Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 april 2020:
De gegevens over het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 1e kwartaal 2019 t/m 1e kwartaal 2020 is verwerkt.

Wijzigingen per 29 augustus 2019:
Door een foutief bronbestand is het aantal vennoten bij een deel van de bedrijven met rechtsvorm Vennootschap onder Firma te laag ingeschat en zijn deze bedrijven ten onrechte in de grootteklasse ‘1 werkzame persoon’ ingedeeld. In de meeste van deze gevallen is de juiste grootteklasse ‘2 werkzame personen’. Het effect werd zichtbaar omstreeks 2013 en werd geleidelijk jaarlijks groter, met in 2019 ongeveer 50 duizend verkeerd getypeerde bedrijven.
De gehele tijdreeks is opnieuw samengesteld.

Wijzigingen per 22 januari 2018:
Door een wetswijziging kan er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen peuterspeelzalen (88.91.2) en de andere vormen van kinderopvang (88.91.1). Deze uitsplitsing zal daarom vervallen.
De bedrijfsactiviteit ‘schadeverzekeringen’ (65.12) is opgesplitst in zorgverzekeringen (65.12.2) en overige schadeverzekeringen (65.12.1).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 250 werkzame personen (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenTotaal natuurlijke personen (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenEenmanszaak (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenMaatschap, samenwerking (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenVennootschap onder firma (VOF) (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenCommanditaire vennootschap (CV) (aantal) RechtsvormRechtspersonenTotaal rechtspersonen (aantal) RechtsvormRechtspersonenBesloten vennootschap (BV) (aantal) RechtsvormRechtspersonenNaamloze vennootschap (NV) (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal* 1.871.415 1.458.780 1.690 1.856.230 1.868.125 1.446.010 1.237.280 34.455 167.200 7.080 425.400 373.645 1.100
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal* 1.770.085 1.369.770 1.635 1.755.340 1.766.925 1.436.935 1.231.630 34.125 165.585 5.595 333.150 284.475 645
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 2e kwartaal* 75.015 36.475 5 74.860 75.000 68.135 33.740 18.660 15.030 700 6.880 6.645 5
01 Landbouw 2020 2e kwartaal* 73.465 35.370 5 73.320 73.455 66.960 32.915 18.620 14.765 660 6.505 6.305 5
011 Teelt van eenjarige gewassen 2020 2e kwartaal* 17.280 7.860 0 17.230 17.275 15.515 6.980 5.010 3.330 190 1.770 1.720 0
012 Teelt van meerjarige gewassen 2020 2e kwartaal* 2.640 1.065 0 2.625 2.640 2.260 1.030 560 650 25 380 365 0
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2020 2e kwartaal* 5.400 2.015 0 5.365 5.400 4.210 1.925 695 1.540 55 1.190 1.175 0
014 Veeteelt en fokkerijen 2020 2e kwartaal* 28.915 10.085 0 28.900 28.910 27.365 9.045 11.160 6.820 340 1.545 1.500 5
015 Gemengd bedrijf 2020 2e kwartaal* 3.485 1.815 0 3.485 3.485 3.240 1.590 955 670 20 250 240 0
016 Dienstverlening voor de landbouw 2020 2e kwartaal* 15.710 12.500 0 15.675 15.705 14.335 12.310 245 1.750 30 1.375 1.305 0
017 Jacht 2020 2e kwartaal* 35 35 0 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0
02 Bosbouw 2020 2e kwartaal* 600 470 0 600 600 520 445 5 60 5 85 60 0
021 Bosbouw 2020 2e kwartaal* 350 275 0 350 350 305 260 5 35 5 45 35 0
022 Exploitatie van bossen 2020 2e kwartaal* 95 65 0 95 95 75 60 0 15 0 20 10 0
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2020 2e kwartaal* 155 130 0 155 155 135 125 0 10 0 20 15 0
03 Visserij 2020 2e kwartaal* 945 630 0 940 945 655 385 35 205 30 290 280 0
031 Visserij 2020 2e kwartaal* 785 545 0 780 785 580 340 35 175 30 205 200 0
032 Viskwekerij 2020 2e kwartaal* 160 85 0 160 160 75 40 5 30 0 85 85 0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 2e kwartaal* 73.805 48.000 290 71.125 73.320 49.995 41.995 145 7.605 245 23.810 21.775 100
B Delfstoffenwinning 2020 2e kwartaal* 485 340 0 445 480 235 205 0 25 5 250 225 0
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 2e kwartaal* 35 15 0 25 35 5 0 0 0 0 30 25 0
061 Winning van aardolie 2020 2e kwartaal* 20 10 0 15 20 5 0 0 0 0 15 15 0
062 Winning van aardgas 2020 2e kwartaal* 15 5 0 10 15 0 0 0 0 0 15 10 0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020 2e kwartaal* 120 55 0 105 120 30 10 0 15 5 90 85 0
081 Winning van zand, grind en klei 2020 2e kwartaal* 90 40 0 85 90 25 5 0 15 5 65 60 0
089 Winning van overige delfstoffen 2020 2e kwartaal* 30 10 0 20 30 5 5 0 0 0 25 20 0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020 2e kwartaal* 330 275 0 315 330 200 190 0 10 0 130 115 0
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2020 2e kwartaal* 315 260 0 300 310 195 185 0 5 0 120 110 0
099 Dienstverlening overige winning 2020 2e kwartaal* 20 15 0 20 20 10 5 0 0 0 10 5 0
C Industrie 2020 2e kwartaal* 69.810 45.180 270 67.325 69.370 48.240 40.595 75 7.355 210 21.570 19.915 55
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 2e kwartaal* 6.945 3.305 55 6.520 6.860 4.720 2.965 15 1.700 40 2.225 2.055 10
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 2e kwartaal* 6.035 2.785 50 5.635 5.960 4.120 2.630 10 1.450 30 1.915 1.800 5
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2020 2e kwartaal* 635 370 10 565 625 410 340 5 60 5 225 210 0
102 Visverwerkende industrie 2020 2e kwartaal* 145 60 0 130 145 65 45 0 20 0 75 75 0
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2020 2e kwartaal* 205 90 10 170 195 85 60 0 25 0 120 115 0
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2020 2e kwartaal* 50 20 5 35 45 10 10 0 0 0 40 40 0
