Zoekresultaten

9034 resultaten voor land van herkomst
9034 resultaten voor land van herkomst

Pagina 355 van 362

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nr, 1995-2017

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euro

Cijfers

Investeringen materiële vaste activa bedrijven 2000-2008

Investeringen in vaste activa Naar bedrijfsactiviteiten (SBI'93)

Cijfers

Werkloosheid verder gedaald naar 2,9 procent in februari

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toe en bedroeg in februari 9,1 miljoen personen.

Artikelen

Werkloosheid gedaald naar 3,0 procent

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Het aantal werklozen is...

Artikelen

Voor het eerst meer dan 9 miljoen werkenden

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Het aantal werklozen is...

Artikelen

Werkloosheid gestegen naar 3,5 procent

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7 duizend per maand gestegen naar 321 duizend in augustus 2019. Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar...

Artikelen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen, 1990-2018

Luchtverontreiniging, emissies en emissiefactoren mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.

Cijfers

Werkloosheid in juni licht toegenomen

In mei waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde sinds februari met gemiddeld 3 duizend per maand naar 302 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde...

Artikelen

Meer werkenden in februari

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen. In februari waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde...

Artikelen

Arbeidsdeelname in januari verder toegenomen

De arbeidsparticipatie is in januari 2019 verder gestegen tot 68,6 procent. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 3 duizend per maand tot 329 duizend.

Artikelen

Aantal werkenden eind 2018 verder toegenomen

De werkloosheid was in december 3,6 procent, iets hoger dan een maand eerder. In de voorafgaande drie maanden kwamen er gemiddeld 13 duizend werkenden per maand bij. Het aantal werklozen was in...

Artikelen

Aantal werkenden stijgt verder

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen. In oktober waren er ruim 8,8 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde...

Artikelen

Lozing van afvalwater door huishoudens en bedrijven, 1995-2008

Lozing van zuurstofbindende stoffen (inwonerequivalenten) in afvalwater van huishoudens en bedrijven volgens de SBI'93, naar provincie.

Cijfers

Rijk; overheid, lopende en kapitaalrekening naar hoofdfuncties 2003-2009

Rijk; overheid, lopende - en kapitaalrekening naar hoofdfuncties.

Cijfers

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 1999

Bevolking per 4 - cijferig postcode naar leeftijd en geslacht Allochtonen, huishoudens en lokalisering postcode

Cijfers

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2000

Bevolking per 4 - cijferig postcode Leeftijd en geslacht, allochtonen, huishoudens en lokalisering postcode

Cijfers

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 1998

Bevolking per 4 - cijferig postcode naar leeftijd en geslacht Allochten, huishoudens en lokalisering postcode

Cijfers

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2001

Bevolking per 4 - cijferig postcode Leeftijd en geslacht, allochtonen, huishoudens en lokalisering postcode

Cijfers

Minder werkenden in maart

Het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in maart gedaald naar 69,1. De daling was de sterkste in 6 jaar.

Artikelen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Luchtverontreiniging, emissies en emissiefactoren wegverkeer per voertuigcategorie, brandstofsoort en wegtype,

Cijfers

Werkloosheid 25- tot 45-jarigen in juli gestegen

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 10 duizend per maand toegenomen. In juli waren er 9,0 miljoen werkenden. Ook het aantal werklozen is sinds...

Artikelen

Overheidssaldo en overheidsschuld 1990-2010

Overheidssaldo en -schuld van Nederland, uitgesplitst naar overheidslagen en gespecificeerd naar schuldtitels (in mln euro en in % van het BBP).

Cijfers

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw;gewas en toepassing'95-'12

bedrijven met gebruik, oppervlakten met gebruik, gebruik, gebruik per ha gewas, teeltsector, toepassing

Cijfers

Ontwikkeling van het aantal vakanties naar vakantiekenmerken, 1990-2016

Vakanties binnen - en buitenland, Winter/zomer, kort/lang.

Cijfers

Rijk; belastingopbrengst volgens ESR 1999-2011

Belastingen op inkomen en vermogen, op productie en invoer en successierechten per ESR-categorie.

Cijfers