Verkeersdeelname en deelname openbaar vervoer; persoonskenmerken


Deze tabel bevat informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De tabel bevat het verplaatsingsgedrag uitgesplitst naar het aandeel verkeersdeelname en aandeel deelname aan het openbaar vervoer verdeeld naar persoonskenmerken, populatie en geslacht. Het gaat om reguliere verplaatsingen op Nederlands grondgebied inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit en serieverplaatsingen op Nederlands grondgebied.

De cijfers zijn berekend met het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Dat is de opvolger van het onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN; 2010-2017). Het ODiN is ten opzichte van het voorafgaande OViN op diverse punten in belangrijke mate gewijzigd en de onderzoeken zijn daarom onderling niet volgtijdelijk vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 11 maart 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2020 verschijnen de cijfers over het onderzoeksjaar 2019.

Verkeersdeelname en deelname openbaar vervoer; persoonskenmerken

Populatie Geslacht Persoonskenmerken Perioden Verkeersdeelname (%) Gebruik van het openbaar vervoer (%)
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 82,9 8,6
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd:6 tot 12 jaar 2018 90,6 2,1
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2018 86,3 11,7
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2018 86,8 23,8
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018 88,6 13,4
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2018 86,7 7,1
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2018 83,5 6,0
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018 74,9 4,2
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 jaar of ouder 2018 59,8 3,2
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland 2018 84,5 7,1
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers 2018 80,9 11,0
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers 2018 75,5 16,0
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep 2018 77,1 12,5
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep 2018 76,6 7,4
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep 2018 85,3 7,7
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep 2018 86,8 7,5
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep 2018 86,6 8,1
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen OV-Studentenkaart: weekabonnement 2018 88,7 40,7
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen OV-Studentenkaart: weekendabonnement 2018 94,1 17,2
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen OV-Studentenkaart: geen 2018 82,6 7,1
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 Laag 2018 73,6 5,9
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2018 86,0 9,5
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 Hoog 2018 87,2 11,3
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie: werkzaam: 12 tot 30 uur pw 2018 89,6 7,8
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie: werkzaam 30 uur pw of meer 2018 89,0 9,6
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie:student/scholier 2018 87,2 13,9
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie: werkloos 2018 75,2 6,6
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie: arbeidsongeschikt 2018 71,1 4,8
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie: gepensioneerd/VUT 2018 69,8 3,8
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie: anders/overig 2018 73,2 5,4
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Rijbewijs, personenauto op eigen naam 2018 84,4 3,7
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Rijbewijs, personenauto in hh 2018 85,5 7,9
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Rijbewijs, geen personenauto in hh 2018 84,9 21,5
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Geen rijbewijs; wel 17 jaar of ouder 2018 72,2 17,5
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Geen rijbewijs; jonger dan 17 jaar 2018 88,4 5,4
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Totaal personen 2018 83,0 8,0
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Leeftijd:6 tot 12 jaar 2018 90,9 2,3
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2018 85,7 10,1
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2018 85,6 21,1
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018 87,6 12,6
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2018 86,6 6,7
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2018 83,0 5,9
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018 74,4 3,4
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 75 jaar of ouder 2018 63,1 3,3
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Migratieachtergrond: Nederland 2018 84,3 6,7
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Migratieachtergrond: westers 2018 81,7 9,9
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Migratieachtergrond: niet-westers 2018 76,2 14,1
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep 2018 78,1 11,4
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep 2018 77,7 7,4
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep 2018 84,8 7,0
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep 2018 86,1 6,9
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep 2018 85,8 7,5
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen OV-Studentenkaart: weekabonnement 2018 88,1 39,0
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen OV-Studentenkaart: weekendabonnement 2018 90,1 .
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen OV-Studentenkaart: geen 2018 82,8 6,6
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Onderwijsniveau: 1 Laag 2018 75,8 5,7
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2018 85,2 8,5
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Onderwijsniveau: 3 Hoog 2018 85,5 10,4
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Participatie: werkzaam: 12 tot 30 uur pw 2018 83,0 10,2
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Participatie: werkzaam 30 uur pw of meer 2018 88,6 8,1
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Participatie:student/scholier 2018 86,8 12,6
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Participatie: werkloos 2018 72,3 .
