Patentaanvragers en patentaanvragen; technologiegebied

Patentaanvragers en patentaanvragen; technologiegebied

Technologiegebied Perioden EPO-Patent Patentaanvragers (aantal) EPO-Patent Patentaanvragen (aantal) EPO-Patent Aanvragers met samenwerking buitenland (aantal) EPO-Patent Aanvragen met samenwerking buitenland (aantal) OCNL-Patent Patentaanvragers (aantal) OCNL-Patent Patentaanvragen (aantal) OCNL-Patent Aanvragers met samenwerking buitenland (aantal) OCNL-Patent Aanvragen met samenwerking buitenland (aantal)
Totaal technologiegebieden 2013 895 4.140 70 550 1.160 1.490 0 0
Totaal technologiegebieden 2014 895 4.385 70 440 1.175 1.660 15 15
Totaal technologiegebieden 2015 905 4.590 75 460 1.135 1.705 10 10
Totaal technologiegebieden 2016 890 4.190 65 460 1.115 1.615 10 10
Totaal technologiegebieden 2017 870 4.245 50 370 1.100 1.665 10 10
Totaal technologiegebieden 2018 875 4.185 80 370 1.075 1.635 15 15
Totaal technologiegebieden 2019** 925 4.260 80 380 1.065 1.720 15 15
Totaal technologiegebieden 2020* 820 3.405 75 345 1.105 1.645 20 20
A Menselijke levensbehoeften 2013 240 1.010 15 145 285 340 0 0
A Menselijke levensbehoeften 2014 220 1.005 20 125 320 410 5 5
A Menselijke levensbehoeften 2015 240 1.125 20 140 305 410 0 0
A Menselijke levensbehoeften 2016 255 1.080 15 170 315 425 5 5
A Menselijke levensbehoeften 2017 250 1.130 15 140 310 415 5 5
A Menselijke levensbehoeften 2018 255 1.145 20 115 305 410 5 5
A Menselijke levensbehoeften 2019** 255 1.090 20 105 330 450 5 5
A Menselijke levensbehoeften 2020* 220 850 20 100 350 460 5 5
B Bewerkingen; transport 2013 200 485 10 25 315 395 0 0
B Bewerkingen; transport 2014 205 580 10 35 310 425 5 10
B Bewerkingen; transport 2015 230 660 10 35 305 425 5 5
B Bewerkingen; transport 2016 215 580 10 30 295 405 5 5
B Bewerkingen; transport 2017 195 545 5 25 285 415 0 0
B Bewerkingen; transport 2018 185 515 10 20 270 385 0 0
B Bewerkingen; transport 2019** 220 585 15 25 250 410 0 5
B Bewerkingen; transport 2020* 195 470 10 25 280 425 5 0
C Chemie; metallurgie 2013 85 610 15 100 50 65 0 0
C Chemie; metallurgie 2014 100 705 15 90 40 60 0 0
C Chemie; metallurgie 2015 105 760 15 85 55 85 0 0
C Chemie; metallurgie 2016 90 665 15 85 45 70 0 0
C Chemie; metallurgie 2017 90 525 10 65 55 75 0 0
C Chemie; metallurgie 2018 100 595 15 95 55 90 0 0
C Chemie; metallurgie 2019** 120 600 20 65 60 105 0 0
C Chemie; metallurgie 2020* 95 450 15 70 55 80 0 5
D Textiel; Papier 2013 10 45 0 0 5 5 0 0
D Textiel; Papier 2014 5 35 0 5 5 10 0 0
D Textiel; Papier 2015 10 45 0 5 5 10 0 0
D Textiel; Papier 2016 15 40 0 5 10 10 0 0
D Textiel; Papier 2017 15 40 0 5 10 15 0 0
D Textiel; Papier 2018 10 20 0 5 10 10 0 0
D Textiel; Papier 2019** 10 35 0 5 10 15 0 0
D Textiel; Papier 2020* 5 20 0 0 5 10 0 0
E Vaste constructies 2013 90 220 0 85 170 220 0 0
E Vaste constructies 2014 95 220 5 60 175 240 0 0
E Vaste constructies 2015 80 205 5 50 150 195 0 0
E Vaste constructies 2016 80 185 5 45 145 200 0 0
E Vaste constructies 2017 75 150 0 30 130 180 5 0
E Vaste constructies 2018 70 120 5 20 130 165 0 0
E Vaste constructies 2019** 65 155 0 50 140 195 0 0
E Vaste constructies 2020* 70 130 0 40 120 150 0 0
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2013 95 295 5 20 130 175 0 0
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2014 95 295 5 5 140 175 0 0
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2015 85 270 5 10 120 155 0 0
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2016 75 230 5 10 90 120 0 0
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2017 70 230 0 5 105 160 0 0
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2018 80 200 10 10 125 165 5 5
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2019** 75 240 5 5 110 155 0 0
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2020* 60 160 5 10 110 140 0 0
G Meet- en regeltechniek 2013 95 775 10 125 130 175 0 0
G Meet- en regeltechniek 2014 95 850 5 70 110 215 0 0
G Meet- en regeltechniek 2015 90 845 10 75 125 305 0 0
G Meet- en regeltechniek 2016 105 790 10 75 135 270 0 0
G Meet- en regeltechniek 2017 105 965 5 60 120 255 0 0
G Meet- en regeltechniek 2018 105 950 10 65 110 285 0 5
G Meet- en regeltechniek 2019** 110 935 15 75 95 270 0 0
G Meet- en regeltechniek 2020* 115 765 15 65 110 240 0 5
H Elektriciteit 2013 75 700 10 50 80 115 0 0
H Elektriciteit 2014 75 695 5 40 75 130 0 0
H Elektriciteit 2015 65 680 5 55 70 110 0 0
H Elektriciteit 2016 60 620 5 40 85 115 0 0
H Elektriciteit 2017 75 660 5 40 80 135 0 0
H Elektriciteit 2018 70 645 10 45 70 125 0 5
H Elektriciteit 2019** 75 620 10 50 65 120 0 5
H Elektriciteit 2020* 55 565 5 35 75 140 5 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal patentaanvragers- en aanvragen uit Nederland bij het European Patent Office (EPO) en bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Patenten kunnen worden toegekend aan ondernemingen, universiteiten, instellingen of particulieren zolang de uitvinding voldoet aan de voorwaarden voor patenteerbaarheid. Om voor een patent in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw, inventief en ontvankelijk voor industriële toepassing zijn. Of een uitvinding aan deze criteria voldoet wordt getoetst door een octrooibureau zoals het EPO of het OCNL. Het octrooibureau zal de aanvraag uiteindelijk toe- of afwijzen.

