Vooral jongere mannen slachtoffer arbeidsongeval

Per 1 000 Nederlanders raken er per jaar 19 zodanig bij een arbeidsongeval gewond, dat ze zich onder medische behandeling moeten stellen. Jongeren lopen echter een aanmerkelijk groter risico. In de groep van 25 tot en met 34 jaar krijgen jaarlijks 42 personen een dergelijk arbeidsongeval. In de groep van 45 tot en met 54 jaar zijn het er 23 per 1 000.

Slachtoffers van arbeidsongeval waarbij medische hulp nodig is
(per jaar per 1 000 personen in de betreffende leeftijdsgroep)

0530g1.gif (4462 bytes)

In totaal waren in de periode 1997/1998 rond 470 000 mensen betrokken bij een arbeidsongeval. Aan 304 000 van hen werd professionele medische hulp gegeven. Driekwart van deze slachtoffers zijn mannen. Meer dan de helft was beneden de 35 jaar.

Slachtoffers arbeidsongeval naar leeftijd
(medische behandeling gegeven)

0530g2.gif (4742 bytes)

Wie in een lager beroep werkt, heeft een grotere kans op een arbeidsongeval. In Nederland werkt 31% van de werkzame beroepsbevolking in een lager beroep. Van de slachtoffers die medisch moesten worden behandeld, werkte 40% in een lager beroep. In een middelbaar beroep werkte 51% van de slachtoffers, tegen 39% van de beroepsbevolking.

Slachtoffers arbeidsongeval naar beroepsniveau
(medische behandeling gegeven)

0530g3.gif (4593 bytes)

Werknemers in kleinere bedrijven lijken een grotere kans te lopen op een arbeidsongeval. Van alle werknemers in Nederland werkt namelijk 42% in een bedrijf met minder dan 100 werknemers. Van de slachtoffers die een medische behandeling moesten ondergaan, is dat 53%.

Paul den Hertog en Annemiek Hutten
(beiden zijn werkzaam bij Stichting Consument en Veiligheid)

Bron: Ongevallen in Nederland 1997/1998, een gezamenlijk onderzoek van het CBS, Stichting Consument en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en het Universitair Medisch Centrum Utrecht