Patentaanvragers en patentaanvragen; technologiegebied

Patentaanvragers en patentaanvragen; technologiegebied

Technologiegebied Perioden EPO-Patent Patentaanvragers (aantal) EPO-Patent Patentaanvragen (aantal) EPO-Patent Aanvragers met samenwerking buitenland (aantal) EPO-Patent Aanvragen met samenwerking buitenland (aantal) OCNL-Patent Patentaanvragers (aantal) OCNL-Patent Patentaanvragen (aantal) OCNL-Patent Aanvragers met samenwerking buitenland (aantal) OCNL-Patent Aanvragen met samenwerking buitenland (aantal)
Totaal technologiegebieden 2013 947 4.147 74 550 1.201 1.490 2 2
Totaal technologiegebieden 2014 940 4.389 77 440 1.212 1.660 16 16
Totaal technologiegebieden 2015 976 4.590 86 463 1.172 1.703 10 10
Totaal technologiegebieden 2016 967 4.189 72 458 1.153 1.615 11 12
Totaal technologiegebieden 2017 930 4.246 51 371 1.143 1.662 11 10
Totaal technologiegebieden 2018** 907 4.175 77 371 1.103 1.634 15 16
Totaal technologiegebieden 2019* 456 2.007 33 97 1.089 1.715 14 17
A Menselijke levensbehoeften 2013 253 1.013 19 146 292 340 0 0
A Menselijke levensbehoeften 2014 234 1.006 18 129 325 408 4 3
A Menselijke levensbehoeften 2015 262 1.123 24 143 310 410 1 1
A Menselijke levensbehoeften 2016 277 1.077 19 170 324 423 4 4
A Menselijke levensbehoeften 2017 263 1.132 17 142 315 416 6 6
A Menselijke levensbehoeften 2018** 265 1.138 18 121 316 410 4 5
A Menselijke levensbehoeften 2019* 113 458 8 16 337 446 6 6
B Bewerkingen; transport 2013 209 489 9 25 325 397 0 1
B Bewerkingen; transport 2014 212 582 11 34 319 424 6 8
B Bewerkingen; transport 2015 242 660 13 38 318 425 5 5
B Bewerkingen; transport 2016 226 580 11 32 305 404 3 3
B Bewerkingen; transport 2017 206 544 6 23 298 418 2 2
B Bewerkingen; transport 2018** 184 514 10 16 277 386 0 1
B Bewerkingen; transport 2019* 112 270 5 5 265 411 2 3
C Chemie; metallurgie 2013 97 611 15 99 51 67 0 1
C Chemie; metallurgie 2014 111 702 19 91 43 60 1 1
C Chemie; metallurgie 2015 119 762 18 84 55 87 0 0
C Chemie; metallurgie 2016 104 664 15 84 44 68 1 1
C Chemie; metallurgie 2017 99 522 10 65 60 77 0 0
C Chemie; metallurgie 2018** 114 594 16 96 57 91 1 1
C Chemie; metallurgie 2019* 53 176 5 10 62 105 2 2
D Textiel; Papier 2013 11 46 1 1 4 6 0 0
D Textiel; Papier 2014 8 38 1 5 7 8 0 0
D Textiel; Papier 2015 10 46 0 7 6 9 0 0
D Textiel; Papier 2016 14 42 1 7 10 11 0 0
D Textiel; Papier 2017 12 42 1 5 11 16 0 0
D Textiel; Papier 2018** 7 20 1 4 7 8 0 0
D Textiel; Papier 2019* 5 19 0 1 10 16 0 0
E Vaste constructies 2013 91 220 2 84 179 218 1 1
E Vaste constructies 2014 94 220 7 61 185 242 1 1
E Vaste constructies 2015 90 204 7 52 157 197 1 1
E Vaste constructies 2016 88 187 3 44 152 200 1 1
E Vaste constructies 2017 80 150 2 31 138 181 3 2
E Vaste constructies 2018** 72 121 3 19 133 165 0 1
E Vaste constructies 2019* 36 58 1 8 146 194 0 1
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2013 99 294 7 20 133 174 0 0
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2014 99 295 5 7 144 173 1 1
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2015 87 269 4 9 124 157 1 1
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2016 78 233 6 10 91 120 0 0
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2017 72 228 1 4 110 160 0 0
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2018** 83 203 9 8 124 164 5 3
F Werktuigbouwkunde; verlichting. 2019* 36 83 1 1 109 153 1 2
G Meet- en regeltechniek 2013 105 776 12 126 135 175 1 0
G Meet- en regeltechniek 2014 101 851 8 73 112 215 2 2
G Meet- en regeltechniek 2015 97 848 13 77 128 306 1 2
G Meet- en regeltechniek 2016 120 794 11 73 140 272 2 2
G Meet- en regeltechniek 2017 115 968 7 61 123 257 1 1
G Meet- en regeltechniek 2018** 110 947 11 65 117 284 3 4
G Meet- en regeltechniek 2019* 56 595 6 20 97 271 2 2
H Elektriciteit 2013 82 698 10 49 82 113 0 0
H Elektriciteit 2014 80 695 7 41 78 129 0 0
H Elektriciteit 2015 70 678 7 54 74 112 1 1
H Elektriciteit 2016 60 612 6 39 86 117 0 1
H Elektriciteit 2017 81 660 7 40 87 137 0 0
H Elektriciteit 2018** 72 638 9 42 73 127 1 3
H Elektriciteit 2019* 46 350 6 37 65 120 1 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal patentaanvragers- en aanvragen uit Nederland bij het European Patent Office (EPO) en bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Patenten kunnen worden toegekend aan ondernemingen, universiteiten, instellingen of particulieren zolang de uitvinding voldoet aan de voorwaarden voor patenteerbaarheid. Om voor een patent in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw, inventief en ontvankelijk voor industriële toepassing zijn. Of een uitvinding aan deze criteria voldoet wordt getoetst door een octrooibureau zoals het EPO of het OCNL. Het octrooibureau zal de aanvraag uiteindelijk toe- of afwijzen.