105 Zuivelindustrie 2020 2e kwartaal* 315 150 5 280 310 170 95 5 65 5 145 130 0
106 Meelindustrie 2020 2e kwartaal* 110 50 0 95 105 55 35 0 20 0 55 45 0
107 Brood- en deegwarenindustrie 2020 2e kwartaal* 3.280 1.395 15 3.175 3.265 2.680 1.580 0 1.080 20 600 585 0
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2020 2e kwartaal* 1.095 590 15 1.015 1.075 600 435 0 160 5 495 460 0
109 Diervoederindustrie 2020 2e kwartaal* 200 60 0 170 200 45 30 0 15 0 160 140 0
11 Drankenindustrie 2020 2e kwartaal* 890 510 0 870 885 595 335 5 250 10 295 240 5
110 Drankenindustrie 2020 2e kwartaal* 890 510 0 870 885 595 335 5 250 10 295 240 5
12 Tabaksindustrie 2020 2e kwartaal* 20 10 0 15 20 5 0 0 0 0 15 10 0
120 Tabaksindustrie 2020 2e kwartaal* 20 10 0 15 20 5 0 0 0 0 15 10 0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 2e kwartaal* 5.465 4.260 5 5.420 5.460 4.645 4.060 5 570 15 820 750 0
13 Textielindustrie 2020 2e kwartaal* 2.395 1.700 5 2.360 2.390 1.955 1.625 0 320 10 440 400 0
131 Spinnerijen 2020 2e kwartaal* 45 30 0 45 45 30 25 0 5 0 15 10 0
132 Weverijen 2020 2e kwartaal* 40 25 0 35 40 25 20 0 0 0 15 15 0
133 Textielveredelingsindustrie 2020 2e kwartaal* 675 520 0 675 675 610 500 0 105 5 70 65 0
139 Overige textielproductenindustrie 2020 2e kwartaal* 1.635 1.125 5 1.605 1.630 1.295 1.080 0 205 10 340 310 0
14 Kledingindustrie 2020 2e kwartaal* 2.400 2.040 0 2.400 2.400 2.145 1.955 0 190 0 255 235 0
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2020 2e kwartaal* 2.345 2.000 0 2.345 2.345 2.100 1.910 0 185 0 250 230 0
142 Bontartikelenindustrie 2020 2e kwartaal* 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
143 Gebreide kledingindustrie 2020 2e kwartaal* 50 40 0 50 50 45 40 0 5 0 5 5 0
15 Leer- en schoenenindustrie 2020 2e kwartaal* 670 520 0 665 670 545 480 0 65 0 125 115 0
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2020 2e kwartaal* 545 435 0 540 545 465 415 0 45 0 80 70 0
152 Schoenenindustrie 2020 2e kwartaal* 125 80 0 120 125 80 65 0 20 0 45 40 0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 2e kwartaal* 4.815 3.000 20 4.680 4.795 3.320 2.720 5 580 15 1.500 1.415 0
16 Houtindustrie 2020 2e kwartaal* 2.835 1.785 0 2.785 2.835 2.040 1.665 5 365 5 795 770 0
161 Primaire houtbewerking e.d. 2020 2e kwartaal* 360 210 0 355 360 240 185 0 50 0 120 115 0
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2020 2e kwartaal* 2.475 1.575 0 2.430 2.475 1.800 1.480 5 315 5 675 650 0
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 2e kwartaal* 3.655 2.060 15 3.515 3.640 2.355 1.760 5 580 5 1.300 1.225 0
17 Papierindustrie 2020 2e kwartaal* 345 110 10 255 330 65 45 0 20 0 280 245 0
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2020 2e kwartaal* 45 15 5 30 40 5 5 0 0 0 40 35 0
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2020 2e kwartaal* 300 95 5 230 290 60 40 0 15 0 240 210 0
18 Grafische industrie 2020 2e kwartaal* 3.315 1.955 5 3.255 3.310 2.290 1.715 5 565 5 1.025 975 0
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2020 2e kwartaal* 2.850 1.545 5 2.795 2.845 1.875 1.335 5 530 5 975 930 0
182 Repro van geluid, beeld en software 2020 2e kwartaal* 465 410 0 460 465 415 380 0 30 0 50 50 0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 2e kwartaal* 2.575 1.070 35 2.205 2.505 655 490 0 155 10 1.920 1.695 10
19 Aardolie-industrie 2020 2e kwartaal* 35 15 0 25 35 5 5 0 0 0 35 25 0
191 Cokesfabrieken 2020 2e kwartaal* . . . . . . . . . . . . .
192 Aardolie-industrie 2020 2e kwartaal* 35 15 0 25 35 5 5 0 0 0 35 25 0
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020 2e kwartaal* 1.215 560 25 1.010 1.160 250 195 0 45 5 965 815 5
20 Chemische industrie 2020 2e kwartaal* 985 450 20 820 945 235 185 0 40 5 750 625 0
201 Basischemie 2020 2e kwartaal* 350 130 10 265 325 50 35 0 5 5 300 255 0
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2020 2e kwartaal* 20 5 0 20 20 5 0 0 0 0 15 15 0
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2020 2e kwartaal* 100 25 0 75 95 5 5 0 0 0 95 85 0
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2020 2e kwartaal* 330 215 0 315 330 160 130 0 30 0 175 165 0
205 Overige chemische productenindustrie 2020 2e kwartaal* 155 60 0 125 150 10 10 0 0 0 145 95 0
206 Synthetische vezelindustrie 2020 2e kwartaal* 25 15 0 20 20 5 5 0 0 0 20 15 0
21 Farmaceutische industrie 2020 2e kwartaal* 230 110 5 190 215 15 10 0 5 0 210 190 5
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2020 2e kwartaal* 25 10 0 20 25 5 5 0 0 0 20 20 0
212 Farmaceutische productenindustrie 2020 2e kwartaal* 205 100 5 170 190 15 5 0 5 0 190 170 5
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 2e kwartaal* 1.325 495 10 1.165 1.315 400 290 0 110 5 925 855 5
221 Rubberproductenindustrie 2020 2e kwartaal* 85 30 0 75 85 20 15 0 5 0 70 60 0
222 Kunststofproductenindustrie 2020 2e kwartaal* 1.240 465 10 1.090 1.230 385 275 0 105 5 855 795 5
23 Bouwmaterialenindustrie 2020 2e kwartaal* 1.980 1.215 15 1.895 1.960 1.280 1.060 0 215 5 705 645 0
231 Glas- en glaswerkindustrie 2020 2e kwartaal* 675 515 5 660 665 555 490 0 65 0 120 105 0
232 Vuurvast keramische productindustrie 2020 2e kwartaal* 25 15 0 20 25 15 15 0 0 0 15 15 0
233 Keramische bouwproductenindustrie 2020 2e kwartaal* 45 15 5 40 40 10 5 0 5 0 35 25 0
234 Overige keramische industrie 2020 2e kwartaal* 280 215 0 280 280 230 200 0 30 0 50 35 0
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2020 2e kwartaal* 10 5 0 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2020 2e kwartaal* 490 235 5 440 485 195 160 0 30 5 300 285 0
237 Natuursteenbewerkende industrie 2020 2e kwartaal* 395 190 0 390 395 265 180 0 85 0 130 130 0
239 Overige minerale productenindustrie 2020 2e kwartaal* 60 20 0 55 55 10 10 0 5 0 45 40 0
24-30, 33 Metalektro 2020 2e kwartaal* 31.100 20.085 110 29.935 30.950 19.805 17.475 15 2.210 110 11.295 10.480 25
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 2e kwartaal* 13.170 8.505 35 12.755 13.130 8.975 7.985 5 950 30 4.195 4.015 5
24 Basismetaalindustrie 2020 2e kwartaal* 375 170 15 320 360 135 115 0 20 0 235 210 0
241 IJzer- en staalindustrie 2020 2e kwartaal* 45 20 0 40 45 10 10 0 0 0 35 35 0
242 Stalen buizenindustrie 2020 2e kwartaal* 120 75 5 110 115 65 65 0 0 0 55 50 0
243 Staaltrekkerijen, -walserijen e.d. 2020 2e kwartaal* 20 5 0 15 20 5 0 0 0 0 20 15 0
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2020 2e kwartaal* 95 40 5 75 90 30 25 0 5 0 65 50 0
245 Metaalgieterijen 2020 2e kwartaal* 95 30 0 80 90 30 20 0 10 0 65 60 0
25 Metaalproductenindustrie 2020 2e kwartaal* 12.800 8.335 20 12.435 12.775 8.840 7.875 5 930 30 3.960 3.805 5
251 Metalen bouwproductenindustrie 2020 2e kwartaal* 2.500 1.160 10 2.355 2.490 1.175 1.005 0 165 10 1.320 1.275 0
252 Tankbouw en cv-industrie 2020 2e kwartaal* 95 35 0 80 95 15 10 0 0 0 85 75 0
253 Stoomketelindustrie 2020 2e kwartaal* 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0
254 Wapen- en munitie-industrie 2020 2e kwartaal* 10 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2020 2e kwartaal* 440 175 0 400 435 200 150 0 45 0 240 235 0
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2020 2e kwartaal* 8.375 6.220 0 8.295 8.375 6.680 6.055 5 605 15 1.695 1.670 0
257 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. 2020 2e kwartaal* 490 265 0 465 490 275 230 0 45 0 215 195 0
259 Overige metaalproductenindustrie 2020 2e kwartaal* 880 480 5 825 870 485 410 0 70 5 395 355 0
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 2e kwartaal* 6.170 3.075 40 5.655 6.105 2.120 1.770 5 330 15 4.045 3.525 10
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020 2e kwartaal* 2.980 1.715 10 2.830 2.955 1.250 1.070 0 175 5 1.730 1.440 5
26 Elektrotechnische industrie 2020 2e kwartaal* 1.695 1.000 5 1.610 1.685 670 580 0 90 5 1.025 840 5
261 Elektrocomponentenindustrie e.d. 2020 2e kwartaal* 345 190 0 320 340 135 115 0 20 0 205 190 0
262 Computerindustrie 2020 2e kwartaal* 245 160 0 235 240 125 105 0 25 0 115 100 0
263 Communicatieapparatenindustrie 2020 2e kwartaal* 125 80 0 125 125 40 35 0 0 0 90 70 0
264 Consumentenelektronicaindustrie 2020 2e kwartaal* 225 170 0 220 220 145 130 0 15 0 80 65 0
265 Meetapparaten- en uurwerkindustrie 2020 2e kwartaal* 525 265 5 490 520 145 125 0 20 0 380 310 0
266 Elektromedische apparatenindustrie 2020 2e kwartaal* 85 45 0 75 80 10 10 0 0 0 75 50 0
267 Optische instrumentenindustrie 2020 2e kwartaal* 120 70 0 110 120 50 45 0 5 0 70 50 0
268 Industrie van informatiedragers 2020 2e kwartaal* 30 25 0 30 30 20 20 0 0 0 10 10 0
27 Elektrische apparatenindustrie 2020 2e kwartaal* 1.285 715 5 1.215 1.275 575 490 0 85 5 710 600 0
271 Elektromotor- en -panelenindustrie 2020 2e kwartaal* 340 155 0 310 335 125 105 0 20 0 215 180 0
272 Accu- en batterijenindustrie 2020 2e kwartaal* 30 15 0 30 30 10 10 0 0 0 20 20 0
273 Elektr. kabel-, schakelaarindustrie 2020 2e kwartaal* 90 45 0 80 85 40 35 0 5 0 50 45 0
274 Elektrische verlichtingsindustrie 2020 2e kwartaal* 385 215 0 375 385 180 140 0 40 0 205 185 0
275 Huishoudelijke apparatenindustrie 2020 2e kwartaal* 105 45 0 90 100 40 30 0 10 0 65 60 0
279 Overige elektr. apparatenindustrie 2020 2e kwartaal* 340 235 0 325 335 185 170 0 15 0 155 110 0
28 Machine-industrie 2020 2e kwartaal* 3.185 1.360 30 2.830 3.145 875 705 5 160 10 2.315 2.085 5
281 Motoren-, pompen- e.d. industrie 2020 2e kwartaal* 415 175 5 365 405 115 95 0 15 0 300 265 0
282 Overige machine-industrie algemeen 2020 2e kwartaal* 1.295 530 10 1.140 1.280 325 255 0 60 5 970 845 0
283 Landbouwmachine-industrie 2020 2e kwartaal* 325 135 5 285 320 115 80 0 30 0 210 195 0
284 Gereedschapswerktuigenindustrie 2020 2e kwartaal* 160 75 0 150 155 75 65 0 10 0 85 75 0
289 Overige machine-industrie specifiek 2020 2e kwartaal* 995 445 10 890 985 245 205 0 40 0 750 705 5
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 2e kwartaal* 2.110 1.220 15 1.995 2.080 1.125 875 0 205 40 985 920 5
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2020 2e kwartaal* 735 335 10 680 725 345 260 0 80 5 395 370 0
291 Autoindustrie 2020 2e kwartaal* 140 85 0 130 135 75 60 0 15 0 65 60 0
292 Carrosserie-, aanhangwagenindustrie 2020 2e kwartaal* 425 160 5 390 420 190 130 0 55 5 235 230 0
293 Auto-onderdelenindustrie 2020 2e kwartaal* 175 90 5 160 170 80 65 0 10 0 95 80 0
30 Overige transportmiddelenindustrie 2020 2e kwartaal* 1.370 885 10 1.315 1.355 780 620 0 125 35 595 550 5
301 Scheepsbouw 2020 2e kwartaal* 1.010 650 5 975 1.000 585 450 0 100 35 425 410 0
302 Industrie van rollend spoormaterieel 2020 2e kwartaal* 15 10 0 10 15 5 5 0 0 0 10 10 0
303 Vliegtuigindustrie 2020 2e kwartaal* 70 35 5 60 65 20 15 0 5 0 50 40 0
304 Industrie van gevechtsvoertuigen 2020 2e kwartaal* 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Overige transportmiddelenindustrie 2020 2e kwartaal* 280 190 0 270 280 170 150 0 20 0 110 95 0
31 Meubelindustrie 2020 2e kwartaal* 9.160 7.095 5 9.105 9.155 8.040 7.140 5 880 15 1.120 1.075 0
310 Meubelindustrie 2020 2e kwartaal* 9.160 7.095 5 9.105 9.155 8.040 7.140 5 880 15 1.120 1.075 0
32 Overige industrie 2020 2e kwartaal* 6.085 4.310 25 5.945 6.005 4.700 3.985 35 675 5 1.385 1.215 5
321 Munten- en sieradenindustrie 2020 2e kwartaal* 2.115 1.860 0 2.110 2.115 2.035 1.860 0 175 0 80 70 0
322 Muziekinstrumentenindustrie 2020 2e kwartaal* 400 330 0 400 400 365 325 0 40 0 35 30 0
323 Sportartikelenindustrie 2020 2e kwartaal* 235 170 0 225 235 155 135 0 20 0 75 65 0
324 Speelgoedindustrie 2020 2e kwartaal* 460 365 0 455 460 365 305 0 55 0 95 80 0
325 Medische instrumentenindustrie 2020 2e kwartaal* 1.935 925 5 1.905 1.930 1.140 795 30 315 5 795 780 0
329 Overige industrie 2020 2e kwartaal* 945 660 20 850 870 640 565 0 70 0 305 185 5
33 Reparatie en installatie van machines 2020 2e kwartaal* 9.655 7.285 15 9.530 9.635 7.585 6.840 5 720 20 2.070 2.020 5
331 Reparatie van machines en apparatuur 2020 2e kwartaal* 7.365 5.550 10 7.290 7.355 5.890 5.265 5 605 20 1.475 1.440 5
332 Installatie van industriële machines 2020 2e kwartaal* 2.285 1.740 5 2.240 2.280 1.695 1.575 0 120 0 595 580 0
D Energievoorziening 2020 2e kwartaal* 1.645 1.270 5 1.605 1.630 565 345 60 135 25 1.080 815 10
35 Energiebedrijven 2020 2e kwartaal* 1.645 1.270 5 1.605 1.630 565 345 60 135 25 1.080 815 10
351 Energiebedrijven 2020 2e kwartaal* 1.620 1.250 5 1.580 1.605 560 340 60 135 25 1.065 800 10
352 Productie van biogas 2020 2e kwartaal* 20 15 0 20 20 5 0 5 0 0 15 15 0
353 Productie van stoom en koele lucht 2020 2e kwartaal* 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 2e kwartaal* 1.865 1.210 15 1.755 1.840 955 855 5 90 0 910 825 30
36 Waterleidingbedrijven 2020 2e kwartaal* 30 15 0 20 25 5 5 0 0 0 25 15 10
360 Waterleidingbedrijven 2020 2e kwartaal* 30 15 0 20 25 5 5 0 0 0 25 15 10
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2020 2e kwartaal* 100 55 5 95 100 45 35 0 5 0 60 55 0
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2020 2e kwartaal* 100 55 5 95 100 45 35 0 5 0 60 55 0
38 Afvalbehandeling en recycling 2020 2e kwartaal* 850 400 10 765 835 235 165 5 65 0 615 555 20
381 Inzameling van afval 2020 2e kwartaal* 225 90 5 190 220 70 50 0 15 0 160 125 15
382 Behandeling van afval 2020 2e kwartaal* 185 85 5 160 180 35 10 5 15 0 150 135 5
383 Voorbereiding tot recycling 2020 2e kwartaal* 440 220 0 415 440 135 105 0 30 0 305 295 0
39 Sanering en overig afvalbeheer 2020 2e kwartaal* 880 740 0 875 880 670 650 0 20 0 215 205 0
390 Sanering en overig afvalbeheer 2020 2e kwartaal* 880 740 0 875 880 670 650 0 20 0 215 205 0
F Bouwnijverheid 2020 2e kwartaal* 196.180 164.665 75 195.270 196.055 173.455 158.600 85 14.330 440 22.725 22.365 30
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2020 2e kwartaal* 82.235 71.995 20 81.940 82.205 72.200 66.755 55 5.075 320 10.035 9.850 15
411 Projectontwikkeling 2020 2e kwartaal* 4.460 3.670 0 4.450 4.460 1.210 540 30 415 230 3.250 3.170 10
412 Algemene B&U-bouw 2020 2e kwartaal* 77.775 68.325 20 77.490 77.745 70.990 66.215 25 4.665 90 6.785 6.680 5
42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 2e kwartaal* 9.705 7.780 15 9.580 9.670 8.250 7.410 0 825 10 1.460 1.420 5
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2020 2e kwartaal* 6.470 5.210 10 6.395 6.455 5.660 5.070 0 580 10 815 795 0
422 Buizen- en kabelleggers 2020 2e kwartaal* 2.820 2.265 5 2.785 2.810 2.325 2.150 0 175 0 495 485 0
429 Overige civieltechnische bouw 2020 2e kwartaal* 415 305 5 395 410 265 195 0 70 0 150 145 0
43 Gespecialiseerde bouw 2020 2e kwartaal* 104.235 84.890 40 103.755 104.180 93.005 84.435 30 8.430 110 11.230 11.095 10
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2020 2e kwartaal* 7.550 6.195 0 7.510 7.545 6.535 6.035 10 480 10 1.010 1.010 0
432 Bouwinstallatie 2020 2e kwartaal* 25.335 18.645 30 25.020 25.290 20.570 18.345 5 2.190 30 4.765 4.705 5
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2020 2e kwartaal* 51.235 43.240 0 51.175 51.235 47.995 43.585 10 4.355 45 3.240 3.210 5
439 Overige gespecialiseerde bouw 2020 2e kwartaal* 20.115 16.810 5 20.050 20.110 17.905 16.465 10 1.405 20 2.210 2.170 5
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 2e kwartaal* 352.560 210.090 335 348.555 351.950 271.340 198.690 570 70.090 1.990 81.220 76.945 135
G Handel 2020 2e kwartaal* 240.990 148.305 225 238.365 240.600 180.370 135.655 255 43.340 1.115 60.620 57.800 80
45 Autohandel en -reparatie 2020 2e kwartaal* 34.200 20.895 30 33.930 34.155 26.935 21.385 15 5.410 130 7.265 7.145 10
451 Autohandel en -reparatie 2020 2e kwartaal* 22.720 13.540 25 22.530 22.685 17.840 13.885 10 3.860 85 4.885 4.830 5
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2020 2e kwartaal* 6.865 4.370 5 6.830 6.860 5.680 4.695 0 955 30 1.185 1.175 0
453 Handel in auto-onderdelen 2020 2e kwartaal* 2.665 1.600 0 2.625 2.660 1.715 1.385 0 315 15 950 905 0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2020 2e kwartaal* 1.950 1.385 0 1.945 1.950 1.705 1.420 0 280 5 245 235 0
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020 2e kwartaal* 78.210 46.775 125 76.665 78.030 41.115 31.520 110 9.095 380 37.095 35.330 65
461 Handelsbemiddeling 2020 2e kwartaal* 13.070 10.125 0 13.025 13.070 9.535 8.225 25 1.235 55 3.535 3.355 5
462-469 Groothandel 2020 2e kwartaal* 65.135 36.655 125 63.640 64.960 31.575 23.295 90 7.865 330 33.560 31.975 65
462 Groothandel in landbouwproducten 2020 2e kwartaal* 5.360 2.945 5 5.275 5.350 2.920 2.035 55 805 20 2.440 2.350 5
