Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft het binnenlands vervoer en de aan-, af- en doorvoer. De cijfers bevatten het vervoerd ladinggewicht, de ladingtonkilometers en de afgelegde treinkilometers.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1986, kwartaalcijfers beschikbaar vanaf 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1986 tot en met 2017 zijn definitief, die van 2018 en 2019 zijn nader voorlopig en die van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 juni 2020
De voorlopige cijfers over het 1e kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over Q2 2020 komen 3 maanden na de verslagperiode.

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Perioden Vervoerd ladinggewichtTotaal vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Vervoerd ladinggewichtBinnenlands goederenvervoer (1 000 ton) Vervoerd ladinggewichtInternationaal goederenvervoerTotaal internationaal goederenvervoer (1 000 ton) Internationaal goederenvervoerAan- en afvoerTotaal aan- en afvoer (1 000 ton) Internationaal goederenvervoerAan- en afvoerAanvoer (1 000 ton) Internationaal goederenvervoerAan- en afvoerAfvoer (1 000 ton) Vervoerd ladinggewichtInternationaal goederenvervoerDoorvoer (1 000 ton) LadingtonkilometerTotaal afgelegde ladingtonkilometer (mln tonkm) LadingtonkilometerBinnenlands goederenvervoer (mln tonkm) LadingtonkilometerInternationaal goederenvervoerTotaal internationaal goederenvervoer (mln tonkm) Internationaal goederenvervoerAan- en afvoerTotaal aan- en afvoer (mln tonkm) Internationaal goederenvervoerAan- en afvoerAanvoer (mln tonkm) Internationaal goederenvervoerAan- en afvoerAfvoer (mln tonkm) LadingtonkilometerInternationaal goederenvervoerDoorvoer (mln tonkm) Totaal afgelegde treinkilometers (1 000 km)
2010 35.536 4.733 30.803 28.546 7.869 20.677 2.257 5.925 950 4.975 4.606 1.153 3.453 369 8.722
2011 39.174 5.568 33.606 31.779 8.301 23.478 1.827 6.378 971 5.407 5.083 1.220 3.863 324 8.082
2012 37.627 3.219 34.407 32.629 8.172 24.458 1.778 6.142 612 5.530 5.212 1.212 4.000 318 7.818
2013 38.927 3.247 35.680 33.834 7.902 25.932 1.846 6.078 538 5.539 5.239 1.115 4.124 300 7.827
2014 39.367 3.267 36.100 34.770 8.519 26.251 1.330 6.169 542 5.628 5.402 1.243 4.159 226 7.710
2015 41.721 3.133 38.589 36.509 9.463 27.046 2.080 6.545 466 6.080 5.756 1.406 4.350 324 8.206
2016 42.615 2.892 39.723 37.354 9.885 27.469 2.369 6.641 421 6.221 5.865 1.468 4.397 356 8.242
2017 41.190 2.732 38.458 35.076 10.105 24.971 3.383 6.467 423 6.044 5.475 1.508 3.967 569 7.724
2018 1e kwartaal 10.479 800 9.680 8.762 2.595 6.167 918 1.846 126 1.721 1.548 545 1.003 173 2.160
2018 2e kwartaal 9.685 772 8.913 8.026 2.352 5.675 887 1.630 126 1.504 1.344 395 949 160 2.021
2018 3e kwartaal 10.330 827 9.503 8.441 2.429 6.011 1.062 1.728 131 1.596 1.403 403 1.000 194 2.159
2018 4e kwartaal 11.082 794 10.288 9.151 2.479 6.672 1.137 1.822 126 1.696 1.496 406 1.090 200 2.185
2018 41.577 3.193 38.384 34.380 9.855 24.525 4.003 7.026 509 6.517 5.790 1.749 4.041 727 8.525
2019 1e kwartaal 11.417 828 10.589 9.423 2.473 6.949 1.166 1.868 130 1.738 1.530 376 1.153 208 2.299
2019 2e kwartaal 10.760 799 9.960 8.861 2.368 6.494 1.099 1.779 129 1.650 1.456 367 1.089 194 2.233
2019 3e kwartaal 10.423 803 9.620 8.605 2.349 6.256 1.015 1.757 125 1.632 1.455 375 1.080 177 2.264
2019 4e kwartaal 9.970 797 9.174 8.222 2.206 6.015 952 1.614 119 1.494 1.327 334 993 167 2.130
2019 42.570 3.226 39.343 35.110 9.396 25.714 4.233 7.018 504 6.514 5.767 1.452 4.315 747 8.926
2020 1e kwartaal* 10.631 758 9.872 8.874 2.324 6.550 998 1.785 118 1.667 1.483 362 1.121 185 2.235
Bron: CBS.
Verklaring van tekens