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Participatie: arbeidsongeschikt 2018 67,8 .
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Participatie: gepensioneerd/VUT 2018 70,4 3,4
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Participatie: anders/overig 2018 73,4 6,3
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Rijbewijs, personenauto op eigen naam 2018 83,1 3,6
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Rijbewijs, personenauto in hh 2018 84,7 8,9
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Rijbewijs, geen personenauto in hh 2018 83,0 19,5
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Geen rijbewijs; wel 17 jaar of ouder 2018 75,8 19,3
Populatie: 6 jaar of ouder Mannen Geen rijbewijs; jonger dan 17 jaar 2018 88,5 5,2
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Totaal personen 2018 82,9 9,2
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd:6 tot 12 jaar 2018 90,1 .
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2018 86,9 13,3
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2018 87,9 26,6
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018 89,7 14,2
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2018 86,8 7,6
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2018 84,0 6,2
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018 75,4 5,0
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 75 jaar of ouder 2018 57,3 3,2
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Migratieachtergrond: Nederland 2018 84,6 7,4
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Migratieachtergrond: westers 2018 80,3 11,9
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers 2018 74,8 17,8
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep 2018 76,3 13,4
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep 2018 75,7 7,3
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep 2018 85,7 8,4
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep 2018 87,5 8,1
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep 2018 87,6 8,9
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen OV-Studentenkaart: weekabonnement 2018 89,2 42,3
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen OV-Studentenkaart: weekendabonnement 2018 97,6 .
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen OV-Studentenkaart: geen 2018 82,5 7,6
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Onderwijsniveau: 1 Laag 2018 71,8 6,1
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2018 86,8 10,6
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Onderwijsniveau: 3 Hoog 2018 88,9 12,2
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Participatie: werkzaam: 12 tot 30 uur pw 2018 91,3 7,3
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Participatie: werkzaam 30 uur pw of meer 2018 90,0 12,8
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Participatie:student/scholier 2018 87,6 15,1
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Participatie: werkloos 2018 78,5 .
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Participatie: arbeidsongeschikt 2018 74,0 .
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Participatie: gepensioneerd/VUT 2018 69,1 4,3
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Participatie: anders/overig 2018 73,1 5,1
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Rijbewijs, personenauto op eigen naam 2018 86,5 4,0
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Rijbewijs, personenauto in hh 2018 86,0 7,4
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Rijbewijs, geen personenauto in hh 2018 86,9 23,8
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Geen rijbewijs; wel 17 jaar of ouder 2018 70,0 16,4
Populatie: 6 jaar of ouder Vrouwen Geen rijbewijs; jonger dan 17 jaar 2018 88,3 5,6
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 82,4 9,1
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd:6 tot 12 jaar 2018 . .
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2018 86,3 11,7
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2018 86,8 23,8
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018 88,6 13,4
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2018 86,7 7,1
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2018 83,5 6,0
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018 74,9 4,2
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 jaar of ouder 2018 59,8 3,2
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland 2018 83,8 7,5
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers 2018 80,7 11,6
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers 2018 75,0 17,0
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep 2018 76,5 13,0
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep 2018 75,7 7,8
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep 2018 84,5 8,2
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep 2018 86,3 7,9
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep 2018 86,3 8,6
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen OV-Studentenkaart: weekabonnement 2018 88,7 40,7
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen OV-Studentenkaart: weekendabonnement 2018 94,1 17,2
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen OV-Studentenkaart: geen 2018 82,0 7,5
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 Laag 2018 73,6 5,9
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2018 86,0 9,5
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 Hoog 2018 87,2 11,3
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie: werkzaam: 12 tot 30 uur pw 2018 89,6 7,8
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie: werkzaam 30 uur pw of meer 2018 89,0 9,6
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie:student/scholier 2018 85,4 20,1
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie: werkloos 2018 75,2 6,6
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie: arbeidsongeschikt 2018 71,1 4,8
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie: gepensioneerd/VUT 2018 69,8 3,8
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Participatie: anders/overig 2018 73,2 5,4
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Rijbewijs, personenauto op eigen naam 2018 84,4 3,7
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Rijbewijs, personenauto in hh 2018 85,5 7,9
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Rijbewijs, geen personenauto in hh 2018 84,9 21,5
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Geen rijbewijs; wel 17 jaar of ouder 2018 72,2 17,5
Populatie: 12 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Geen rijbewijs; jonger dan 17 jaar 2018 85,9 9,1
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Totaal personen 2018 82,4 8,5
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Leeftijd:6 tot 12 jaar 2018 . .