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2020 2e kwartaal* 10.195 6.005 30 9.930 10.150 5.415 3.725 10 1.615 65 4.780 4.615 10
464 Groothandel in non-food 2020 2e kwartaal* 19.900 11.850 30 19.540 19.860 10.430 7.765 5 2.550 115 9.470 8.950 15
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2020 2e kwartaal* 5.290 2.950 20 5.125 5.265 2.105 1.720 5 355 20 3.190 3.015 10
466 Groothandel in industriemachines 2020 2e kwartaal* 11.140 5.420 20 10.825 11.115 4.420 3.280 10 1.085 45 6.720 6.425 15
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2020 2e kwartaal* 10.640 5.490 15 10.350 10.615 4.640 3.405 5 1.175 55 6.000 5.740 15
469 Niet-gespecialiseerde groothandel 2020 2e kwartaal* 2.610 1.990 5 2.600 2.605 1.650 1.360 0 275 10 965 880 0
47 Detailhandel (niet in auto's) 2020 2e kwartaal* 128.580 80.630 70 127.770 128.420 112.320 82.750 130 28.835 605 16.260 15.325 5
471 Supermarkten en warenhuizen 2020 2e kwartaal* 3.615 1.155 10 3.305 3.575 2.305 1.240 0 1.050 20 1.305 1.075 0
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 2e kwartaal* 10.210 3.285 0 10.195 10.210 9.030 4.765 15 4.180 75 1.180 1.140 0
473 Tankstations 2020 2e kwartaal* 700 200 0 670 695 295 130 0 160 5 405 405 0
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 2e kwartaal* 2.455 1.330 0 2.440 2.450 1.930 1.380 0 540 10 525 505 0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 2e kwartaal* 10.455 4.640 5 10.365 10.430 7.530 4.625 5 2.825 75 2.925 2.880 0
476 Winkels in recreatieartikelen 2020 2e kwartaal* 6.050 2.530 5 6.025 6.040 4.905 2.945 5 1.905 55 1.145 1.045 0
477 Winkels in overige artikelen 2020 2e kwartaal* 26.440 12.510 35 26.170 26.370 21.155 14.185 55 6.725 185 5.285 4.905 0
478 Markthandel 2020 2e kwartaal* 10.445 7.390 0 10.445 10.445 10.255 7.700 10 2.520 25 190 175 0
479 Detailhandel, geen winkel of markt 2020 2e kwartaal* 58.215 47.600 10 58.150 58.205 54.915 45.780 35 8.940 160 3.300 3.195 5
H Vervoer en opslag 2020 2e kwartaal* 48.770 33.220 80 47.855 48.610 38.720 30.710 170 7.435 405 10.050 9.385 50
49 Vervoer over land 2020 2e kwartaal* 26.265 17.950 30 25.750 26.195 21.600 17.255 70 4.195 75 4.665 4.410 10
491 Personenvervoer per spoor,geen tram 2020 2e kwartaal* 20 10 0 15 20 10 10 0 0 0 15 10 0
492 Goederenvervoer per spoor 2020 2e kwartaal* 35 25 0 35 35 20 20 0 0 0 15 15 0
493 Personenvervoer over de weg 2020 2e kwartaal* 12.275 9.830 5 12.195 12.260 11.520 9.605 60 1.830 20 760 575 5
494 Goederenvervoer over de weg 2020 2e kwartaal* 13.920 8.075 25 13.495 13.870 10.050 7.620 10 2.365 55 3.870 3.810 5
495 Transport via pijpleidingen 2020 2e kwartaal* 10 5 0 10 10 5 0 0 0 5 5 5 0
50 Vervoer over water 2020 2e kwartaal* 4.770 2.175 5 4.710 4.760 3.470 1.480 45 1.675 270 1.295 1.195 15
501-502 Zee- en kustvaart 2020 2e kwartaal* 695 420 5 665 685 395 140 10 45 200 295 260 10
501 Zee- en kustvaart (passagiersvaart) 2020 2e kwartaal* 175 115 0 170 175 125 80 0 30 10 50 45 0
502 Zee- en kustvaart (vrachtvaart) 2020 2e kwartaal* 520 300 5 495 510 275 60 10 15 190 245 215 10
503 Binnenvaart (passagiersvaart) 2020 2e kwartaal* 980 660 0 970 980 750 545 0 190 10 230 190 0
503-504 Binnenvaart 2020 2e kwartaal* 4.075 1.755 0 4.045 4.075 3.075 1.340 30 1.630 75 1.000 935 5
504 Binnenvaart (vracht- en sleepvaart) 2020 2e kwartaal* 3.095 1.095 0 3.080 3.095 2.325 795 30 1.435 65 770 745 0
51 Vervoer door de lucht 2020 2e kwartaal* 370 260 0 360 365 180 160 0 15 5 190 125 0
511 Personenvervoer door de lucht 2020 2e kwartaal* 325 235 0 320 325 175 155 0 15 5 155 95 0
512 Goederenvervoer door de lucht 2020 2e kwartaal* 45 25 0 45 45 5 5 0 0 0 35 30 0
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2020 2e kwartaal* 9.640 6.720 40 9.330 9.570 6.185 5.430 50 660 45 3.455 3.210 20
521 Opslag 2020 2e kwartaal* 855 395 5 775 840 305 180 10 110 5 555 520 0
522 Dienstverlening voor vervoer 2020 2e kwartaal* 8.785 6.330 35 8.550 8.730 5.880 5.250 40 550 45 2.905 2.690 20
53 Post en koeriers 2020 2e kwartaal* 7.730 6.120 0 7.705 7.720 7.285 6.385 5 885 10 445 440 0
531 Nationale post 2020 2e kwartaal* 60 35 0 60 60 45 30 0 15 0 15 15 0
532 Lokale post en koeriers 2020 2e kwartaal* 7.670 6.085 0 7.645 7.660 7.240 6.355 5 875 10 430 425 0
Traditionele Horeca 2020 2e kwartaal* 42.975 13.755 20 42.565 42.935 34.345 17.990 20 15.930 405 8.630 8.290 5
I Horeca 2020 2e kwartaal* 62.800 28.565 25 62.335 62.745 52.255 32.325 150 19.315 470 10.545 9.760 5
55 Logiesverstrekking 2020 2e kwartaal* 9.555 4.975 15 9.360 9.525 7.405 4.455 140 2.740 70 2.155 2.010 5
551 Hotels 2020 2e kwartaal* 5.065 2.670 10 4.885 5.040 3.775 2.520 15 1.205 35 1.290 1.260 0
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2020 2e kwartaal* 1.995 1.090 0 1.985 1.990 1.580 865 80 620 15 415 340 0
553 Kampeerterreinen 2020 2e kwartaal* 1.980 815 0 1.970 1.980 1.550 680 40 810 15 430 395 0
559 Overige logiesverstrekking 2020 2e kwartaal* 520 405 0 515 520 500 385 5 105 5 20 15 0
56 Eet- en drinkgelegenheden 2020 2e kwartaal* 53.245 23.590 10 52.975 53.215 44.850 27.870 10 16.575 395 8.395 7.750 0
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2020 2e kwartaal* 28.915 7.555 10 28.715 28.900 23.505 11.365 5 11.845 290 5.415 5.335 0
562 Kantines en catering 2020 2e kwartaal* 15.335 12.505 5 15.295 15.325 14.285 12.400 5 1.855 25 1.050 715 0
563 Cafés 2020 2e kwartaal* 8.990 3.530 0 8.965 8.990 7.065 4.100 0 2.880 80 1.930 1.700 0
J Informatie en communicatie 2020 2e kwartaal* 99.370 81.890 70 98.620 99.255 74.785 67.610 200 6.730 250 24.585 22.580 25
