Verkeersdoden

Terwijl de mobiliteit voortdurend groter wordt, neemt het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer af. In 1997 vielen echter toch nog 1163 doden te betreuren na ongelukken op de Nederlandse wegen. Daarmee ligt het aantal verkeersdoden op hetzelfde niveau als in het begin van de jaren vijftig. In de jaren zeventig was het aantal dodelijke slachtoffers het hoogst. Sindsdien is de verkeersveiligheid sterk verbeterd en het verkeersrisico van weggebruikers gedaald. In het westen en noorden van het land is de daling het sterkst.

Verkeersdoden naar leeftijd, 1997

Verkeersdoden naar leeftijd, 1997

Jeugdige slachtoffers

Vooral onder jonge mensen, tussen 15 en 18 jaar en van 20 tot 25 jaar, was in 1997 een duidelijke daling van het aantal verkeersdoden te zien. De leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar behoort echter nog steeds tot de groepen met een relatief hoog aantal verkeersdoden. Het grotere risico van de jongere verkeersdeelnemers hangt niet alleen samen met hun ervaring en kennis van de verkeersregels. Omdat jongeren vaak nog geen auto hebben en op de fiets of bromfiets aan het verkeer deelnemen, zijn zij extra kwetsbaar.

Verplaatsingen naar soort vervoer en leeftijd, 1997

Verplaatsingen naar soort vervoer en leeftijd, 1997

In 1997 is het aantal dodelijk verongelukte bromfietsers het sterkst gedaald: een afname van 18 procent. Op 1 juni 1996 is het bromfietscertificaat ingevoerd. Mogelijk heeft dit een positief effect gehad op het verkeersrisico van deze groep verkeersdeelnemers. Op de langere termijn zien we het aantal slachtoffers onder bromfietsers echter juist toenemen.

Math Habets en Rico Konen

BronBron: CBS, Verkeersongevallen 1997