Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens

Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens

Caribisch Nederland Perioden Huishoudens (aantal) Maatstaven voor inkomensongelijkheid Gini-coëfficiënt (coëfficiënt) Maatstaven voor inkomensongelijkheid Ratio 80/20 (ratio)
Bonaire 2011 5.800 0,39 8,42
Bonaire 2012 6.150 0,39 8,84
Bonaire 2013 6.550 0,39 8,96
Bonaire 2014 6.850 0,40 9,38
Bonaire 2015 7.000 0,40 9,35
Bonaire 2016 7.450 0,39 8,60
Bonaire 2017 7.850 0,40 9,24
Bonaire 2018 8.150 0,40 9,41
Bonaire 2019* 8.450 0,39 9,09
Sint Eustatius 2011 950 0,42 10,73
Sint Eustatius 2012 1.000 0,41 10,45
Sint Eustatius 2013 1.100 0,41 11,09
Sint Eustatius 2014 1.100 0,41 10,87
Sint Eustatius 2015 1.150 0,43 11,99
Sint Eustatius 2016 1.250 0,43 11,92
Sint Eustatius 2017 1.300 0,41 10,38
Sint Eustatius 2018 1.300 0,43 11,29
Sint Eustatius 2019* 1.350 0,43 12,64
Saba 2011 550 0,41 9,55
Saba 2012 600 0,38 7,66
Saba 2013 600 0,38 8,09
Saba 2014 650 0,36 7,54
Saba 2015 700 0,38 8,13
Saba 2016 750 0,36 7,06
Saba 2017 750 0,36 7,40
Saba 2018 750 0,37 7,77
Saba 2019* 750 0,38 8,69
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de inkomensongelijkheid tussen particuliere huishoudens in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba. Ongelijkheid wordt samengevat door respectievelijk de Ginicoëfficent en de 80/20 Ratio.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf:
2011.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2011 - 2018 zijn definitief.
De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen 8 juni 2021
De cijfers over 2017 en 2018 zijn definitief geworden.
De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
Bij de laatste wijzigingen op 3 september 2020 zijn de voorlopige cijfers over 2017 ten onrechte als definitief bestempeld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in mei 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen op 31 december van het onderzoeksjaar.
Maatstaven voor inkomensongelijkheid
Om inkomensverschillen binnen een populatie in kaart te brengen bestaan verschillende ongelijkheidsmaten. Dergelijke maten hebben als doel de inkomensongelijkheid in de populatie in één getal samen te vatten. Elke maat kent daarbij zijn eigen interpretatie en heeft zowel voor- als nadelen. Bij het beschrijven van inkomensongelijkheid is het daarom belangrijk diverse maten naast elkaar te zetten om daarmee een zo compleet mogelijk beeld van de ongelijkheid te krijgen.
Gini-coëfficiënt
De Ginicoëfficiënt is een maatstaf voor de inkomensongelijkheid. De waarde van de Ginicoëfficiënt G ligt tussen 0 en 1. Bij een volkomen gelijke inkomensverdeling is G gelijk aan nul. Als het totale inkomen geconcentreerd is bij één huishouden (totale inkomensongelijkheid) dan is G gelijk aan 1. De Ginicoëfficiënt wordt berekend als de helft van het gemiddeld verschil in inkomen tussen huishoudens gedeeld door het gemiddeld inkomen.
Ratio 80/20
De 80/20 ratio is een eenvoudige en daarom frequent voorkomende manier van meten van inkomensongelijkheid. Eerst worden de inkomens gerangschikt in oplopende volgorde, waarna deze worden verdeeld in vijf groepen (ieder groep representeert 20% van de inkomens). De ratio 80/20 geeft vervolgens de verhouding van het totale inkomen van de hoogste inkomensgroep en het totale inkomen van de laagste inkomensgroep. Voor een volledig gelijke inkomensverdeling is de ratio gelijk aan 1.