Werkenden

In het vierde kwartaal van 2023 hadden, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 9,8 miljoen mensen betaald werk. Dat is 73,2 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar. Na een recorddaling met 166 duizend in het tweede kwartaal van 2020, in de coronatijd, nam het aantal werkenden elk kwartaal weer toe. De groei in het vierde kwartaal van 2023 bedroeg 50 duizend.


De werkzame beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en betaald werk hebben. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland aan het werk zijn. Vanaf het derde kwartaal van 2014 ging de arbeidsparticipatie - de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - jarenlang vrijwel steeds omhoog. Aan het begin van de coronacrisis kwam daar abrupt een einde aan. In het eerste kwartaal van 2020 was de arbeidsdeelname nog 70,5 procent. In het tweede kwartaal was die gedaald naar 69,1 procent. In de volgende kwartalen nam de participatie bijna elk kwartaal weer toe. In het vierde kwartaal van 2023 was de arbeidsparticipatie 73,2 procent.

5,5 miljoen werkenden met een vaste arbeidsrelatie

In het vierde kwartaal van 2023 hadden 5,5 miljoen werkenden een vaste arbeidsrelatie, 40 duizend meer dan het kwartaal ervoor. 2,7 miljoen werknemers hadden een flexibele arbeidsrelatie, 12 duizend minder dan het voorgaande kwartaal. Het aantal zelfstandigen zonder personeel nam met 24 duizend toe en bedroeg 1,3 miljoen.

5,1 miljoen werkten voltijds

Van iedereen die in het derde kwartaal van 2023 betaald werk had, werkten er 5,1 miljoen voltijds en 4,7 miljoen in deeltijd. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2023 daalde het aantal voltijders  met 27 duizend en steeg het aantal deeltijders met 22 duizend.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd