1 op de 8 bestuurders chat wel eens tijdens het rijden

Gebruik en perceptie gevaar van gebruik mobiele telefoon automobilisten tijdens het autorijden vastgesteld in het onderzoek Belevingen, 2016
Gebruik en perceptie gevaar van gebruik mobiele telefoon automobilisten tijdens het autorijden vastgesteld in het onderzoek Belevingen 2016. In het jaarlijkse onderzoek Belevingen is in 2016 aandacht geschonken aan veiligheid, waaronder ook de kijk van automobilisten op verkeersveiligheid. In dit onderzoek staat het eigen rijgedrag en de ervaren verkeersveiligheid van automobilisten centraal. Hierbij is gekeken naar de relatie met verschillende achtergrondkenmerken als geslacht, leeftijd en opleiding. Ook is onderzocht in hoeverre de rijervaring, dat wil zeggen hoe lang met in het bezit is van het rijbewijs en hoe frequent men een auto bestuurt, hieraan gerelateerd is. De informatie is verzameld onder zo’n 3500 personen van 18 jaar of ouder.