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2020 2e kwartaal* 24.185 20.735 20 24.065 24.150 20.550 18.470 80 1.925 75 3.630 2.825 0
58 Uitgeverijen 2020 2e kwartaal* 3.595 2.470 10 3.540 3.580 2.065 1.575 10 460 25 1.530 1.185 0
581 Uitgeverijen 2020 2e kwartaal* 3.400 2.340 10 3.350 3.390 1.980 1.515 5 435 20 1.420 1.085 0
582 Uitgeverijen van software 2020 2e kwartaal* 195 130 0 190 195 85 60 0 25 0 105 100 0
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2020 2e kwartaal* 20.290 18.035 5 20.260 20.280 18.445 16.855 75 1.465 50 1.845 1.595 0
591 Productie, distributie van films, tv 2020 2e kwartaal* 16.820 15.075 5 16.790 16.810 15.380 14.195 60 1.090 35 1.440 1.250 0
592 Maken en uitgeven van geluidsopnamen 2020 2e kwartaal* 3.470 2.960 0 3.470 3.470 3.070 2.660 15 375 20 400 345 0
60 Radio- en televisieomroepen 2020 2e kwartaal* 300 230 5 270 290 40 35 0 0 0 260 40 0
601 Radio-omroepen 2020 2e kwartaal* 235 195 0 220 235 30 30 0 0 0 205 20 0
602 Televisieomroepen 2020 2e kwartaal* 65 35 5 50 55 10 5 0 0 0 55 25 0
61 Telecommunicatie 2020 2e kwartaal* 905 575 5 870 900 390 295 0 85 5 515 460 0
611 Draadgebonden telecommunicatie 2020 2e kwartaal* 100 55 0 90 95 35 30 0 5 0 65 45 0
612 Draadloze telecommunicatie 2020 2e kwartaal* 75 50 0 70 70 20 20 0 0 0 50 50 0
613 Telecommunicatie via satelliet 2020 2e kwartaal* 15 0 0 10 15 5 0 0 0 0 10 10 0
619 Overige telecommunicatie 2020 2e kwartaal* 715 470 0 700 715 330 245 0 80 0 390 350 0
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2020 2e kwartaal* 74.285 60.580 45 73.680 74.205 53.845 48.845 115 4.715 170 20.435 19.300 20
62 IT-dienstverlening 2020 2e kwartaal* 65.605 53.910 45 65.055 65.525 47.795 43.775 105 3.790 125 17.805 17.355 15
620 IT-dienstverlening 2020 2e kwartaal* 65.605 53.910 45 65.055 65.525 47.795 43.775 105 3.790 125 17.805 17.355 15
63 Diensten op het gebied van informatie 2020 2e kwartaal* 8.680 6.665 0 8.630 8.680 6.050 5.070 10 925 45 2.630 1.945 5
631 Gegevensverwerking e.d.; webportals 2020 2e kwartaal* 7.180 5.330 0 7.130 7.175 4.735 3.835 10 850 45 2.440 1.785 5
639 Overige informatievoorziening 2020 2e kwartaal* 1.500 1.340 0 1.500 1.500 1.315 1.230 5 75 0 190 160 0
K Financiële dienstverlening 2020 2e kwartaal* 97.670 86.490 35 97.390 97.585 7.540 4.435 260 1.390 1.455 90.130 87.525 415
64 Bankwezen 2020 2e kwartaal* 82.155 75.680 10 82.070 82.135 2.075 360 205 200 1.315 80.080 78.520 295
641 Banken 2020 2e kwartaal* 150 55 5 110 135 5 0 0 0 0 150 50 30
642 Financiële holdings 2020 2e kwartaal* 69.430 64.945 0 69.415 69.430 520 50 25 75 370 68.910 68.225 75
643 Beleggingsinstellingen 2020 2e kwartaal* 9.825 8.675 0 9.820 9.825 1.020 50 170 65 735 8.805 8.240 130
649 Overige kredietverstrekking e.d. 2020 2e kwartaal* 2.750 2.005 0 2.720 2.745 535 255 10 60 210 2.215 2.000 55
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2020 2e kwartaal* 640 435 10 570 610 20 20 0 0 0 620 160 60
651 Verzekeringen, geen herverzekering 2020 2e kwartaal* 290 140 10 230 260 15 15 0 0 0 275 60 50
652 Herverzekeringen 2020 2e kwartaal* 10 5 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 5
653 Pensioenfondsen 2020 2e kwartaal* 340 290 0 330 335 0 0 0 0 0 335 100 5
66 Overige financiële dienstverlening 2020 2e kwartaal* 14.875 10.375 15 14.750 14.840 5.445 4.055 55 1.190 145 9.430 8.845 60
661 Beurzen en financiële adviesbureaus 2020 2e kwartaal* 5.855 4.425 5 5.820 5.845 1.715 1.360 15 300 40 4.140 3.730 40
662 Diensten op gebied van verzekeringen 2020 2e kwartaal* 6.810 4.130 10 6.740 6.790 3.585 2.640 20 865 60 3.225 3.140 10
663 Vermogensbeheer 2020 2e kwartaal* 2.205 1.820 0 2.190 2.200 145 60 20 25 40 2.060 1.975 10
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal* 28.525 20.115 20 28.335 28.495 12.660 7.660 1.600 2.650 750 15.860 14.500 40
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal* 28.525 20.115 20 28.335 28.495 12.660 7.660 1.600 2.650 750 15.860 14.500 40
681 Handel in eigen onroerend goed 2020 2e kwartaal* 4.895 4.000 0 4.885 4.895 820 295 100 215 210 4.075 3.985 15
682 Verhuur van onroerend goed 2020 2e kwartaal* 7.245 4.435 15 7.100 7.225 4.100 1.825 1.020 1.090 170 3.145 2.355 10
683 Bemiddeling, beheer onroerend goed 2020 2e kwartaal* 16.385 11.680 0 16.345 16.380 7.740 5.540 480 1.350 370 8.645 8.165 15
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 2e kwartaal* 452.275 383.655 300 449.495 451.700 352.425 322.370 3.640 25.610 805 99.850 94.730 295
M Specialistische zakelijke diensten 2020 2e kwartaal* 370.155 322.765 95 369.070 369.980 287.740 266.060 3.500 17.580 600 82.415 78.505 265
69-71 Management- en technisch advies 2020 2e kwartaal* 240.670 208.165 70 239.870 240.535 170.420 157.025 2.885 10.070 445 70.250 67.680 250
69 Juridische diensten en administratie 2020 2e kwartaal* 52.915 41.790 20 52.730 52.880 37.900 32.320 2.065 3.365 150 15.015 14.150 150
691 Rechtskundige dienstverlening 2020 2e kwartaal* 19.620 15.385 10 19.545 19.610 12.635 10.895 1.305 405 35 6.985 6.610 125
692 Accountancy, administratie e.d. 2020 2e kwartaal* 33.295 26.405 10 33.185 33.270 25.265 21.430 755 2.960 120 8.030 7.540 25
70 Holdings en managementadviesbureaus 2020 2e kwartaal* 141.970 128.985 25 141.660 141.920 97.815 92.765 495 4.340 215 44.155 42.905 95
701 Holdings en interne concerndiensten 2020 2e kwartaal* 11.980 10.700 15 11.845 11.950 90 10 20 15 45 11.890 11.710 70
702 Managementadviesbureaus 2020 2e kwartaal* 129.990 118.285 15 129.810 129.970 97.725 92.755 475 4.325 170 32.265 31.190 25
