Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum

Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum

Inkomensgrens CN Caribisch Nederland Perioden Particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens relatief (%)
Totaal Bonaire 2022* 9.800
Totaal Sint Eustatius 2022* 1.400
Totaal Saba 2022* 800
Ingedeeld Bonaire 2022* 9.150 100
Ingedeeld Sint Eustatius 2022* 1.300 100
Ingedeeld Saba 2022* 750 100
Inkomen tot 50% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2022* 850 9
Inkomen tot 50% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2022* 100 8
Inkomen tot 50% ijkpunt sociaal minimum Saba 2022* 50 7
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2022* 1.350 15
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2022* 150 13
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Saba 2022* 100 10
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2022* 1.850 20
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2022* 250 18
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Saba 2022* 100 15
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2022* 2.150 24
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2022* 300 24
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Saba 2022* 150 20
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2022* 2.500 27
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2022* 350 27
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Saba 2022* 200 25
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2022* 3.200 35
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2022* 450 34
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Saba 2022* 250 31
Niet ingedeeld Bonaire 2022* 600
Niet ingedeeld Sint Eustatius 2022* 50
Niet ingedeeld Saba 2022* 50
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over (personen in) particuliere huishoudens met een besteedbaar huishoudensinkomen tot aan het ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit ijkpunt is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor een aantal huishoudenstypen vastgesteld. Voor zowel de huishoudens, personen als minderjarige kinderen worden de gegevens in absolute aantallen en in procenten (ten opzichte van de populatie waarvoor een ijkpunt vastgesteld is) weergegeven. Ook wordt er gedifferentieerd naar verschillende niveaus ten opzichte van het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2018 - 2021 zijn definitief.
De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen 28 juni 2024:
De cijfers over de jaren 2018 t/m 2020 zijn gewijzigd. Voor deze jaren zijn er complete(re) aangiftegegevens beschikbaar. De correctie leidt tot een hoger inkomen, met name voor de werkzame en vermogende bevolkingsgroepen.
De definitieve cijfers over 2021 en de voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2025 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens per 31 december van het verslagjaar, met inkomen.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Particuliere huishoudens relatief
Het aantal huishoudens als percentage van de totale populatie huishoudens waarvoor een ijkpunt voor het sociaal minimum gedefinieerd is.