De gegevens over patentaanvragers en -aanvragen zijn in deze tabel uitgesplitst naar het technologiegebied waarop de uitvinding waarvoor patent wordt aangevraagd betrekking heeft. Dit hoeft niet per definitie op het terrein te liggen waarop de patentaanvrager economisch actief is.

Als een patentaanvraag betrekking heeft op meer technologiegebieden, dan wordt deze aanvraag voor een evenredig deel aan deze technologiegebieden toegerekend. Als een aanvraag bijvoorbeeld betrekking heeft op twee technologiegebieden dan wordt in de tabel ieder gebied 0,5 keer meegeteld, zodat het totaal aan patentaanvragen gelijk blijft.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De gegevens over 2013 t/m 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn nader voorlopig. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 6 februari 2024:
De voorlopige cijfers over 2019 en 2020 zijn bijgewerkt.

Wijzigingen per 30 juni 2023:
De cijfers over 2018 en 2019 zijn bijgesteld en de voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2024 worden de cijfers voor 2019 en 2020 bijgewerkt en worden nieuwe cijfers over 2021 gepubliceerd. Begin 2025 worden de cijfers voor 2020 en 2021 bijgewerkt.

Toelichting onderwerpen

EPO-Patent
Een patent dat wordt toegekend door het European Patent Office (EPO) is geldig in elk van de landen die lid zijn van het EPO, mits de aanvrager zijn rechten in een land heeft gevalideerd.
Patentaanvragers
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben ingediend bij het European Patent Office (EPO). Een patent dat wordt toegekend door het EPO is geldig in elk van de landen die lid zijn van het EPO, mits de aanvrager zijn rechten in een land heeft gevalideerd.
Patentaanvragen
Patentaanvragen in de beschouwde periode bij het European Patent Office (EPO). Een patent dat wordt toegekend door het EPO is geldig in elk van de landen die lid zijn van het EPO, mits de aanvrager zijn rechten in een land heeft gevalideerd.
Aanvragers met samenwerking buitenland
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben ingediend bij het European Patent Office (EPO) waarbij de Nederlandse patentaanvrager in deze periode voor een of meerdere aanvragen heeft samengewerkt met een buitenlandse partij.
Aanvragen met samenwerking buitenland
Patentaanvragen in de beschouwde periode bij het European Patent Office (EPO) waarbij de Nederlandse patentaanvrager voor de betreffende aanvraag heeft samengewerkt met een buitenlandse partij.
OCNL-Patent
Een patent dat is toegekend door het Octrooicentrum Nederland (OCNL). OCNL is de patentverlenende instantie voor Nederland en is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Toegekende patenten zijn alleen geldig in Nederland.
Patentaanvragers
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben ingediend bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Toegekende patenten zijn alleen geldig in Nederland.
Patentaanvragen
Patentaanvragen in de beschouwde periode ingediend bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Toegekende patenten zijn alleen geldig in Nederland
Aanvragers met samenwerking buitenland
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben ingediend bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en waarbij de Nederlandse patentaanvrager in deze periode voor een of meerdere aanvragen heeft samengewerkt met een buitenlandse partij.
Aanvragen met samenwerking buitenland
Patentaanvragen in de beschouwde periode ingediend bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en waarbij de Nederlandse patentaanvrager voor de betreffende aanvraag heeft samengewerkt met een buitenlandse partij.