Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens


Deze tabel bevat de inkomensongelijkheid tussen particuliere huishoudens in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba. Ongelijkheid wordt samengevat door respectievelijk de Ginicoëfficent en de 80/20 Ratio.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf:
2011.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2011 - 2016 zijn definitief.
De cijfers over 2017 en 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen 28 april 2020
Voorlopige cijfers 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2020 verwacht.

Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens

Caribisch Nederland Perioden Huishoudens (aantal) Maatstaven voor inkomensongelijkheidGini-coëfficiënt (coëfficiënt) Maatstaven voor inkomensongelijkheidRatio 80/20 (ratio)
Bonaire 2011 5.800 0,39 8,42
Bonaire 2012 6.150 0,39 8,84
Bonaire 2013 6.550 0,39 8,96
Bonaire 2014 6.850 0,40 9,38
Bonaire 2015 7.000 0,40 9,35
Bonaire 2016 7.450 0,39 8,60
Bonaire 2017* 7.800 0,40 9,40
Bonaire 2018* 8.100 0,40 9,53
Sint-Eustatius 2011 950 0,42 10,73
Sint-Eustatius 2012 1.000 0,41 10,45
Sint-Eustatius 2013 1.100 0,41 11,09
Sint-Eustatius 2014 1.100 0,41 10,87
Sint-Eustatius 2015 1.150 0,43 11,99
Sint-Eustatius 2016 1.250 0,43 11,92
Sint-Eustatius 2017* 1.300 0,41 11,05
Sint-Eustatius 2018* 1.300 0,42 11,17
Saba 2011 550 0,41 9,55
Saba 2012 600 0,38 7,66
Saba 2013 600 0,38 8,09
Saba 2014 650 0,36 7,54
Saba 2015 700 0,38 8,13
Saba 2016 750 0,36 7,06
Saba 2017* 750 0,37 7,60
Saba 2018* 750 0,37 7,91
Bron: CBS.
Verklaring van tekens