Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Transacties Overheidsfuncties Sectoren Perioden Overheidsuitgaven en bestedingen (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overheid 2021* 399.073
Totaal overheidsuitgaven Totaal Centrale overheid 2021* 267.569
Totaal overheidsuitgaven Totaal Rijksoverheid 2021* 258.504
Totaal overheidsuitgaven Totaal Overige centrale overheid 2021* 30.459
Totaal overheidsuitgaven Totaal Lokale overheid 2021* 115.816
Totaal overheidsuitgaven Totaal Socialezekerheidsfondsen 2021* 150.534
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2021* 33.424
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Centrale overheid 2021* 66.735
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Rijksoverheid 2021* 66.969
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Overige centrale overheid 2021* 4.523
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Lokale overheid 2021* 5.684
Totaal overheidsuitgaven 1. Algemeen overheidsbestuur Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Overheid 2021* 15.596
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Centrale overheid 2021* 12.766
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Rijksoverheid 2021* 12.828
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Overige centrale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Lokale overheid 2021* 2.880
Totaal overheidsuitgaven 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Overheid 2021* 3.819
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Centrale overheid 2021* 3.844
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Rijksoverheid 2021* 3.936
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Overige centrale overheid 2021* 48
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Lokale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.2 Hulp buitenland Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Overheid 2021* 3.102
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Centrale overheid 2021* 1.693
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Rijksoverheid 2021* 1.628
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Overige centrale overheid 2021* 258
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Lokale overheid 2021* 1.462
Totaal overheidsuitgaven 1.3 Algemene dienstverlening Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Overheid 2021* 4.665
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Centrale overheid 2021* 4.665
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Rijksoverheid 2021* 4.883
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Overige centrale overheid 2021* 4.111
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Lokale overheid 2021* 11
Totaal overheidsuitgaven 1.4 Fundamenteel onderzoek Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Overheid 2021* 40
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Centrale overheid 2021* 40
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Rijksoverheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Overige centrale overheid 2021* 40
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Lokale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Overheid 2021* 56
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Centrale overheid 2021* 3
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Rijksoverheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Overige centrale overheid 2021* 3
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Lokale overheid 2021* 55
Totaal overheidsuitgaven 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2021* 6.146
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Centrale overheid 2021* 4.930
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Rijksoverheid 2021* 4.900
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overige centrale overheid 2021* 63
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Lokale overheid 2021* 1.276
Totaal overheidsuitgaven 1.7 Verrichtingen overheidsschuld Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Overheid 2021*
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Centrale overheid 2021* 38.794
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Rijksoverheid 2021* 38.794
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Overige centrale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Lokale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 1.8 Algemene overdrachten overheden Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overheid 2021* 11.132
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Centrale overheid 2021* 11.132
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Rijksoverheid 2021* 11.132
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Overige centrale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Lokale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2. Landsverdediging Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Overheid 2021* 10.308
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Centrale overheid 2021* 10.308
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Rijksoverheid 2021* 10.308
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Overige centrale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Lokale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.1 Defensie Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Centrale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Rijksoverheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Overige centrale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Lokale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.2 Bescherming burgerbevolking Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Overheid 2021* 308
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Centrale overheid 2021* 308
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Rijksoverheid 2021* 308
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Overige centrale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Lokale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.3 Militaire hulp buitenland Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Overheid 2021* 117
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Centrale overheid 2021* 117
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Rijksoverheid 2021* 117
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Overige centrale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Lokale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.4 Onderzoek landsverdediging Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Overheid 2021* 399
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Centrale overheid 2021* 399
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Rijksoverheid 2021* 399
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Overige centrale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Lokale overheid 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 2.5 Landsverdediging (overig) Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2021* 16.737
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Centrale overheid 2021* 14.156
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Rijksoverheid 2021* 13.118
Totaal overheidsuitgaven 3. Openbare orde en veiligheid Overige centrale overheid 2021* 7.747
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven en consumptieve bestedingen van de sector overheid naar overheidsfunctie. De indeling van de overheidsfuncties is vastgelegd in de 'Classification of the Functions of Government' (COFOG 99). Op basis van de COFOG-indeling wordt de verdeling naar collectieve en individualiseerbare overheidsconsumptie bepaald. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de overheid totaal tellen deze onderlinge stromen echter niet mee. Omdat het betalingen van de overheid aan de overheid zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2021 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2020 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 21 oktober 2022:
De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen.
Cijfers vanaf 1995 in de functie 4.3 brandstoffen en energie over investeringsbijdragen, belastingen op inkomen en vermogen en overige kapitaaloverdrachten van Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), onderdeel van de Rijksoverheid, en vanaf 2001 in de functie 1.2 hulp buitenland over overige kapitaaloverdrachten van de Rijksoverheid aan de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) zijn verbeterd. De cijfers sluiten aan op publicaties van de Nationale rekeningen.
De cijfers voor 2020 zijn bijgesteld naar definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in de tweede helft van het jaar na het laatste verslagjaar als voorlopige cijfers gepubliceerd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande ververslagjaar bijgesteld naar definitieve cijfers. Ook is het mogelijk dat een deel van de definitieve cijfers worden gereviseerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven en bestedingen
Overheidsuitgaven en consumptieve bestedingen.

De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.

De overheidsconsumptie wordt berekend uit de output minus verkoop van goederen en diensten plus de sociale overdrachten in natura via marktproducenten. Output van de overheid wordt bepaald vanuit de som van de kosten: Beloning van werknemers, intermediair verbruik, afschrijvingen, betaalde niet-productgebonden belastingen minus de ontvangen niet-productgebonden subsidies.