081364
20091390
20101304
20111230
20121130
20131044
2014932
2015940

Gaswinning teruggeschroefd

Vanwege de aardbevingen in Groningen heeft het kabinet besloten om de gaswinning uit het Groningenveld verder terug te schroeven tot 27 miljard m3. Momenteel ligt er een ontwerpbesluit om de gaswinning verder te verlagen naar 24 miljard m3. Enkel in koude winters mag dan extra gas gewonnen worden zodat bedrijven en huishoudens niet in de kou komen te zitten.
De bouw van een stikstofinstallatie bij Zuidbroek, die het mogelijk maakt om buitenlands gas geschikt te maken voor Nederlandse huishoudens, is voorlopig uitgesteld. Na de zomer van 2017 zal het kabinet beslissen of de bouw noodzakelijk is. Als de stikstofinstallatie er komt, kan vanaf 2021 de Nederlandse gaswinning nog verder worden teruggeschroefd.

Het ingestelde productieplafond voor Groningen heeft de laatste jaren duidelijk impact gehad op de gasproductie. Zo daalde de totale gaswinning van ruim 84 miljard m3 in 2013 tot 52 miljard m3 in 2015; het laagste productieniveau sinds begin jaren ’70. Aangezien het Groningenveld bijna driekwart van de resterende voorraden beslaat, zal de Nederlandse aardgaswinning waarschijnlijk verder dalen; ondanks een kleine toename in de productie van de overige velden, die zich voornamelijk in de Noordzee bevinden.

Minder overheidsinkomsten uit aardgas

Door de lagere gasprijs en het lagere productieniveau is het aandeel van de aardgasbaten in de inkomsten van de Nederlandse overheid de laatste jaren flink afgenomen. In 2013 bestond nog ruim 9 procent van de inkomsten van de overheid uit aardgasbaten, in 2015 was dit gedaald tot 3 procent. De totale aardgasbaten daalden van 15,4 miljard euro in 2013 tot 5,3 miljard euro in 2015.

Inkomsten van de centrale overheid uit aardgas
 Dividenden (linkeras)Inkomen uit grond en minerale reserves (linkeras)Vennootschapsbelasting (linkeras)Aardgasbaten als percentage van totale centrale overheidsinkomsten (rechteras)
20011,6342,7361,985,2
20021,3022,41,584,3
20031,3842,8561,744,9
20041,5383,2031,945,3
20051,7014,0781,85,5
20062,4026,0282,187,1
20072,3715,5791,8126,1
20083,2759,3412,4559
20092,2156,5011,6826,5
20102,087,0751,5156,5
20112,1368,2321,5737,4
20122,36510,41,8219,2
20132,33111,2611,789,4
20141,6187,4821,2876,2
20150,394,2680,6043,1

Nog 17 jaar gas

Doordat de aardgasreserve iets is toegenomen en de gaswinning gedaald, is de verwachte resterende tijd dat we nog Nederlands gas hebben toegenomen. Op basis van de huidige voorraden en het productieniveau in 2015, zullen de aardgasreserves nog ruim 17 jaar meegaan. Bij het eventueel verder dichtdraaien van de gaskraan in Groningen kan deze periode langer worden.