Jongeren vaker gewond door ongeval

Jaarlijks lopen 2,4 miljoen mensen door een ongeval letsel op waarvoor ze medisch worden behandeld. Ongeveer de helft van deze medisch behandelde ongevallen betreft privé-ongevallen, terwijl 29% betrekking heeft op sportletsel. Verkeers- en arbeidsongevallen hebben beide een aandeel van iets meer dan 10%.

Slachtoffers van ongevallen
(medisch behandeld letsel)

0513g1.gif (4018 bytes)

Kinderen tot 14 jaar en personen van 65 jaar en ouder lopen de grootste kans op letsel bij een ongeval in de privé sfeer. Jongeren tot 19 jaar en van 25 tot en met 34 jaar vormen de grootste risicogroep bij sportletsels. Bij verkeer en arbeid zijn dit jongeren van 15 tot en met 24 jaar. Van alle slachtoffers van medisch behandeld letsel is bijna de helft jonger dan 25 jaar.

Slachtoffers van ongevallen naar leeftijd
(medisch behandled letsel)

0513g2.gif (6511 bytes)

Driekwart van alle medisch behandelde letsels ontstaat aan de ledematen, een vijfde deel aan het hoofd. De belangrijkste verwondingen zijn kneuzingen en bloeduitstortingen, verstuikingen en verrekkingen (beide vooral aan de benen) en open wonden (vooral aan het hoofd en de ledematen).

Circa 4% van de medisch behandelde slachtoffers wordt in het ziekenhuis opgenomen, een kwart wordt door de specialist behandeld zonder opname.

Van alle medisch behandelde slachtoffers consulteert 70% de huisarts, 30% wordt (ook) op de Spoedeisende Hulp (SEH) -afdeling behandeld en 17% (ook) door de fysiotherapeut.

José Geurts

Bron: Ongevallen in Nederland 1997/1998, een gezamenlijk onderzoek van het CBS, Stichting Consument en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.