Schoolloopbanen (VOCL)

Schoolloopbanen (VOCL)

Herkomst Geslacht Perioden Schooltype ivbo/vbo (%) Schooltype vbo/mavo (%) Schooltype mavo/havo (%) Schooltype havo/vwo (%) Onderwijspositie schooljaar 2000/'01 Uitvaller zonder diploma (%) Onderwijspositie schooljaar 2000/'01 Schoolverlater zonder startkwalificatie (%) Onderwijspositie schooljaar 2000/'01 Overig (%) Opleiding ouders bij start cohort Lager onderwijs (%) Opleiding ouders bij start cohort Avo-1 (%) Opleiding ouders bij start cohort Avo-2 (%)
Herkomst totaal Totaal jongens en meisjes Cohort 1999 9 28 25 38 2 . 98 12 11 37
Herkomst totaal Jongens Cohort 1999 10 28 24 37 2 . 98 11 11 37
Herkomst totaal Meisjes Cohort 1999 9 28 25 38 2 . 98 13 11 37
Herkomst Autochtonen Totaal jongens en meisjes Cohort 1999 9 27 25 39 1 . 99 9 11 41
Herkomst Autochtonen Jongens Cohort 1999 - - - - 1 . 99 8 11 41
Herkomst Autochtonen Meisjes Cohort 1999 - - - - 1 . 99 9 11 41
Herkomst Antillen/Suriname Totaal jongens en meisjes Cohort 1999 12 32 21 35 3 . 97 17 14 25
Herkomst Antillen/Suriname Jongens Cohort 1999 - - - - 3 . 97 16 15 26
Herkomst Antillen/Suriname Meisjes Cohort 1999 - - - - 3 . 97 17 14 23
Herkomst Marokko Totaal jongens en meisjes Cohort 1999 20 43 21 15 4 . 96 46 4 3
Herkomst Marokko Jongens Cohort 1999 - - - - 4 . 96 41 4 4
Herkomst Marokko Meisjes Cohort 1999 - - - - 4 . 96 52 4 2
Herkomst Turkije Totaal jongens en meisjes Cohort 1999 18 41 23 19 5 . 95 50 10 8
Herkomst Turkije Jongens Cohort 1999 - - - - 4 . 96 47 9 9
Herkomst Turkije Meisjes Cohort 1999 - - - - 6 . 94 53 11 7
Herkomst ander land Totaal jongens en meisjes Cohort 1999 9 28 24 38 3 . 97 20 8 26
Herkomst ander land Jongens Cohort 1999 - - - - 3 . 97 18 8 27
Herkomst ander land Meisjes Cohort 1999 - - - - 3 . 97 22 7 25
Herkomst onbekend Totaal jongens en meisjes Cohort 1999 - - - - 10 . 90 14 11 27
Herkomst onbekend Jongens Cohort 1999 - - - - 9 . 91 13 10 27
Herkomst onbekend Meisjes Cohort 1999 - - - - 10 . 90 14 13 27
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Onderwijspositie schooljaar 2000/'01, opleidingsniveau ouders,
woongebied, sociaal milieu en toetscore van brugklasleerlingen.
1989, 1993 en 1999
Gewijzigd op 07 mei 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Schooltype
Schooltype bij aanvang voortgezet onderwijs.
ivbo/vbo
vbo/mavo
mavo/havo
havo/vwo
Onderwijspositie schooljaar 2000/'01
Onderwijspositie aan het begin van het schooljaar 2000/'01
van de groep uit geselecteerd cohort, uitgedrukt in procenten
van de betreffende startpopulatie.
Uitvaller zonder diploma
Schoolverlater zonder startkwalificatie
Wel diploma, geen startkwalificatie behaald.
Een startkwalificatie staat gelijk aan een diploma in het
secundair beroepsonderwijs (bol of bbl) op minimaal niveau 2 of een havo-
of vwo-diploma.
Overig
Leerlingen die nog onderwijs volgen dan wel leerlingen die met een
startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten.
In het VOCL worden uitsluitend scholieren in het voltijd onderwijs
gevolgd. Scholieren die vertrekken naar een deeltijdopleiding worden
niet langer waargenomen en over hen zijn dus in VOCL geen gegevens
beschikbaar over behaalde diploma's en onderwijsniveau. Van deze
scholieren is het dus niet mogelijk te bepalen of zij behoren tot de
uitvallers dan wel de voortijdig schoolverlaters. De leerlingen worden
eveneens gerekend tot de categorie 'overig'.
Opleiding ouders bij start cohort
Hoogst behaalde opleiding van de ouder met de hoogste opleiding.
Weergegeven is het percentage leerlingen van de startpopulatie
van de betreffende groep.
Lager onderwijs
Avo-1
Onder Avo-1 wordt verstaan alle opleidingen tot en met 3 HAVO/VWO.
Avo-2
Onder Avo-2 wordt verstaan alle opleidingen vanaf 4 HAVO/VWO,
inclusief MBO.