Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Verkeer en vervoer

Datum Publicatie Reden
01-03-2024

Amsterdam Airport Schiphol; passagiersvervoer, partnerluchthaven

Aantal aangekomen en vertrokken passagiers op Amsterdam Airport Schiphol naar luchthaven van herkomst/bestemming
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2023

Actualisering
01-03-2024

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2021, 2005 kWI-2023 kWVI

Actualisering
29-02-2024

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: 2000 - 2023, 2000Q1 - 2023Q4, jan 2000 - jan 2024

Nieuw
29-02-2024

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 1 januari 2006 - 26 februari 2024

Actualisering
29-02-2024

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Vervoer per pijpleiding van ruwe aardolie en aardolieproducten naar Duitsland en België en tonkilometers op Nederlands gebied.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1985 - 2023 4e kwartaal

Actualisering
29-02-2024

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2024 januari

Actualisering
27-02-2024

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2024 januari

Actualisering
27-02-2024

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland

Binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (aanvoer en afvoer van en naar Nederland) voor alle vervoerwijzen of modaliteiten.
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2022

Actualisering
23-02-2024

Bedrijfsvoertuigen actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Actieve bedrijfsvoertuigen naar diverse kenmerken Vervoermiddelen (type), bouwjaar voertuig, regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2024

Actualisering
23-02-2024

Personenauto's actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Actieve Personenauto's naar brandstofsoort, gewicht, eigendom en kleur Bouwjaar voertuig, regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2024

Actualisering
23-02-2024

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, regio's

Uitval actieve motorvoertuigenpark, met Nederlands kenteken, regio Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2023

Actualisering
23-02-2024

Bromfietsen actief; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

Actieve bromfietsen naar diverse kenmerken Brandstofsoort, bouwjaar voertuig, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2024

Actualisering
23-02-2024

Bromfietsen actief; voertuigsoort, bouwjaar, leeftijd, regio, 1 januari

Actieve bromfietsen naar diverse kenmerken Leeftijd eigenaar, bouwjaar voertuig, regio’s
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2024

Actualisering
23-02-2024

Motorfietsen actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Actieve motorfietsen naar eigendom, aantal cilinders, cilinderinhoud Bouwjaar voertuig, regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2024

Actualisering
23-02-2024

Motorvoertuigen actief; type, leeftijdsklasse, 1 januari

Actief motorvoertuigenpark per 1 januari voertuigtype, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2024

Actualisering
23-02-2024

Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, voertuigtype, brandstofsoort

Actieve motorvoertuigenpark, uitval, brandstof voertuig Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2023

Actualisering
23-02-2024

Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, gewichtsklasse

Uitval actieve motorvoertuigenpark, gewichtsklasse voertuig Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2023

Actualisering
23-02-2024

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Actieve motorvoertuigenpark, uitval, leeftijd voertuig Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2023

Actualisering
21-02-2024

Personen met een rijbewijs; rijbewijscategorie, leeftijd, regio, 1 januari

Personen in het bezit van een rijbewijs, soort rijbewijs, leeftijd rijbewijsbezitter / rijbewijshouder, regio (landsdeel en provincie)
Frequentie: per jaar, periode: 2014 t/m 2024

Actualisering
09-02-2024

Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

Gemiddelde leeftijd en leeftijdsklasse van bestelwagens naar soort gebruiker van een bestelauto, gemeente, provincie, landsdeel
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Actualisering
09-02-2024

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Bestelwagens van bedrijven, gereden kilometers, verkeersprestaties, bedrijfstak/branche (SBI 2008), bedrijfsgrootte, leeftijd bestelauto
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Actualisering
09-02-2024

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, bedrijfstak

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van vrachtauto’s en trekkers van bedrijven naar branche (SBI 2008), laadvermogen, milieuklasse en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Actualisering
09-02-2024

Zeevaart; overgeslagen containers, gewicht, containergrootte en stromen

Overgeslagen aantallen containers en het bijbehorende brutoplusgewicht uitgesplitst naar container grootte en vervoerstroom.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2021Q1-2023Q3

Actualisering
09-02-2024

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Overgeslagen gewicht in de verschillende Nederlandse zeehavens uitgesplitst naar vervoerstroom en soort lading
Frequentie: per kwartaal, periode: 2021-2023Q3

Actualisering
09-02-2024

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstak

Aantal bestelwagens van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Actualisering
09-02-2024

Vrachtauto's en trekkers; bedrijfstak, kenmerken voertuigen

Aantal vrachtauto’s en trekkers naar gewicht, leeftijd, milieuklasse, breedte en branche
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Actualisering
08-02-2024

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Luchtverontreiniging emissies en parkemissiefactoren wegvervoer Nederlands grondgebied voertuigcategorie
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2022

Actualisering
05-02-2024

Luchtvloot; omvang en samenstelling, 31 december

Omvang en samenstelling van de Nederlandse luchtvloot naar soort luchtvaartuig, op peildatum 31 december van elk jaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1961 - 2023

Actualisering