Opnieuw meer gewerkt door uitzendkrachten

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Het totale aantal uitzenduren is in het tweede kwartaal van 2014, seizoengecorrigeerd, met 0,8 procent toegenomen ten opzichte van het voorgaand kwartaal. Dit meldt het CBS vandaag. Het aantal uitzenduren stijgt al sinds het tweede kwartaal van 2013. De toename is vooral toe te schrijven aan de grotere vraag naar flexwerkers. Onlangs maakte het CBS al bekend dat het aantal banen in de uitzendbranche is gegroeid door de toegenomen vraag naar uitzendkrachten. Ook elders op de arbeidsmarkt zijn verbeteringen zichtbaar.

Uitzenduren

Uitzenduren

Detachering en payrolling zorgen voor flexibelere arbeidsmarkt

De stijging van het totale aantal uitzenduren is te danken aan een toename van het aantal langlopende uitzendcontracten in de vorm van detachering of payrolling. Dit aantal stijgt al geruime tijd en is nog nooit zo hoog geweest als in het tweede kwartaal van 2014. De toename van het aantal uren in langlopende uitzendcontracten past in de trend van minder vaste arbeidsrelaties. Steeds meer werknemers hebben een langlopend uitzendcontract in plaats van een vaste aanstelling.

Vooral jongeren uitzendkracht

In 2013 werkten er gemiddeld 196 duizend uitzendkrachten. Met een aandeel van ruim 60 procent in het totaal vormen jongeren tot 35 jaar de grootste groep. Hierbinnen zijn echter verschillende ontwikkelingen zichtbaar. Het aandeel van jonge volwassen van 25 tot 35 jaar is de laatste jaren toegenomen, terwijl het aandeel van de jongeren tot 25 jaar is afgenomen. In economisch mindere tijden komen jongeren van 15 tot 25 jaar moeilijker aan de slag. Daarom kiezen ze vaker voor een vervolgopleiding.

Ook ouderen werken steeds vaker in een uitzendbaan. Het aantal uitzendkrachten in de leeftijd van 55 tot 65 jaar stijgt al meer dan tien jaar.

Uitzendkrachten naar leeftijd

Uitzendkrachten naar leeftijd

Verbeteringen op de arbeidsmarkt

Een stijging van het aantal uitzenduren is doorgaans een van de eerste tekenen van herstel op de arbeidsmarkt. Er zijn ook andere verbeteringen op de arbeidsmarkt zichtbaar. Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal opnieuw toegenomen en de werkloosheid is in juli voor de derde maand op rij gedaald. Weliswaar daalde het aantal banen van werknemers in het tweede kwartaal nog, maar de krimp wordt steeds kleiner.

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.