Na landbouw op het vmbo liever iets anders op het mbo

Een derde van de vmbo’ers kiest bij de overgang naar het mbo voor een ander vakgebied. Bij de vmbo’ers met een opleiding in de sector landbouw is dat zelfs twee keer zo veel. Meisjes wisselen vaker dan jongens, behalve als het de sector zorg en welzijn betreft. Verder stappen niet-westerse allochtonen vaker over dan autochtonen, behalve bij de richting economie.

Twee derde kiest na vmbo-landbouw voor andere sector

Van de vierdejaars vmbo-leerlingen uit 2007/'08 die een landbouwopleiding volgden, koos 68 procent het jaar daarop in het mbo een vervolgopleiding in een andere sector. Zij gingen vaak een mbo-opleiding in de sector zorg en welzijn doen. Vmbo'ers uit andere sectoren kozen hun mbo-opleiding meestal wel in hetzelfde vakgebied. Van alle vierdejaars vmbo'ers die een jaar later verder leerden in het mbo bleef ruim twee derde in dezelfde sector.

Doorstroom van vierdejaars vmbo 2007/'08 naar mbo 2008/'09*

Doorstroom van vierdejaars vmbo 2007/'08 naar mbo 2008/'09*

Meisjes wisselen vaker van sector dan jongens

Bij de overgang van vmbo naar mbo wisselden meisjes meer van sector dan jongens. Alleen vanuit het vmbo-zorg en welzijn wisselden de jongens vaker. Van hen stapte 62 procent op het mbo over naar een ander vakgebied. Van de meisjes uit het vmbo-zorg en welzijn veranderde slechts 27 procent. Het is ook een sector die meer meisjes aantrekt dan jongens. Van de vierdejaars vmbo'ers die zorg en welzijn deden was 86 procent een meisje.

Van de vierdejaars in vmbo-techniek daarentegen was slechts 4 procent een meisje. De helft van hen ging bovendien op het mbo iets anders doen. De jongens bleven de techniek veel meer trouw. Slechts een op de vijf maakte bij de overgang naar het mbo een overstap naar een andere sector.

Sectorwisselaars vmbo 2007/’08 – mbo 2008/’09* naar geslacht

Sectorwisselaars vmbo 2007/’08 – mbo 2008/’09* naar geslacht

Niet-westerse allochtonen wisselen minst van sector na vmbo-economie

Niet-westers allochtone vmbo’ers wisselden vaker van sector dan autochtone leerlingen, behalve als het de sector economie betreft. Minder dan een kwart van de niet-westerse allochtonen die op het vmbo een economische opleiding deden, wisselde van sector bij de overgang naar het mbo. Van de autochtonen die vmbo-economie volgden wisselden er veel meer (33 procent). Dit past binnen het algemene beeld dat de economische beroepsopleidingen populair zijn onder de niet-westerse allochtonen.

Sectorwisselaars vmbo 2007/’08 – mbo 2008/’09* naar herkomst

Sectorwisselaars vmbo 2007/’08 – mbo 2008/’09* naar herkomst

Eva Gorree

Bron: StatLine, Doorstroom van vo naar mbo