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2018 85,7 10,1
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2018 85,6 21,1
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018 87,6 12,6
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2018 86,6 6,7
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2018 83,0 5,9
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018 74,4 3,4
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Leeftijd: 75 jaar of ouder 2018 63,1 3,3
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Migratieachtergrond: Nederland 2018 83,6 7,1
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Migratieachtergrond: westers 2018 81,2 10,4
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Migratieachtergrond: niet-westers 2018 75,6 15,0
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep 2018 77,3 11,9
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep 2018 76,6 7,9
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep 2018 83,9 7,5
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep 2018 85,6 7,3
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep 2018 85,5 7,8
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen OV-Studentenkaart: weekabonnement 2018 88,1 39,0
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen OV-Studentenkaart: weekendabonnement 2018 90,1 .
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen OV-Studentenkaart: geen 2018 82,1 7,0
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Onderwijsniveau: 1 Laag 2018 75,8 5,7
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2018 85,2 8,5
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Onderwijsniveau: 3 Hoog 2018 85,5 10,4
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Participatie: werkzaam: 12 tot 30 uur pw 2018 83,0 10,2
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Participatie: werkzaam 30 uur pw of meer 2018 88,6 8,1
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Participatie:student/scholier 2018 84,5 18,3
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Participatie: werkloos 2018 72,3 .
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Participatie: arbeidsongeschikt 2018 67,8 .
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Participatie: gepensioneerd/VUT 2018 70,4 3,4
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Participatie: anders/overig 2018 73,4 6,3
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Rijbewijs, personenauto op eigen naam 2018 83,1 3,6
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Rijbewijs, personenauto in hh 2018 84,7 8,9
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Rijbewijs, geen personenauto in hh 2018 83,0 19,5
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Geen rijbewijs; wel 17 jaar of ouder 2018 75,8 19,3
Populatie: 12 jaar of ouder Mannen Geen rijbewijs; jonger dan 17 jaar 2018 85,7 8,5
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Totaal personen 2018 82,4 9,7
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd:6 tot 12 jaar 2018 . .
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2018 86,9 13,3
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2018 87,9 26,6
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018 89,7 14,2
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2018 86,8 7,6
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2018 84,0 6,2
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018 75,4 5,0
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Leeftijd: 75 jaar of ouder 2018 57,3 3,2
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Migratieachtergrond: Nederland 2018 83,9 7,8
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Migratieachtergrond: westers 2018 80,2 12,7
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers 2018 74,3 19,0
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep 2018 75,8 14,0
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep 2018 75,0 7,7
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep 2018 85,0 8,9
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep 2018 87,0 8,6
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep 2018 87,3 9,4
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen OV-Studentenkaart: weekabonnement 2018 89,2 42,3
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen OV-Studentenkaart: weekendabonnement 2018 97,6 .
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen OV-Studentenkaart: geen 2018 81,9 8,0
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Onderwijsniveau: 1 Laag 2018 71,8 6,1
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2018 86,8 10,6
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Onderwijsniveau: 3 Hoog 2018 88,9 12,2
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Participatie: werkzaam: 12 tot 30 uur pw 2018 91,3 7,3
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Participatie: werkzaam 30 uur pw of meer 2018 90,0 12,8
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Participatie:student/scholier 2018 86,3 21,9
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Participatie: werkloos 2018 78,5 .
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Participatie: arbeidsongeschikt 2018 74,0 .
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Participatie: gepensioneerd/VUT 2018 69,1 4,3
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Participatie: anders/overig 2018 73,1 5,1
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Rijbewijs, personenauto op eigen naam 2018 86,5 4,0
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Rijbewijs, personenauto in hh 2018 86,0 7,4
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Rijbewijs, geen personenauto in hh 2018 86,9 23,8
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Geen rijbewijs; wel 17 jaar of ouder 2018 70,0 16,4
Populatie: 12 jaar of ouder Vrouwen Geen rijbewijs; jonger dan 17 jaar 2018 86,2 9,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens