Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

Kenmerken huishoudens Caribisch Nederland Perioden Huishoudens (aantal) Besteedbaar inkomen (gemiddeld) (1 000 dollar) Besteedbaar inkomen (mediaan) (1 000 dollar)
Particuliere huishoudens Bonaire 2011 5.800 29,4 22,4
Particuliere huishoudens Bonaire 2012 6.150 30,1 22,6
Particuliere huishoudens Bonaire 2013 6.550 30,4 23,1
Particuliere huishoudens Bonaire 2014 6.850 31,4 23,7
Particuliere huishoudens Bonaire 2015 7.000 32,2 24,3
Particuliere huishoudens Bonaire 2016 7.450 33,2 25,4
Particuliere huishoudens Bonaire 2017 7.850 33,5 25,1
Particuliere huishoudens Bonaire 2018 8.200 33,0 24,9
Particuliere huishoudens Bonaire 2019 8.550 33,2 25,2
Particuliere huishoudens Bonaire 2020 8.650 32,7 24,7
Particuliere huishoudens Bonaire 2021* 8.850 32,6 24,9
Particuliere huishoudens Sint Eustatius 2011 950 32,1 24,5
Particuliere huishoudens Sint Eustatius 2012 1.000 34,1 26,4
Particuliere huishoudens Sint Eustatius 2013 1.100 34,1 26,3
Particuliere huishoudens Sint Eustatius 2014 1.100 35,4 27,2
Particuliere huishoudens Sint Eustatius 2015 1.150 36,8 28,5
Particuliere huishoudens Sint Eustatius 2016 1.250 34,2 25,4
Particuliere huishoudens Sint Eustatius 2017 1.300 36,7 29,8
Particuliere huishoudens Sint Eustatius 2018 1.300 36,2 26,8
Particuliere huishoudens Sint Eustatius 2019 1.350 36,5 27,3
Particuliere huishoudens Sint Eustatius 2020 1.250 35,9 26,2
Particuliere huishoudens Sint Eustatius 2021* 1.250 33,9 25,1
Particuliere huishoudens Saba 2011 550 28,5 22,3
Particuliere huishoudens Saba 2012 600 30,5 24,7
Particuliere huishoudens Saba 2013 600 30,1 23,8
Particuliere huishoudens Saba 2014 650 30,6 25,1
Particuliere huishoudens Saba 2015 700 31,4 25,4
Particuliere huishoudens Saba 2016 750 32,2 26,3
Particuliere huishoudens Saba 2017 750 32,8 26,6
Particuliere huishoudens Saba 2018 750 33,9 27,4
Particuliere huishoudens Saba 2019 750 34,6 27,6
Particuliere huishoudens Saba 2020 750 35,9 28,8
Particuliere huishoudens Saba 2021* 750 35,7 28,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het (besteedbaar en gestandaardiseerd) inkomen van particuliere huishoudens in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Huishoudens worden onderscheiden naar samenstelling, leeftijd van de hoofdkostwinner, voornaamste bron van inkomen en hoogte van het inkomen. De indeling naar hoogte van het inkomen in kwartielgroepen is per eiland bepaald, omdat de inkomensverschillen tussen de eilanden een kwartielindeling op totaal niveau (Caribisch Nederland als geheel) moeilijk interpreteerbaar maken.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2020 zijn definitief.
De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen 30 juni 2023:
De definitieve cijfers over 2020 en de voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen op 31 december van het onderzoeksjaar.
Besteedbaar inkomen (gemiddeld)
Het besteedbaar inkomen is gelijk aan het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten,
- premies inkomensverzekeringen,
- premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen.
Besteedbaar inkomen (mediaan)
Het besteedbaar inkomen is gelijk aan het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten,
- premies inkomensverzekeringen,
- premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen.

De mediaan is het middelste getal wanneer alle bedragen van laag naar hoog worden gesorteerd.