De gegevens over patentaanvragers en -aanvragen zijn in deze tabel uitgesplitst naar het technologiegebied waarop de uitvinding waarvoor patent wordt aangevraagd betrekking heeft. Dit hoeft niet per definitie op het terrein te liggen waarop de patentaanvrager economisch actief is.

Als een patentaanvraag betrekking heeft op meer technologiegebieden, dan wordt deze aanvraag voor een evenredig deel aan deze technologiegebieden toegerekend. Als een aanvraag bijvoorbeeld betrekking heeft op twee technologiegebieden dan wordt in de tabel ieder gebied 0,5 keer meegeteld, zodat het totaal aan patentaanvragen gelijk blijft.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De gegevens over 2013 t/m 2017 zijn definitief. De gegevens over 2018 zijn nader voorlopig. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 juli 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2023 worden definitieve cijfers over 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

EPO-Patent
Een patent dat wordt toegekend door het European Patent Office (EPO) is geldig in elk van de landen die lid zijn van het EPO, mits de aanvrager zijn rechten in een land heeft gevalideerd.
Patentaanvragers
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben ingediend bij het European Patent Office (EPO). Een patent dat wordt toegekend door het EPO is geldig in elk van de landen die lid zijn van het EPO, mits de aanvrager zijn rechten in een land heeft gevalideerd.
Patentaanvragen
Patentaanvragen in de beschouwde periode bij het European Patent Office (EPO). Een patent dat wordt toegekend door het EPO is geldig in elk van de landen die lid zijn van het EPO, mits de aanvrager zijn rechten in een land heeft gevalideerd.
Aanvragers met samenwerking buitenland
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben ingediend bij het European Patent Office (EPO) waarbij de Nederlandse patentaanvrager in deze periode voor een of meerdere aanvragen heeft samengewerkt met een buitenlandse partij.
Aanvragen met samenwerking buitenland
Patentaanvragen in de beschouwde periode bij het European Patent Office (EPO) waarbij de Nederlandse patentaanvrager voor de betreffende aanvraag heeft samengewerkt met een buitenlandse partij.
OCNL-Patent
Een patent dat is toegekend door het Octrooicentrum Nederland (OCNL). OCNL is de patentverlenende instantie voor Nederland en is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Toegekende patenten zijn alleen geldig in Nederland.
Patentaanvragers
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben ingediend bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Toegekende patenten zijn alleen geldig in Nederland.
Patentaanvragen
Patentaanvragen in de beschouwde periode ingediend bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Toegekende patenten zijn alleen geldig in Nederland
Aanvragers met samenwerking buitenland
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben ingediend bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en waarbij de Nederlandse patentaanvrager in deze periode voor een of meerdere aanvragen heeft samengewerkt met een buitenlandse partij.
Aanvragen met samenwerking buitenland
Patentaanvragen in de beschouwde periode ingediend bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en waarbij de Nederlandse patentaanvrager voor de betreffende aanvraag heeft samengewerkt met een buitenlandse partij.