Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Provinciale taakvelden Regio's Perioden Provinciale begroting in mln euro Baten (mln euro) Provinciale begroting in mln euro Lasten (mln euro)
Totaal provinciale taakvelden Nederland 2024* 8.769,8 8.769,8
Totaal provinciale taakvelden Noord-Nederland (LD) 2024* 1.448,5 1.448,4
Totaal provinciale taakvelden Oost-Nederland (LD) 2024* 2.257,4 2.257,4
Totaal provinciale taakvelden West-Nederland (LD) 2024* 2.948,8 2.948,8
Totaal provinciale taakvelden Zuid-Nederland (LD) 2024* 2.115,2 2.115,2
Totaal provinciale taakvelden Groningen (PV) 2024* 545,2 545,2
Totaal provinciale taakvelden Fryslân (PV) 2024* 527,4 527,4
Totaal provinciale taakvelden Drenthe (PV) 2024* 375,8 375,8
Totaal provinciale taakvelden Overijssel (PV) 2024* 783,0 783,0
Totaal provinciale taakvelden Flevoland (PV) 2024* 267,8 267,8
Totaal provinciale taakvelden Gelderland (PV) 2024* 1.206,6 1.206,6
Totaal provinciale taakvelden Utrecht (PV) 2024* 573,9 573,9
Totaal provinciale taakvelden Noord-Holland (PV) 2024* 903,1 903,1
Totaal provinciale taakvelden Zuid-Holland (PV) 2024* 1.151,4 1.151,4
Totaal provinciale taakvelden Zeeland (PV) 2024* 320,4 320,4
Totaal provinciale taakvelden Noord-Brabant (PV) 2024* 1.403,2 1.403,2
Totaal provinciale taakvelden Limburg (PV) 2024* 712,0 712,0
Totaal algemene dekkingsmiddelen Nederland 2024* 7.866,5 2.738,0
Totaal algemene dekkingsmiddelen Noord-Nederland (LD) 2024* 1.187,5 229,5
Totaal algemene dekkingsmiddelen Oost-Nederland (LD) 2024* 2.051,8 823,8
Totaal algemene dekkingsmiddelen West-Nederland (LD) 2024* 2.754,9 860,5
Totaal algemene dekkingsmiddelen Zuid-Nederland (LD) 2024* 1.872,3 824,2
Totaal algemene dekkingsmiddelen Groningen (PV) 2024* 403,3 65,7
Totaal algemene dekkingsmiddelen Fryslân (PV) 2024* 437,6 58,6
Totaal algemene dekkingsmiddelen Drenthe (PV) 2024* 346,5 105,2
Totaal algemene dekkingsmiddelen Overijssel (PV) 2024* 700,4 366,7
Totaal algemene dekkingsmiddelen Flevoland (PV) 2024* 252,5 78,5
Totaal algemene dekkingsmiddelen Gelderland (PV) 2024* 1.098,8 378,7
Totaal algemene dekkingsmiddelen Utrecht (PV) 2024* 546,8 138,6
Totaal algemene dekkingsmiddelen Noord-Holland (PV) 2024* 854,4 295,9
Totaal algemene dekkingsmiddelen Zuid-Holland (PV) 2024* 1.056,4 321,8
Totaal algemene dekkingsmiddelen Zeeland (PV) 2024* 297,3 104,2
Totaal algemene dekkingsmiddelen Noord-Brabant (PV) 2024* 1.211,7 529,4
Totaal algemene dekkingsmiddelen Limburg (PV) 2024* 660,7 294,8
Uitkering provinciefonds Nederland 2024* 3.275,2 3,3
Uitkering provinciefonds Noord-Nederland (LD) 2024* 659,4 0,3
Uitkering provinciefonds Oost-Nederland (LD) 2024* 829,0 0,0
Uitkering provinciefonds West-Nederland (LD) 2024* 1.165,5 3,0
Uitkering provinciefonds Zuid-Nederland (LD) 2024* 621,3 0,0
Uitkering provinciefonds Groningen (PV) 2024* 227,6 0,3
Uitkering provinciefonds Fryslân (PV) 2024* 243,3 0,0
Uitkering provinciefonds Drenthe (PV) 2024* 188,5 0,0
Uitkering provinciefonds Overijssel (PV) 2024* 257,3 0,0
Uitkering provinciefonds Flevoland (PV) 2024* 172,8 0,0
Uitkering provinciefonds Gelderland (PV) 2024* 398,9 0,0
Uitkering provinciefonds Utrecht (PV) 2024* 309,6 0,0
Uitkering provinciefonds Noord-Holland (PV) 2024* 306,3 0,0
Uitkering provinciefonds Zuid-Holland (PV) 2024* 392,1 0,0
Uitkering provinciefonds Zeeland (PV) 2024* 157,4 3,0
Uitkering provinciefonds Noord-Brabant (PV) 2024* 375,0 0,0
Uitkering provinciefonds Limburg (PV) 2024* 246,3 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Nederland 2024* 1.878,6 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Noord-Nederland (LD) 2024* 200,9 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Oost-Nederland (LD) 2024* 415,7 0,0
