Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens


Deze tabel bevat de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba. Personen worden onderscheiden naar geslacht, positie in het huishouden en naar huishoudkenmerken leeftijd hoofdkostwinner, samenstelling van het huishouden, en hoogte van het inkomen. De indeling naar hoogte van het inkomen in kwartielgroepen is per eiland bepaald, omdat de inkomensverschillen tussen de eilanden een kwartielindeling op totaal niveau (Caribisch Nederland als geheel) moeilijk interpreteerbaar maken.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf:
2012.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2012 - 2016 zijn definitief.
De cijfers over 2017 en 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 april 2020
Voorlopige cijfers 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2020 verwacht.

Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

Kenmerken huishoudens en personen Caribisch Nederland Perioden Mediane koopkrachtontwikkeling (%) Personen met koopkrachtdaling (%)
Totaal personen Bonaire 2012 3,2 42
Totaal personen Bonaire 2013 1,6 45
Totaal personen Bonaire 2014 2,0 43
Totaal personen Bonaire 2015 4,6 36
Totaal personen Bonaire 2016 3,0 42
Totaal personen Bonaire 2017* 1,0 45
Totaal personen Bonaire 2018* -1,1 53
Totaal personen Sint-Eustatius 2012 4,5 41
Totaal personen Sint-Eustatius 2013 2,3 41
Totaal personen Sint-Eustatius 2014 1,1 48
Totaal personen Sint-Eustatius 2015 4,6 37
Totaal personen Sint-Eustatius 2016 2,0 43
Totaal personen Sint-Eustatius 2017* 2,6 45
Totaal personen Sint-Eustatius 2018* 2,0 44
Totaal personen Saba 2012 4,6 36
Totaal personen Saba 2013 3,3 38
Totaal personen Saba 2014 3,1 38
Totaal personen Saba 2015 3,1 34
Totaal personen Saba 2016 6,1 31
Totaal personen Saba 2017* 0,6 44
Totaal personen Saba 2018* -0,3 50
Bron: CBS.
Verklaring van tekens