Caribisch NL; inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens

Caribisch NL; inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens

Geslacht Kenmerken personen Caribisch Nederland Perioden Personen (aantal) Persoonlijk bruto inkomen (mediaan) (1 000 dollar) Persoonlijk inkomen (mediaan) (1 000 dollar)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bonaire 2011 10.150 16,5 16,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bonaire 2012 10.600 17,0 16,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bonaire 2013 11.250 17,8 17,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bonaire 2014 11.650 18,2 17,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bonaire 2015 12.150 18,5 17,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bonaire 2016 13.100 19,2 18,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bonaire 2017 13.600 19,5 18,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bonaire 2018 13.900 19,6 18,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bonaire 2019* 14.150 19,0 18,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Sint Eustatius 2011 1.450 22,1 20,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Sint Eustatius 2012 1.550 23,3 22,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Sint Eustatius 2013 1.650 24,1 23,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Sint Eustatius 2014 1.650 25,4 24,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Sint Eustatius 2015 1.700 26,3 25,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Sint Eustatius 2016 1.800 24,5 23,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Sint Eustatius 2017 1.950 25,7 24,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Sint Eustatius 2018 1.950 23,9 23,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Sint Eustatius 2019* 1.950 22,7 22,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Saba 2011 900 19,9 19,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Saba 2012 900 21,8 20,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Saba 2013 950 21,6 20,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Saba 2014 1.000 22,8 21,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Saba 2015 1.050 21,6 20,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Saba 2016 1.150 22,3 21,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Saba 2017 1.150 22,6 21,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Saba 2018 1.150 24,2 23,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Saba 2019* 1.150 23,7 23,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het inkomen van personen in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Personen worden onderscheiden naar geslacht, leeftijd, sociaaleconomische categorie, positie in het huishouden en hoogte van het inkomen. De indeling naar hoogte van het inkomen in kwartielgroepen is per eiland bepaald, omdat de inkomensverschillen tussen de eilanden een kwartielindeling op totaal niveau (Caribisch Nederland als geheel) moeilijk interpreteerbaar maken.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2011.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2011 - 2018 zijn definitief.
De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 juni 2021
De voorlopige cijfers 2018 zijn definitief geworden. De voorlopige cijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in mei 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Personen
Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen per 31 december van het onderzoeksjaar.
Persoonlijk bruto inkomen (mediaan)
Het persoonlijk bruto-inkomen omvat de volgende bestanddelen van het bruto-inkomen van een persoon:
- inkomen uit arbeid
- inkomen uit eigen onderneming
- uitkering inkomensverzekeringen
- uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag).

De mediaan is het middelste bedrag wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Persoonlijk inkomen (mediaan)
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht.

De mediaan is het middelste bedrag wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.