Zeevaart; overgeslagen containers, gewicht, containergrootte en stromen

Zeevaart; overgeslagen containers, gewicht, containergrootte en stromen

Vervoerstroom Container grootte Perioden Overgeslagen containers (1000 TEU) Brutoplusgewicht overgeslagen containers (1 000 ton)
Totaal aan- en afvoer Totaal overgeslagen containers 2021* 16.331 162.516
Totaal aan- en afvoer Totaal overgeslagen containers 2022* 15.282 146.117
Totaal aan- en afvoer 20 voet containers 2021* 2.607 39.945
Totaal aan- en afvoer 20 voet containers 2022* 2.448 36.288
Totaal aan- en afvoer 40 voet containers 2021* 11.834 107.279
Totaal aan- en afvoer 40 voet containers 2022* 10.949 95.157
Totaal aan- en afvoer Containers tussen 20 en 40 voet 2021* 84 1.029
Totaal aan- en afvoer Containers tussen 20 en 40 voet 2022* 79 974
Totaal aan- en afvoer Containers > 40 voet 2021* 1.805 14.262
Totaal aan- en afvoer Containers > 40 voet 2022* 1.807 13.697
Totaal aan- en afvoer Containers met onbekende omvang 2021* 0 0
Totaal aan- en afvoer Containers met onbekende omvang 2022* 0 0
Aanvoer naar Nederland Totaal overgeslagen containers 2021* 8.387 82.549
Aanvoer naar Nederland Totaal overgeslagen containers 2022* 7.932 76.653
Aanvoer naar Nederland 20 voet containers 2021* 1.439 24.499
Aanvoer naar Nederland 20 voet containers 2022* 1.266 22.014
Aanvoer naar Nederland 40 voet containers 2021* 6.055 52.762
Aanvoer naar Nederland 40 voet containers 2022* 5.767 49.634
Aanvoer naar Nederland Containers tussen 20 en 40 voet 2021* 44 390
Aanvoer naar Nederland Containers tussen 20 en 40 voet 2022* 42 351
Aanvoer naar Nederland Containers > 40 voet 2021* 849 4.898
Aanvoer naar Nederland Containers > 40 voet 2022* 856 4.655
Aanvoer naar Nederland Containers met onbekende omvang 2021* 0 0
Aanvoer naar Nederland Containers met onbekende omvang 2022* 0 0
Afvoer naar buitenland Totaal overgeslagen containers 2021* 7.944 79.966
Afvoer naar buitenland Totaal overgeslagen containers 2022* 7.350 69.463
Afvoer naar buitenland 20 voet containers 2021* 1.169 15.446
Afvoer naar buitenland 20 voet containers 2022* 1.182 14.274
Afvoer naar buitenland 40 voet containers 2021* 5.779 54.518
Afvoer naar buitenland 40 voet containers 2022* 5.182 45.524
Afvoer naar buitenland Containers tussen 20 en 40 voet 2021* 40 640
Afvoer naar buitenland Containers tussen 20 en 40 voet 2022* 36 623
Afvoer naar buitenland Containers > 40 voet 2021* 956 9.364
Afvoer naar buitenland Containers > 40 voet 2022* 950 9.042
Afvoer naar buitenland Containers met onbekende omvang 2021* 0 0
Afvoer naar buitenland Containers met onbekende omvang 2022* 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het internationale goederenvervoer door zeeschepen van containers van en naar de Nederlandse zeehavens. De cijfers over het overgeslagen aantal containers en het overgeslagen ladinggewicht (brutoplusgewicht) zijn uitgesplitst naar vervoerstroom en naar soort container.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 31 augustus 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe kwartaalcijfers worden binnen 6 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd. De nieuwe jaarcijfers worden binnen 5 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Overgeslagen containers
Overgeslagen containers

Containers die van een schip op de wal worden gelost of van af de wal op een schip worden geladen. Containers worden weergegeven in TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) is een statistische eenheid gebaseerd op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m). Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.

Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.
Brutoplusgewicht overgeslagen containers
Brutoplusgewicht van overgeslagen containers

Het totale overgeslagen gewicht van de containers die van een schip op de wal worden gelost of van af de wal op een schip worden geladen.

Het overgeslagen brutoplusgewicht is het gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en het leeg gewicht van de transporteenheid.