Opbrengst provinciale belastingen West-Nederland (LD) 2024* 853,7 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Zuid-Nederland (LD) 2024* 408,3 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Groningen (PV) 2024* 64,3 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Fryslân (PV) 2024* 74,6 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Drenthe (PV) 2024* 62,0 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Overijssel (PV) 2024* 121,3 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Flevoland (PV) 2024* 40,4 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Gelderland (PV) 2024* 254,0 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Utrecht (PV) 2024* 151,3 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Noord-Holland (PV) 2024* 269,2 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Zuid-Holland (PV) 2024* 389,3 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Zeeland (PV) 2024* 43,9 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Noord-Brabant (PV) 2024* 289,2 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Limburg (PV) 2024* 119,0 0,0
Geldleningen en uitzettingen Nederland 2024* 239,7 13,6
Geldleningen en uitzettingen Noord-Nederland (LD) 2024* 39,7 5,0
Geldleningen en uitzettingen Oost-Nederland (LD) 2024* 103,3 1,3
Geldleningen en uitzettingen West-Nederland (LD) 2024* 2,1 5,8
Geldleningen en uitzettingen Zuid-Nederland (LD) 2024* 94,7 1,5
Geldleningen en uitzettingen Groningen (PV) 2024* 22,9 4,0
Geldleningen en uitzettingen Fryslân (PV) 2024* 13,6 1,0
Geldleningen en uitzettingen Drenthe (PV) 2024* 3,2 0,0
Geldleningen en uitzettingen Overijssel (PV) 2024* 15,9 -0,2
Geldleningen en uitzettingen Flevoland (PV) 2024* 0,0 0,2
Geldleningen en uitzettingen Gelderland (PV) 2024* 87,3 1,3
Geldleningen en uitzettingen Utrecht (PV) 2024* 0,1 1,7
Geldleningen en uitzettingen Noord-Holland (PV) 2024* 1,9 3,4
Geldleningen en uitzettingen Zuid-Holland (PV) 2024* 0,0 0,1
Geldleningen en uitzettingen Zeeland (PV) 2024* 0,1 0,7
Geldleningen en uitzettingen Noord-Brabant (PV) 2024* 63,8 0,5
Geldleningen en uitzettingen Limburg (PV) 2024* 30,8 0,9
Deelnemingen Nederland 2024* 106,8 1,9
Deelnemingen Noord-Nederland (LD) 2024* 14,7 0,1
Deelnemingen Oost-Nederland (LD) 2024* 46,1 0,8
Deelnemingen West-Nederland (LD) 2024* 25,9 0,7
Deelnemingen Zuid-Nederland (LD) 2024* 20,2 0,3
Deelnemingen Groningen (PV) 2024* 2,7 0,0
Deelnemingen Fryslân (PV) 2024* 10,6 0,1
Deelnemingen Drenthe (PV) 2024* 1,3 0,0
Deelnemingen Overijssel (PV) 2024* 13,1 0,8
Deelnemingen Flevoland (PV) 2024* 0,3 0,1
Deelnemingen Gelderland (PV) 2024* 32,7 0,0
Deelnemingen Utrecht (PV) 2024* 0,2 0,0
Deelnemingen Noord-Holland (PV) 2024* 7,3 0,0
Deelnemingen Zuid-Holland (PV) 2024* 1,4 0,4
Deelnemingen Zeeland (PV) 2024* 17,0 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar provincie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de provincies zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 8 maart 2024:
De begrotingscijfers over het jaar 2024 zijn toegevoegd.
De cijfers over het jaar 2023 worden definitief.

Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers uit de provinciebegrotingen worden in het eerste kwartaal van het verslagjaar geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Provinciale begroting in mln euro
Cijfers op basis van de provinciale begrotingen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de provinciale begroting in miljoenen euro's.

Onder de provinciale baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door provincies.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in reserves en voorzieningen).

Het grootste deel van de provinciale baten bestaat uit de ontvangen rijksbijdrage uit het Provinciefonds en de ontvangen provinciale heffingen.
Lasten
De lasten van de provinciale begroting in miljoenen euro's.

Onder de provinciale lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in reserves en voorzieningen).