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2020 2e kwartaal* 45.790 37.390 25 45.485 45.740 34.705 31.935 325 2.365 80 11.085 10.630 10
711 Architecten- en ingenieursbureaus 2020 2e kwartaal* 43.750 35.965 15 43.505 43.715 33.280 30.670 325 2.205 80 10.470 10.100 5
712 Keurings- en controlediensten 2020 2e kwartaal* 2.035 1.430 10 1.975 2.020 1.425 1.265 0 160 0 610 530 0
72 Research 2020 2e kwartaal* 5.105 3.855 10 4.995 5.080 2.840 2.600 45 180 15 2.265 1.695 5
721 Natuurwetenschappelijke research 2020 2e kwartaal* 3.580 2.505 10 3.480 3.560 1.630 1.450 35 135 10 1.950 1.575 5
722 Geesteswetenschappelijke research 2020 2e kwartaal* 1.525 1.345 0 1.515 1.525 1.205 1.150 10 45 0 315 120 0
73-75 Reclame, design, overige diensten 2020 2e kwartaal* 124.375 110.745 10 124.205 124.360 114.480 106.435 570 7.335 145 9.895 9.130 5
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2020 2e kwartaal* 34.640 28.560 10 34.540 34.635 29.735 26.580 75 3.030 50 4.910 4.725 0
731 Reclamewezen 2020 2e kwartaal* 28.610 23.635 5 28.550 28.605 25.410 22.605 65 2.700 45 3.195 3.095 0
732 Markt- en opinieonderzoek 2020 2e kwartaal* 6.035 4.925 5 5.990 6.030 4.320 3.975 10 330 5 1.710 1.630 0
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2020 2e kwartaal* 87.230 80.575 5 87.165 87.225 82.630 78.145 180 4.220 85 4.595 4.075 5
741 Industrieel ontwerp 2020 2e kwartaal* 33.815 30.865 0 33.805 33.815 32.515 30.310 60 2.115 30 1.300 1.270 0
742 Fotografie en foto-ontwikkeling 2020 2e kwartaal* 20.990 19.960 0 20.980 20.985 20.720 19.910 25 775 5 270 250 0
743 Vertaalbureaus en tolken 2020 2e kwartaal* 8.405 8.005 0 8.400 8.405 8.240 7.940 15 285 5 160 140 0
749 Overige adviesbureaus 2020 2e kwartaal* 24.020 21.745 0 23.980 24.020 21.155 19.980 85 1.045 45 2.865 2.415 5
75 Veterinaire dienstverlening 2020 2e kwartaal* 2.505 1.610 0 2.500 2.500 2.115 1.715 310 85 10 390 330 0
750 Veterinaire dienstverlening 2020 2e kwartaal* 2.505 1.610 0 2.500 2.500 2.115 1.715 310 85 10 390 330 0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 2e kwartaal* 82.125 60.890 205 80.425 81.720 64.685 56.310 145 8.030 205 17.440 16.225 30
77 Verhuur van roerende goederen 2020 2e kwartaal* 9.040 6.230 10 8.935 9.025 6.100 4.605 30 1.405 60 2.940 2.790 10
771 Verhuur en lease van auto's 2020 2e kwartaal* 1.085 735 5 1.055 1.080 545 385 0 155 5 540 525 0
772 Verhuur van consumentenartikelen 2020 2e kwartaal* 3.905 2.660 0 3.885 3.905 3.355 2.505 15 815 20 555 525 0
773 Zakelijke verhuur van goederen 2020 2e kwartaal* 3.200 2.225 5 3.155 3.195 2.075 1.650 10 395 20 1.125 1.065 0
774 Exploitatie van patenten 2020 2e kwartaal* 845 610 0 835 845 125 65 5 40 10 725 675 5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 2e kwartaal* 15.115 9.195 145 13.975 14.810 7.715 6.650 30 990 45 7.400 7.100 15
781 Arbeidsbemiddeling 2020 2e kwartaal* 8.085 6.240 10 7.975 8.070 5.900 5.255 25 595 25 2.185 2.065 5
782 Uitzend- en uitleenbureaus; pools 2020 2e kwartaal* 6.750 2.875 125 5.795 6.495 1.770 1.360 5 390 15 4.975 4.800 5
783 Payrolling (personeelsbeheer) 2020 2e kwartaal* 280 80 15 205 250 40 35 0 5 0 240 235 5
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 2e kwartaal* 6.130 4.760 5 6.090 6.120 4.930 4.275 5 630 25 1.200 945 0
791 Reisbureaus, reisorganisatiebureaus 2020 2e kwartaal* 4.350 3.215 5 4.315 4.345 3.440 2.905 0 515 20 910 840 0
799 Reisinformatie-, reserveerbureaus 2020 2e kwartaal* 1.780 1.540 0 1.775 1.780 1.490 1.365 5 115 5 290 105 0
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2020 2e kwartaal* 5.255 4.390 5 5.200 5.240 4.430 4.170 0 250 5 825 770 0
801 Particuliere beveiligingdiensten 2020 2e kwartaal* 4.575 3.885 5 4.530 4.565 3.980 3.765 0 215 0 595 540 0
802 Beveiliging via alarmsystemen 2020 2e kwartaal* 425 290 0 420 425 245 220 0 25 0 180 175 0
803 Detectivebureaus 2020 2e kwartaal* 255 210 0 255 255 205 190 0 15 0 55 55 0
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2020 2e kwartaal* 29.430 21.225 25 29.185 29.390 26.720 22.710 30 3.955 30 2.710 2.635 0
811 Facility management 2020 2e kwartaal* 995 805 5 985 990 755 695 5 55 0 240 220 0
812 Schoonmaakbedrijven 2020 2e kwartaal* 16.790 12.020 20 16.595 16.755 15.145 12.550 5 2.570 20 1.645 1.615 0
813 Hoveniersbedrijven 2020 2e kwartaal* 11.650 8.400 0 11.600 11.645 10.825 9.465 20 1.330 10 825 800 0
82 Overige zakelijke dienstverlening 2020 2e kwartaal* 17.155 15.085 10 17.045 17.135 14.795 13.900 50 800 45 2.360 1.990 5
821 Administratieve dienstverlening 2020 2e kwartaal* 8.915 8.260 0 8.905 8.915 8.325 7.985 25 295 20 590 535 0
822 Callcenters 2020 2e kwartaal* 895 750 5 865 880 725 700 0 20 5 170 165 0
823 Organisatie van congressen, beurzen 2020 2e kwartaal* 1.385 1.080 0 1.370 1.380 850 725 5 120 0 535 305 0
829 Overige zakelijke diensten (rest) 2020 2e kwartaal* 5.965 5.000 5 5.905 5.955 4.895 4.490 20 365 25 1.070 985 5
O-Q Overheid en zorg 2020 2e kwartaal* 270.955 231.085 535 268.025 269.760 242.710 222.595 8.845 11.075 195 28.240 18.845 5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 2e kwartaal* 820 215 125 330 575 140 140 0 0 0 680 15 0
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 2e kwartaal* 820 215 125 330 575 140 140 0 0 0 680 15 0
841 Openbaar bestuur 2020 2e kwartaal* 660 95 120 200 440 40 40 0 0 0 620 5 0
842 Overheidsdiensten 2020 2e kwartaal* 145 110 10 110 115 95 95 0 0 0 50 5 0
843 Verplichte sociale verzekeringen 2020 2e kwartaal* 15 15 0 15 15 5 5 0 0 0 10 5 0
P Onderwijs 2020 2e kwartaal* 98.615 88.570 215 97.585 98.250 92.155 86.340 365 5.365 85 6.455 3.875 5
85 Onderwijs 2020 2e kwartaal* 98.615 88.570 215 97.585 98.250 92.155 86.340 365 5.365 85 6.455 3.875 5
852 Basisonderwijs en speciaal onderwijs 2020 2e kwartaal* 1.235 260 130 710 1.065 245 225 5 15 0 990 5 0
853 Voortgezet onderwijs 2020 2e kwartaal* 1.275 720 75 935 1.125 720 640 5 70 5 550 100 0
854 Hoger onderwijs 2020 2e kwartaal* 455 320 10 400 415 275 255 5 15 0 180 35 0
855 Overig onderwijs 2020 2e kwartaal* 93.135 85.035 5 93.040 93.125 88.660 83.125 330 5.130 75 4.475 3.575 0
856 Dienstverlening voor het onderwijs 2020 2e kwartaal* 2.520 2.235 0 2.505 2.520 2.255 2.100 20 135 5 260 155 0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 2e kwartaal* 171.520 142.300 190 170.115 170.935 150.415 136.115 8.480 5.710 110 21.105 14.950 5
86 Gezondheidszorg 2020 2e kwartaal* 115.615 95.330 60 115.185 115.420 102.170 91.035 8.265 2.800 65 13.445 12.280 5
861 Ziekenhuizen 2020 2e kwartaal* 440 180 25 275 300 190 165 0 25 0 245 75 0
862 Medische praktijken 2020 2e kwartaal* 34.095 23.735 5 34.010 34.085 24.800 19.685 4.490 605 20 9.300 9.065 0
869 Overige ambulante gezondheidszorg 2020 2e kwartaal* 81.080 71.415 30 80.900 81.035 77.180 71.190 3.775 2.165 45 3.900 3.140 0
87-88 Verzorging en welzijn 2020 2e kwartaal* 55.905 46.970 130 54.930 55.520 48.250 45.075 215 2.910 45 7.660 2.670 0
87 Verpleging en zorg met overnachting 2020 2e kwartaal* 4.160 1.715 75 3.700 3.890 2.855 1.660 50 1.140 10 1.305 425 0
871 Verpleeghuizen 2020 2e kwartaal* 375 185 15 245 285 175 165 0 5 0 200 25 0
872 Huizen verstandelijk gehandicapten 2020 2e kwartaal* 2.015 755 15 1.905 1.940 1.480 780 35 660 5 535 220 0
873 Huizen lichamelijk gehandicapten 2020 2e kwartaal* 625 240 30 460 545 315 215 5 90 0 310 85 0
879 Welzijnszorg met overnachting 2020 2e kwartaal* 1.150 535 20 1.090 1.120 890 500 5 380 0 260 100 0
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2020 2e kwartaal* 51.745 45.250 55 51.230 51.630 45.395 43.420 170 1.770 35 6.350 2.245 0
881 Welzijnswerk ouderen, gehandicapten 2020 2e kwartaal* 24.595 22.800 20 24.445 24.545 23.385 22.760 60 555 15 1.210 850 0
889 Kinderopvang,jeugd- en welzijnswerk 2020 2e kwartaal* 27.150 22.450 35 26.785 27.085 22.010 20.660 110 1.215 20 5.145 1.395 0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 2e kwartaal* 225.060 196.320 25 224.555 225.005 192.960 179.580 440 12.690 250 32.100 7.730 50
R Cultuur, sport en recreatie 2020 2e kwartaal* 114.950 102.295 15 114.695 114.925 99.230 91.795 325 6.960 150 15.720 5.485 45
90 Kunst 2020 2e kwartaal* 88.620 83.520 0 88.560 88.620 83.415 79.645 255 3.460 55 5.205 1.965 10
900 Kunst 2020 2e kwartaal* 88.620 83.520 0 88.560 88.620 83.415 79.645 255 3.460 55 5.205 1.965 10
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 2020 2e kwartaal* 2.870 2.050 5 2.795 2.865 980 790 5 175 5 1.890 360 5
910 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 2020 2e kwartaal* 2.870 2.050 5 2.795 2.865 980 790 5 175 5 1.890 360 5
92 Loterijen en kansspelen 2020 2e kwartaal* 395 215 0 385 390 220 155 0 60 5 180 175 5
920 Loterijen en kansspelen 2020 2e kwartaal* 395 215 0 385 390 220 155 0 60 5 180 175 5
93 Sport en recreatie 2020 2e kwartaal* 23.065 16.515 5 22.955 23.050 14.615 11.205 65 3.265 85 8.445 2.990 25
931 Sport 2020 2e kwartaal* 13.435 9.165 5 13.345 13.425 6.685 4.945 50 1.640 50 6.750 1.995 25
932 Overige recreatie 2020 2e kwartaal* 9.625 7.350 0 9.610 9.625 7.930 6.260 15 1.625 30 1.695 995 0
S Overige dienstverlening 2020 2e kwartaal* 109.960 93.980 15 109.715 109.935 93.720 87.775 115 5.730 100 16.245 2.240 5
94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2020 2e kwartaal* 14.840 11.680 10 14.655 14.825 875 730 40 95 10 13.965 300 0
941 Werkgevers- en beroepsorganisaties 2020 2e kwartaal* 2.250 1.905 0 2.215 2.250 10 5 0 0 0 2.240 30 0
942 Werknemersorganisaties 2020 2e kwartaal* 65 25 0 55 60 0 0 0 0 0 60 0 0
949 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2020 2e kwartaal* 12.530 9.750 10 12.385 12.515 865 720 40 90 10 11.665 265 0
95 Reparatie van consumentenartikelen 2020 2e kwartaal* 9.385 7.590 0 9.375 9.385 9.035 7.785 5 1.230 15 350 340 0
951 Reparatie van computers en telecom 2020 2e kwartaal* 2.065 1.795 0 2.060 2.065 1.955 1.805 0 140 5 110 110 0
952 Reparatie van consumentenartikelen 2020 2e kwartaal* 7.320 5.795 0 7.315 7.320 7.080 5.980 5 1.090 10 235 230 0
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2020 2e kwartaal* 85.735 74.710 5 85.685 85.725 83.810 79.260 65 4.410 75 1.930 1.605 5
960 Wellness en overige dienstverlening 2020 2e kwartaal* 85.735 74.710 5 85.685 85.725 83.810 79.260 65 4.410 75 1.930 1.605 5
T Huishoudens 2020 2e kwartaal* 20 15 0 20 20 15 15 0 0 0 5 5 0
97 Huishoudens met personeel 2020 2e kwartaal* 15 10 0 15 15 10 10 0 0 0 0 0 0
970 Huishoudens met personeel 2020 2e kwartaal* 15 10 0 15 15 10 10 0 0 0 0 0 0
98 Huishoudproductie voor eigen gebruik 2020 2e kwartaal* 10 5 0 10 10 5 0 0 0 0 5 5 0
981 Huishoudproductie eigen goederen 2020 2e kwartaal* 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
982 Huishoudproductie eigen diensten 2020 2e kwartaal* 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
U Extraterritoriale organisaties 2020 2e kwartaal* 130 20 0 125 130 0 0 0 0 0 130 0 0
99 Extraterritoriale organisaties 2020 2e kwartaal* 130 20 0 125 130 0 0 0 0 0 130 0 0
990 Extraterritoriale organisaties 2020 2e kwartaal* 130 20 0 125 130 0 0 0 0 0 130 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens