Zoekresultaten

57 resultaten voor verkeersveiligheid
57 resultaten voor verkeersveiligheid

Pagina 1 van 3

Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid

Rijgedrag en ervaren verkeersveiligheid van automobilisten naar rijervaring en persoonskenmerken

Artikelen
Overig

Wegvervoer

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Bestelauto’s

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig
Overig

Onderweg in Nederland

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Waarom dit onderzoek?

Veelgestelde vragen over CBS Verplaatsingen

FAQ's

Nieuwsbrief verkeer en mobiliteit, juli 2022

De nieuwsbrief verkeer en mobiliteit geeft een overzicht van welke cijfers in de afgelopen periode op het gebied van verkeer en mobilteit zijn gepubliceerd.

Overig

Nieuwsbrief verkeer en mobiliteit, november 2022

De nieuwsbrief verkeer en mobiliteit geeft een overzicht van welke cijfers in de afgelopen periode op het gebied van verkeer en mobilteit zijn gepubliceerd.

Overig

Nieuwsbrief verkeer en mobiliteit, oktober 2021

De nieuwsbrief verkeer en mobiliteit geeft een overzicht van welke cijfers in de afgelopen periode op het gebied van verkeer en mobilteit zijn gepubliceerd.

Overig

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies.

Cijfers

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gerealiseerde lasten en baten per taakveld in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

SDG 9.1 Infrastructuur en mobiliteit

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: infrastructuur en mobiliteit. In SDG 9.1 gaat het om de voorzieningen om personen en informatie te...

Overig
Overig

Scheepvaartdata: big databron met veel potentie

Onder leiding van het CBS onderzoekt een Europese projectgroep AIS-data.

Overig

Roekeloze bromfietsers

De verkeersveiligheid is de laatste halve eeuw voortdurend verbeterd. Ondanks de toegenomen drukte op de weg zijn er vrijwel jaarlijks minder slachtoffers te betreuren. Bromfietsers blijven, rekening...

Artikelen

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

1 op de 8 bestuurders chat wel eens tijdens het rijden

Achtergrondartikel in Sociaal-Economische Trends over “Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid”

Cijfers

1 op de 8 automobilisten zegt wel eens te chatten

Hoewel vrijwel alle automobilisten berichten sturen tijdens het rijden gevaarlijk vinden, zegt 12% dit wel eens te doen.

Artikelen