Zoekresultaten

104 resultaten voor vervolgopleiding
104 resultaten voor vervolgopleiding

Pagina 4 van 5

Opleiding

Wordt naar analogie met de ISCED 1997 beschouwd als een selectie van één of meer onderwijsactiviteiten of cursussen. Het is de basiseenheid van classificatie van onderwijsprogramma's in de SOI en de...

Overig

Minder jongeren actief op arbeidsmarkt

De omvang van de werkzame beroepsbevolking is in het derde kwartaal van 2013 opnieuw afgenomen. Doordat minder mensen zich vanuit de niet-beroepsbevolking aanboden op de arbeidsmarkt steeg de...

Artikelen

Medisch geschoolden, 1999-2007

Bijgevoegde tabellen bevatten gegevens over groepen van medisch geschoolden, zoals ze geregistreerd staan in het BIG-register. De gegevens zijn opgesteld op verzoek van de Stichting Capaciteitsorgaan...

Cijfers
Artikelen

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers
Artikelen

Na landbouw op het vmbo liever iets anders op het mbo

Een derde van de vmbo’ers kiest bij de overgang naar het mbo voor een ander vakgebied. Bij de vmbo’ers met een opleiding in de sector landbouw is dat zelfs twee keer zo veel.

Artikelen

Een op de vijf vmbo’ers gaat naar het hbo

21 procent van de vmbo’ers zit vijf jaar later, via de havo of het mbo, op het hbo.

Artikelen

Steeds meer vmbo'ers naar havo

De afgelopen jaren gaan steeds meer leerlingen met hun vmbo-diploma naar de havo. De overgang van havo naar vwo is daarentegen het afgelopen schooljaar iets gedaald.

Artikelen

Nederlands als tweede taal (NT2)

Een niveau-indeling van beheersing van het Nederlands als tweede taal, gebaseerd op de kwalificatiestructuur zoals die in 1997 is vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Er worden vijf...

Overig

Grenzeloos Studeren

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Aantal tieners daalt komende 10 jaar, maar stijgt in Randstad

Het aantal tieners in Nederland zal de komende tien jaar naar verwachting met 160 duizend afnemen. Dat signaleert het CBS in de bevolkingsprognose. In 2025 zouden er dan bijna 1,9 miljoen 10- tot...

Artikelen

EU-2020-doel voortijdig schoolverlaten binnen bereik

Onderwijsdoelen 2020-agenda: het doel voor hoogopgeleiden is gehaald, die van de voortijdig schoolverlaters bijna.

Artikelen

Jaarboek onderwijs in cijfers 2006

Vandaag verschijnt het Jaarboek onderwijs in cijfers 2006. Dit is de achtste editie van deze publicatie. Hierin presenteert het CBS ieder jaar zijn meest recente cijfers over onderwijs in de vorm van...

Artikelen
Artikelen

Onderwijsenquête

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Leerlingenstroom: 10 jaar na de brugklas (schooljaar 1992/1993)

Onderwijspositie tien jaar na instroom in het voortgezet onderwijs

Cijfers

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk met en zonder diploma persoonskenmerken, bedrijfstak, studiekenmerken, peilmoment van werk

Cijfers

LinkedIn brengt vaardigheden afgestudeerden in kaart

Over welke vaardigheden beschikken pas afgestudeerden? Deze informatie is van belang om meer zicht te krijgen in de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Er is in Nederland weinig...

Overig

Schoolloopbanen (VOCL)

Onderwijspositie schooljaar 2000/'01, opleidingsniveau ouders, woongebied, sociaal milieu en toetscore van brugklasleerlingen.

Cijfers