Zoekresultaten

96 resultaten voor vervolgopleiding
96 resultaten voor vervolgopleiding

Pagina 4 van 4

Aantal tieners daalt komende 10 jaar, maar stijgt in Randstad

Het aantal tieners in Nederland zal de komende tien jaar naar verwachting met 160 duizend afnemen. Dat signaleert het CBS in de bevolkingsprognose. In 2025 zouden er dan bijna 1,9 miljoen 10- tot...

Artikelen

Onderwijsenquête

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Leerlingenstroom: 10 jaar na de brugklas (schooljaar 1992/1993)

Onderwijspositie tien jaar na instroom in het voortgezet onderwijs

Cijfers
Artikelen

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk met en zonder diploma persoonskenmerken, bedrijfstak, studiekenmerken, peilmoment van werk

Cijfers

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Streven is dat jongeren zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Voor 395 duizend jongeren geldt dat dat nog niet lukt omdat ze geen onderwijs volgen en een (risico op) afstand...

Publicaties

LinkedIn brengt vaardigheden afgestudeerden in kaart

Over welke vaardigheden beschikken pas afgestudeerden? Deze informatie is van belang om meer zicht te krijgen in de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Er is in Nederland weinig...

Overig

Geslaagd! Profielen, vakken en cijfers van geslaagden

Profielen, vakken en cijfers van geslaagden in vwo, havo en vmbo-t

Publicaties

De eerste, de beste?

Hoe meer kinderen er zijn in een gezin, hoe kleiner de kans is op een hoger opleidingsniveau. Kinderen uit gezinnen van 3 kinderen hebben het vaakst het hoogste opleidingsniveau. Echt grote gezinnen...

Publicaties

Schoolloopbanen (VOCL)

Onderwijspositie schooljaar 2000/'01, opleidingsniveau ouders, woongebied, sociaal milieu en toetscore van brugklasleerlingen.

Cijfers

HO; eerstejaarsstudenten, studierichting, herkomst 1995-2015

Hoger onderwijs, eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, studierichting, herkomstgroepering, generatie

Cijfers

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, herkomst 1995-2015

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, studierichting, opleidingsvorm, herkomstgroepering, generatie

Cijfers

Hoger onderwijs; ingeschrevenen 1990-2015

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, studierichting, opleidingsvorm, leeftijd

Cijfers

Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?

Uit dit onderzoek blijkt dat de studievoortgang tijdens de bachelor niet sterk veranderd is na de invoering van het leenstelsel. Trends als een afname van het wisselen van studie en toename van het...

Publicaties

Jaarrapport 2021 Landelijke Jeugdmonitor

Het Jaarrapport 2021 geeft een breed overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland.

Publicaties

Vruchtbaarheid van mannen en vrouwen naar opleidingsniveau

De leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen, het aandeel kinderlozen en de totale vruchtbaarheid zijn sterk aan het opleidingsniveau gerelateerd. Hoger opgeleide vrouwen stellen het moederschap het...

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2020, eerste kwartaal

Nederland en Duitsland zijn nauw met elkaar verbonden. De sterke economische band tussen beide landen blijkt uit de bilaterale handel, directe investeringen, multinationals en de grensoverschrijdende...

Publicaties

Jaarrapport Integratie 2020

Stand van zaken integratie in Nederland: waarin verschillen mensen met een (tweede generatie) migratieachtergrond van mensen met een Nederlandse achtergrond en op welke gebieden zijn de verschillen...

Publicaties