Invoer van goederen; gebruik, herkomstland, productgroepen

Invoer van goederen; gebruik, herkomstland, productgroepen

Verbruiksbestemming Landen CPA 2008 Perioden Invoer goederen naar eigendomsoverdracht (mln euro)
Goedereninvoer; eigendomsoverdracht; tot Totaal landen A-U Alle goederen en diensten 2022* 635.467
Goedereninvoer; eigendomsoverdracht; tot België A-U Alle goederen en diensten 2022* 60.065
Goedereninvoer; eigendomsoverdracht; tot China A-U Alle goederen en diensten 2022* 58.975
Goedereninvoer; eigendomsoverdracht; tot Duitsland A-U Alle goederen en diensten 2022* 95.724
Goedereninvoer; eigendomsoverdracht; tot Frankrijk A-U Alle goederen en diensten 2022* 22.075
Goedereninvoer; eigendomsoverdracht; tot Verenigd Koninkrijk A-U Alle goederen en diensten 2022* 35.148
Goedereninvoer; eigendomsoverdracht; tot Verenigde Staten A-U Alle goederen en diensten 2022* 46.537
Bestemming: intermediair verbruik Totaal landen A-U Alle goederen en diensten 2022* 230.246
Bestemming: intermediair verbruik België A-U Alle goederen en diensten 2022* 23.898
Bestemming: intermediair verbruik China A-U Alle goederen en diensten 2022* 11.791
Bestemming: intermediair verbruik Duitsland A-U Alle goederen en diensten 2022* 36.041
Bestemming: intermediair verbruik Frankrijk A-U Alle goederen en diensten 2022* 7.241
Bestemming: intermediair verbruik Verenigd Koninkrijk A-U Alle goederen en diensten 2022* 12.360
Bestemming: intermediair verbruik Verenigde Staten A-U Alle goederen en diensten 2022* 17.511
Bestemming: wederuitvoer Totaal landen A-U Alle goederen en diensten 2022* 326.782
Bestemming: wederuitvoer België A-U Alle goederen en diensten 2022* 27.428
Bestemming: wederuitvoer China A-U Alle goederen en diensten 2022* 39.198
Bestemming: wederuitvoer Duitsland A-U Alle goederen en diensten 2022* 43.585
Bestemming: wederuitvoer Frankrijk A-U Alle goederen en diensten 2022* 12.015
Bestemming: wederuitvoer Verenigd Koninkrijk A-U Alle goederen en diensten 2022* 19.199
Bestemming: wederuitvoer Verenigde Staten A-U Alle goederen en diensten 2022* 24.210
Best.: directe binnenlandse bestedingen Totaal landen A-U Alle goederen en diensten 2022* 78.439
Best.: directe binnenlandse bestedingen België A-U Alle goederen en diensten 2022* 8.739
Best.: directe binnenlandse bestedingen China A-U Alle goederen en diensten 2022* 7.986
Best.: directe binnenlandse bestedingen Duitsland A-U Alle goederen en diensten 2022* 16.097
Best.: directe binnenlandse bestedingen Frankrijk A-U Alle goederen en diensten 2022* 2.819
Best.: directe binnenlandse bestedingen Verenigd Koninkrijk A-U Alle goederen en diensten 2022* 3.589
Best.: directe binnenlandse bestedingen Verenigde Staten A-U Alle goederen en diensten 2022* 4.816
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont cijfers over de goedereninvoer in Nederland en de verschillende bestemmingen daarvan. Een deel van de invoer wordt zonder significante bewerking weer uitgevoerd; dit wordt invoer voor wederuitvoer genoemd. Een ander deel is direct bestemd voor binnenlandse bestedingen; dit is invoer voor directe binnenlandse bestedingen. Het laatste deel is bedoeld voor binnenlandse productie, welke uiteindelijk in Nederland kan worden geconsumeerd of geëxporteerd; dit is invoer voor intermediair gebruik. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar productgroep (CPA) en herkomstland. Alleen de vijftig grootste leveranciers van de Nederlandse goedereninvoer in de periode 2015-2022 komen in de tabel voor als herkomstland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015-2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 5 juli 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden eind 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Invoer goederen naar eigendomsoverdracht
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland).
Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als Nederlands ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).