Hackathon gelijke onderwijskansen, Groningen, 2013-2016

© Hollandse Hoogte / David Rozing
Gegevens over schooladvies en behaalde diploma’s van onderwijsdeelnemers en hun ouders op gemeenteniveau.

Dit bestand is samengesteld voor de onderwijshackathon ‘Hack the gap – Gelijke onderwijskansen’, georganiseerd door gemeente Groningen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Ten eerste is gekeken naar het schooladvies van kinderen in groep 8 en hun situatie in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Volgen zij een onderwijsniveau lager, gelijk of hoger dan het schooladvies?

Daarnaast bevat het bestand gegevens over Groningse gediplomeerden in het voortgezet onderwijs. In hoeverre hebben zij het diploma gehaald binnen de nominale studietijd? Ook is onderzocht of het diploma op een hoger of lager onderwijsniveau gehaald is dan het niveau waarop scholieren in het onderwijs zijn gestart.

Bekostigd door gemeente Groningen.