Zeevaart; overgeslagen containers, gewicht, containergrootte en stromen

Zeevaart; overgeslagen containers, gewicht, containergrootte en stromen

Vervoerstroom Container grootte Perioden Overgeslagen containers (1000 TEU) Brutoplusgewicht overgeslagen containers (1 000 ton)
Totaal aan- en afvoer Totaal overgeslagen containers 2021* 16.319 162.387
Totaal aan- en afvoer Totaal overgeslagen containers 2022* 15.276 146.072
Totaal aan- en afvoer Totaal overgeslagen containers 2023 1e kwartaal* 3.458 33.256
Totaal aan- en afvoer Totaal overgeslagen containers 2023 2e kwartaal* 3.643 34.454
Totaal aan- en afvoer Totaal overgeslagen containers 2023 3e kwartaal* 3.656 34.938
Aanvoer naar Nederland Totaal overgeslagen containers 2021* 8.388 82.555
Aanvoer naar Nederland Totaal overgeslagen containers 2022* 7.934 76.672
Aanvoer naar Nederland Totaal overgeslagen containers 2023 1e kwartaal* 1.813 17.801
Aanvoer naar Nederland Totaal overgeslagen containers 2023 2e kwartaal* 1.882 18.816
Aanvoer naar Nederland Totaal overgeslagen containers 2023 3e kwartaal* 1.908 18.757
Afvoer naar buitenland Totaal overgeslagen containers 2021* 7.931 79.831
Afvoer naar buitenland Totaal overgeslagen containers 2022* 7.342 69.400
Afvoer naar buitenland Totaal overgeslagen containers 2023 1e kwartaal* 1.644 15.455
Afvoer naar buitenland Totaal overgeslagen containers 2023 2e kwartaal* 1.762 15.637
Afvoer naar buitenland Totaal overgeslagen containers 2023 3e kwartaal* 1.748 16.181
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het internationale goederenvervoer door zeeschepen van containers van en naar de Nederlandse zeehavens. De cijfers over het overgeslagen aantal containers en het overgeslagen ladinggewicht (brutoplusgewicht) zijn uitgesplitst naar vervoerstroom en naar soort container.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 9 februari 2024:
De cijfers over het 3e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe kwartaalcijfers worden binnen 6 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd. De nieuwe jaarcijfers worden binnen 5 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Overgeslagen containers
Overgeslagen containers

Containers die van een schip op de wal worden gelost of van af de wal op een schip worden geladen. Containers worden weergegeven in TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) is een statistische eenheid gebaseerd op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m). Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.

Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.
Brutoplusgewicht overgeslagen containers
Brutoplusgewicht van overgeslagen containers

Het totale overgeslagen gewicht van de containers die van een schip op de wal worden gelost of van af de wal op een schip worden geladen.

Het overgeslagen brutoplusgewicht is het gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en het leeg gewicht van de transporteenheid.