Bodembeweging gasreservoir Groningen apr. 2016

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen, naar de effecten van gaswinning op bodemdaling en aardbevingen in Groningen heeft geresulteerd in drie rapporten.

Deze beschrijven de recente trends in bodemdaling en aardbevingen en wijzigingen daarin met een statistische onderbouwing van de resultaten.